Cabaret

1 / 46
next
Slide 1: Slide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Cabaret

Slide 2 - Mind map

Wat is cabaret?
Cabaret is een vorm van amusement die vaak bestaat uit een combinatie van komedie, zang, dans, poëzie en theater.
Cabaret wordt ook wel Kleinkunst genoemd.

Slide 3 - Slide

Wat gaan we leren?

- Hoe is cabaret ontstaan?
- Welke soorten zijn er met met welke doelen?
- Wat is humor en waar ligt de grens?
- Hoe wordt de humor overgebracht?

Slide 4 - Slide

Wat zou je kunnen leren van cabaret?

Slide 5 - Open question

Hoe ontstond cabaret?
- Oorsprong in Frankrijk 16e eeuw

- Kleinschalige optredens van zangers, goochelaars, acteurs en dansers in restaurants, pubs en nachtclubs.

- in 1773 ontmoetten Franse schrijvers, musici, dichters en schilders elkaar en zongen samen liederen.

- In 1881 opende een bekende club Le Chat Noir. Dit cabaret was moderner  en combineerde muziek met satirisch politiek commentaar.
Slide 6 - Slide

Cabaret in Nederland
- Eind 19e eeuw kwam het cabaret naar Nederland nadat een Frans cabaret ensemble in Amsterdam optrad.

- In een nachtclub speelde Eduard Jacobs piano en zong hij liederen. Na zijn optreden ging hij met een emmer rond om geld in te zamelen.

Slide 7 - Slide

Verschil met Frankrijk
Bij de Nederlandse cabaret ligt de nadruk meer op politiek commentaar en satire, denk aan de grote optredens tijdens Oud en Nieuw. 
Zang is wel altijd een groot onderdeel gebleven van het Nederlandse cabaret.

Slide 8 - Slide

Waar ligt de oorsprong van het cabaret?
A
Nederland
B
Frankrijk
C
Amerika
D
China

Slide 9 - Quiz

Welk instrument bespeelde Eduard Jacobs?
A
Gitaar
B
Piano
C
Mandoline
D
Drums

Slide 10 - Quiz

Wat is het belangrijkste bij het Nederlandse cabaret?
A
piano muziek
B
humor
C
politiek commentaar
D
acrobatiek

Slide 11 - Quiz

De grote drie
Wim Kan (1911 – 1983); Politieke conferencier

 Toon Hermans (1916-2000); De ‘clown’

Wim Sonneveld (1917-1974); Verfijnde kleinkunstenaar

Slide 12 - Slide

Wie vind jij het leukst?
Wim Kan
Toon Hermans
Wim Sonneveld

Slide 13 - Poll

Slide 14 - Video

Wat vond je van Kees Torn?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Soorten cabaret

Slide 16 - Slide

Wat gaan we vandaag leren?
Welke soorten cabaret zijn er en wat zijn de eigenschappen?

Slide 17 - Slide

Wat gaan we doen?
- informatie over een soort cabaret.
- voorbeeld fragment
- typ 'stop' 
- vraag over het fragment

Slide 18 - Slide

Literair satirisch

De cabaretier speelt met taal, soms is dat poëtisch, maar soms is hij/zij keihard en hatelijk.

Voorbeeld: Wim Sonneveld, Herman Finkers

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Herman Finkers
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Waarom hoorde dit fragment bij
Literair satirisch

Slide 22 - Open question

Maatschappijkritisch

De cabaretier analyseert op eigenzinnige wijze actuele, maatschappelijk en politieke gebeurtenissen.
Voorbeeld: Wim Kan, Freek de Jonge, Theo Maassen, Javier Guzman

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Theo Maassen
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Vind je het goed dat Theo Maassen grappen maakt over vegetariërs?
ja
nee

Slide 26 - Poll

Verhalend

De cabaretier vertelt een, meestal licht absurd, verhaal met een moraal erin verpakt.
Voorbeeld: Youp van 't Hek, Harrie Jekkers, Brigitte Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Richard Groenendijk, Najib Amhali

Slide 27 - Slide

Najib Amhali
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Wat zou de moraal hier kunnen zijn?

Slide 29 - Open question

Muzikaal

De cabaretier speelt met muziek, bijvoorbeeld door bekende melodieën te verdraaien of te combineren.
Voorbeeld: Hans Liberg, Kees Torn, Brigitte Kaandorp

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Hans Liberg
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Waaraan koppelt hij ringtones?

Slide 33 - Open question

Nonsens

De cabaretier vertelt (schijnbaar) onzinnige en absurde verhaaltjes en speelt idiote typetjes.
Voorbeeld: Toon Hermans, Hans Teeuwen,  Najib Amhali, Bert Visscher, Andre van Duin, Tineke Schouten.

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video


😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll

Fysiek

In de voorstelling ligt de nadruk minder op tekst, maar meer op acrobatische stunts en grappen met voorwerpen en apparaten.
Voorbeeld: Waardenberg en De Jong, Schudden.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video


😒🙁😐🙂😃

Slide 39 - Poll

Stand-upcomedy

Vergeleken met het Nederlandse cabaret is het theatrale element bij stand-upcomedy beperkt. In plaats van langere nummers en muzikale onderdelen bestaat het slechts uit korte humoristische anekdotes.
Voorbeeld: Raoul Heertje, Jörgen Raymann, Jandino Asporaat

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Video


😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

Samenvattend
literair satirisch: Herman Finkers (Slecht nieuws gesprek)
maatschappij kritisch: Theo Maassen (Vegetariërs)
verhalend: Najib Amhali (Wildplassen)
muzikaal: Hans Liberg (Ringtones)
nonsens: Tineke Schouten (Toiletjuffrouw)
fysiek: Waardenberg en De Jong (Invalide houtverkoper)
stand-up comedy: Jörgen Rayman (Het groeten)

Slide 43 - Slide

Welk soort cabaret vind je het leukst?
(literair satirisch, maatschappij kritisch, verhalend, muzikaal, nonsens, fysiek of stand-up comedy)?

Slide 44 - Open question

Nederlands cabaret

Slide 45 - Mind map

Van welke cabaretier zou je nog wel iets meer willen zien?

Slide 46 - Open question