A09-10 II.

1 / 47
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Present Simple

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

A there is és a there are kifejezéseket akkor használjuk, amikor azt akarjuk elmondani, hogy valami van valahol. 
A there is kifejezést egyes számban, a there are kifejezést pedig többes számban használjuk.
Példák:

There is
a vase on the table.
There are books on the shelf.

Slide 4 - Slide

............ an Italian girl in my class.
A
There is
B
There are

Slide 5 - Quiz

............ a pencil in my handbag.
A
There is
B
There are

Slide 6 - Quiz

............ five apples in the basket.
A
There is
B
There are

Slide 7 - Quiz

........... a jumper (pulóver) in the chair.
A
There is
B
There are

Slide 8 - Quiz

........... a spider on the wall.
A
There is
B
There are

Slide 9 - Quiz

........... three children in the garden.
A
There is
B
There are

Slide 10 - Quiz

.......... six forks (villa) next to the plate (tányér).
A
There is
B
There are

Slide 11 - Quiz

.......... a panda in the zoo.
A
There is
B
There are

Slide 12 - Quiz

........... pigs on the farm.
A
There is
B
There are

Slide 13 - Quiz

.......... a mouse under the bed.
A
There is
B
There are

Slide 14 - Quiz

Translate the following sentences!

Slide 15 - Slide

Van egy lámpa az ágy mellett.

Slide 16 - Open question

Van két macska a szobám előtt.

Slide 17 - Open question

Van egy kedves lány a csoportunkban.

Slide 18 - Open question

Négy piros ruha van a fiókban.

Slide 19 - Open question

Peti gyakran jár úszni Arankával.

Slide 20 - Open question

Géza a feleségével néz filmet esténként.

Slide 21 - Open question

Általában reggel hétkor kelek.

Slide 22 - Open question

Szinte soha nem eszek pizzát.

Slide 23 - Open question

Sophie heti egyszer főz, mert általában az olasz étteremben eszik.

Slide 24 - Open question

Levente mindig megveszi a Playboyt.

Slide 25 - Open question

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 26 - Slide

Ide tartozó időhatározószavak: 
now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), today (ma), still (még mindig/még most is).

Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. 
Pl:
I’m staying at the Hotel Ritz. – A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.)


Slide 27 - Slide

Ahogy azt már említettem, a Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.– Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz. Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy „ezen a héten 6-kor kelek”, akkor az ’I am getting up at 6 o’clock this week’ lesz, és nem kell hozzátenni, hogy ’I generally get up at 5’ csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!


Slide 28 - Slide

Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be. (Dühi mondatok)

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer. Melegszik az idő.
It’s getting dark.– Sötétedik.


getting - válik valamivé
Alapvetően szeretjük, ha egy szó egyértelműen jelent valamit. Akkor meg lehet tanulni, és könnyen lehet használni. Az angol viszont nagyon sok olyan szót használ, aminek iszonyú sok különböző jelentése van. Ezeknek a jelentését lehetetlennek tűnik megtanulni. Kész káosz!

Slide 29 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 30 - Slide

Épp egy hamburgert eszem.

Slide 31 - Open question

Károlyt hívod?

Slide 32 - Open question

Szilvia most fut a parkban.

Slide 33 - Open question

Épp veszítek pókerben.

Slide 34 - Open question

Elemér többnyire Halott Pénzt hallgat esténként, de ma TV-t néz.

Slide 35 - Open question

Choose the correct answer!

Slide 36 - Slide

Cristiano Ronaldo _____ a good football player.
A
am
B
is
C
is being
D
be

Slide 37 - Quiz

She _____ a Martini every evening.
A
drink
B
is drinking
C
is drink
D
drinks

Slide 38 - Quiz

I usually play football, but this week I _____ basketball instead.
A
play
B
plays
C
am playing
D
am play

Slide 39 - Quiz

Niki _____ now.
A
is crying
B
runs
C
is sing
D
cooking

Slide 40 - Quiz

Are you _____ down what I am saying?
A
write
B
writing
C
are writing
D
writes

Slide 41 - Quiz

István mostly _____ to rock music in the school.
A
listening
B
listen
C
is listening
D
listens

Slide 42 - Quiz

Drag the appropriate words to their places!

Slide 43 - Slide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 44 - Drag question

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Goodbye!

Slide 47 - Slide