Kruistochten 3TSO

De kruistochten


De Kruistochten
1 / 49
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

De kruistochten


De Kruistochten

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen wat de oorzaken, het verloop en gevolgen van de kruistochten zijn.

Onderzoeksvraag:
'Wat waren de oorzaken en de  gevolgen van de kruistochten'?

Slide 2 - Slide

Wat voorafging
* 1e eeuw: christendom ontstaat in Palestina en verspreid zich over het hele Romeinse Rijk
* Arabische rijk verovert de gebieden in de 7e eeuw
* 11e eeuw: herovering van moslimgebieden in Iberisch schiereiland door de christenen
* Seldjoeken bedreigen in 2e helft van de 11e eeuw het Byzantijnse Rijk
* Byzantijnse keizer Alexius vraagt het Westen om hulp

Slide 3 - Slide

Zet de gebeurtenissen in chronologische volgorde - vul aan WB p. 82
1
2
3
4
5
Begin hervorming moslimgebieden door christenen
Ontstaan Islam
Ontstaan christendom
Byzantijnse keizer roept Westen te hulp
Seldjoeken bedreigen Byzantijnse Rijk

Slide 4 - Drag question

In de 11de ontaardt het conflict tussen het christendom en de islam in een Heilige oorlog
 • Paus Urbanus roept op het Concilie van Clermont in 1095  de christenen uit Europa op om hun geloofsbroeders in het Oosten te helpen in hun strijd tegen de Turken.
 • doel: Bevrijden van het Heilig Land Palestina van de moslims


Godsdienstig motief
De kruisvaarders gebruiken het woord kruistocht niet.
Voor hen is de tocht een bedevaart: door hun deelname doen zij boete voor hun zonden en verdienen zij zo de hemel.
Economisch motief? feit of fabel
Dat de kruisvaarders uit waren op rijkdom is een fabeltje.
Hoewel het vooruitzicht van een eventuele buit wel zal meespelen.

Slide 5 - Slide

0

Slide 6 - Video

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de verschillende godsdiensten?

Slide 7 - Open question

Waarom is Jeruzalem een belangrijke plaats voor de christenen
A
omdat Jezus daar leefde
B
omdat Jezus daar gestorven is
C
omdat Jezus daar gedoopt werd
D
omdat de klaagmuur daar staat

Slide 8 - Quiz

Voor welke twee andere godsdiensten is Jeruzalem een heilige plaats (en waarom?)

Slide 9 - Open question

Waar ligt Jeruzalem op deze kaart?
Wie staat er bovenaan de kaart?
Waaraan kun je zien dat dit een symbolische kaart is?

Slide 10 - Slide

Waar ligt Jeruzalem op deze kaart?
In het centrum
Wie staat er bovenaan de kaart?
Bovenaan staat Jezus
Waaraan kun je zien dat dit een symbolische kaart is?
Omdat Jeruzalem in het centrum ligt en Jezus bovenaan staat afgebeeld.
Vul aan WB p. 83

Slide 11 - Slide

Wat is Golgota?
Waaar op de kaart vind je die plaats?
Identificeer de twee grote figuren te paard onderaan op de kaart

Slide 12 - Slide

Wat is Golgota?
Golgota is de plaats waar Jezus gekruisigd is
Waaar op de kaart vind je die plaats?
Links onderaan
Identificeer de twee grote figuren te paard onderaan op de kaart
Een kruisvaarder en een moslim
Vul aan WB p. 84

Slide 13 - Slide

Het afgebeeld gebouw is een belangrijk doel van de kruisvaarders. Wat is het?
Wat moeten bezoekers doen om dit gebouw te mogen betreden?

Slide 14 - Slide

Het afgebeeld gebouw is een belangrijk doel van de kruisvaarders. Wat is het?
De kerk met het graf van Jezus.
Wat moeten bezoekers doen om dit gebouw te mogen betreden?
Zij moeten 'inkomgeld' betalen
Vul aan WB p. 94

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

3. verloop van de kruistochten

Slide 17 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • 1095  - oproep van paus Urbanus
 1. Eerste golf vertrekt in het voorjaar van 1096: volkskruistocht: armen en rijken, mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Totale mislukking: 320.000 mensen, drie jaar op reis, slechts 40.000 komen aan. 

 • onderweg richt de haat zich ook op andere ketters zoals de Katharen en op de Joden.
 • De kruistochten waren bepaald geen vreedzame tochten. Om aan eten te komen, plunderden de kruisvaarders vaak dorpen en steden waar ze onderweg langs kwamen.

Slide 18 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • in 1099: eenmaal in Jeruzalem slachten de kruisvaarders de moslims af (terwijl christenen, joden en moslims daar vreedzaam naast elkaar leefden)
 • reden van succes? Verdeeldheid binnen de moslimwereld.
 • De verovering leidt tot weinig reactie in het grote moslimrijk
 • Er worden 4 kruisvaarder staatjes opgericht, maar de meeste kruisridders gaan terug naar huis
 • In de kruisvaardergebieden zijn de christenen vrij verdraagzaam tov moslims en joden (positie vergelijkbaar met positie van christenen en joden in islamgebieden

Slide 19 - Slide

Jeruzalem heroverd in 1099Slide 20 - Slide

Video
Fragment: Kingdom of Heaven (2005)
Aanval op Jeruzalem (1187)

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Welk beeld krijg je hier over de kruistochten?

Slide 23 - Mind map


De kruisvaardersstaten houden moeilijk stand
 • De Arabieren, die Jeruzalem ook als een Heilige stad zien, vechten terug.
 • Saladin (Salah el-Din) verovert in 1187 het kruisvaarderleger en herovert Jeruzalem
 • De bekendste strijd is die tussen Richard Leeuwenhart & Saladin. (3de kruistocht 1192)
 • ook in andere steden en langs de route vindt veel geweld plaats.
 • tijdens de 4de kruistocht (1204) wordt Byzantium veroverd en geplunderd
 • in 1291 zijn alle kruisvaardersstaten in islamitische handen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Deze tekst is een
A
Bron
B
Werk
C
Twijfelgeval

Slide 28 - Quiz

Deze tekst is een
A
Geschreven Bron
B
Ongeschreven Bron

Slide 29 - Quiz

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Ibn Jobair heeft kritiek op zijn geloofsgenoten
A
Onjuist
B
Juist

Slide 32 - Quiz

Ibn Jobair vindt dat de christenen de moslims vrij goed behandelen
A
Onjuist
B
Juist

Slide 33 - Quiz

Gevolgen van de kruistochten
 • Gezag van de paus is versterkt
 • Economie wordt nog internationaler: Genua en Venetië
 • Westen leert de Arabische cultuur beter kennen 
 • Kruistochten roepen vandaag nog emotionele reacties op

Slide 34 - Slide

Laat ons onderzoeken of de ooroog tegen Afghanistan die enkele dagen geleden uitgebroken is, op zich staat, of dat het er een is in een lange reeks van de kruisvaardersoorlogen tegen de islamwereld. Na de Eerste Wereldoorlog, die meer dan 83 jaar geleden eindigde, kwam de hele islamereld onder de kruisvaardersvlag, odner Britse, Franse en Italiaanse regeringen.
Uit: Toespraak van Osama bin Laden, uitgezonden door Al Jazeera, 3 november 2001
Bron: StoriaGo!3
Wie is Osama bin Laden?
Hoe ziet hij de oorlog in Afghanistan uit 2001?

Slide 35 - Slide

Laat ons onderzoeken of de ooroog tegen Afghanistan die enkele dagen geleden uitgebroken is, op zich staat, of dat het er een is in een lange reeks van de kruisvaardersoorlogen tegen de islamwereld. Na de Eerste Wereldoorlog, die meer dan 83 jaar geleden eindigde, kwam de hele islamereld onder de kruisvaardersvlag, odner Britse, Franse en Italiaanse regeringen.
Uit: Toespraak van Osama bin Laden, uitgezonden door Al Jazeera, 3 november 2001
Bron: StoriaGo!3
Wie is Osama bin Laden?
De leider van Al Qaida, een internationale terreurorganisatie.
Hij werd op 2 april 2011 vermoord door Amerikaanse elitetroepen.
Hoe ziet hij de oorlog in Afghanistan uit 2001?
Als een kruisvaardersoorlog

Slide 36 - Slide

Wat zijn: Kruistochten
A
Oorlog tegen de aanhangers van islam.
B
Tocht langs een kruispunt.
C
Gelovigen die lopend kruisen gingen verspreiden.
D
Een tocht naar een verboden gebied.

Slide 37 - Quiz

Wanneer waren
de kruistochten?
A
0-500
B
0-1500
C
500-1000
D
1000-1500

Slide 38 - Quiz

Waarom werden
de kruistochten georganiseerd?
A
Om het geloof te verspreiden.
B
Om Rome te bevrijden.
C
Om te vechten.
D
Om Jeruzalem te bevrijden.

Slide 39 - Quiz

Wie liepen er NIET mee
in de kruistochten
A
moslims
B
arme mensen
C
kinderen
D
soldaten

Slide 40 - Quiz

Wat past NIET bij kruistochten
A
Er vielen veel doden
B
Het Heilige Land werd voor tijdelijk veroverd
C
Het waren handelsreizen
D
De reis duurde jaren

Slide 41 - Quiz

Krak des Chevaliers - Syrië

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Link

Begrippen uit deze les

 • Kruistocht
 • Kruisvaardersstaat
 • Heilige land
 • Heilige Oorlog

Slide 44 - Slide

Personen uit deze les

 • Urbanus II
 • Richard Leeuwenhart
 • Saladin
 • keizer Alexius

Slide 45 - Slide

Bij het begin stelden we de vraag: 'Wat waren de oorzaken en gevolgen van de kruistochten'.
Beantwoord deze vraag met een goede tekst van minimum 3 en maximum 5 zinnen.

Slide 46 - Open question

Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 47 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 48 - Open question

Slide 49 - Video