Week 7, les 12 Veiligheid (W4) en Logistiek (W3)

Facility les 12 Veiligheid & Logistiek 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
FacilityMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Facility les 12 Veiligheid & Logistiek 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen logistiek week 7
Wat is een proces?
Wat zijn eisen voor goede logistiek?
Wat is de betekenis van de 3-R's?

Slide 2 - Slide

5.5 Logistieke kosten
Logistiek kost geld (maar levert ook geld op!)
Binnen facilitair worden voor logistieke verplaatsingen kosten gemaakt. 

Slide 3 - Slide

opdracht 
Bedenk in tweetallen welke kosten er gemaakt kunnen worden bij het verplaatsen van mensen en goederen in een organisatie. 

Neem een ziekenhuis als voorbeeld!

Slide 4 - Slide

Leerdoelen logistiek week 7
Wat zijn de kernbegrippen in de logistiek?
 • Waarvoor en waarom gebruik je Just in Time bij logistiek? 
 • Hoe kun je kosten beheersen in logistiek?

Slide 5 - Slide

(1)Just in Time (management)
Steeds meer organisaties werken met "Just in Time" in de logistiek. 
De redenen hiervoor zijn:
 • Late opdrachten/bestellingen door bedrijven
 • Beperkte levermogelijkheden
 • Beperkte opslagcapaciteit  
 • Beperkte personele inzet (leveren en ontvangen)
 • Prijsschommelingen
 • Budgetten/ begrotingen van opdrachtgevers

Slide 6 - Slide

Opdracht 1: Waar (in welke organisaties) zien we vooral Just in Time worden toegepast 
 1. Bedenk in viertallen minimaal 8 organisaties/ omstandigheden waar Just in Time leveringen worden toegepast
 2. Bedenk eveneens 4 risico's van Just in Time leveringen en hoe zou je dit als Facilitair verantwoordelijke kunnen voorkomen. 

Slide 7 - Slide

(2)Kostenbeheersing 
Binnen de logistiek moet er naast Just in Time ook aan kostenbeheersing worden gedaan door:
 • goedkope alternatieven onderzoeken
 • levercombinaties maken (beperken bestel/leverkosten)
 • beperken opslagcapaciteit (opslag = duur)
 • voorkomen afval/ uitval (niet gebruiken van voorraad)

Slide 8 - Slide

Opdracht 2 (thuis)
In hoeverre maak jezelf in je thuisomgeving gebruik van:
- Just in Time 
- kostenbeheersing

Geef bij elke situatie twee voorbeelden.  

Slide 9 - Slide

De leeropbrengst
Leerdoelen logistiek bereikt ?

Slide 10 - Slide

15 minuten!

Slide 11 - Slide

Leerdoelen week 10 -oud
Wat is voedselveiligheid?
Wat is de betekenis van HACCP?
Wat is het nut van de HACCP?
Wat zijn veiligheidsvoorschriften?
Wat zijn NEN-Normen?

Slide 12 - Slide

NEN-Normen
Voor het organiseren van (facilitaire) veiligheid wordt gebruikt van NEN-Normen. Nen = Nederlandse Norm. 
Deze normen helpen om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te organiseren en te verbeteren. 
Kijk en lees het Paarse blok: blz.  179 

Slide 13 - Slide

Leerdoelen week 11 -nieuw
Hoe organiseer ik veiligheid in een gebouw (6.6)?
Wat is preventie?
Wat is beroepshouding?
Wat is een rapportage?
Wat is een logboek?
Wat is een RI & E?

Slide 14 - Slide

Veiligheid organiseren (6.6)
Het toepassen van preventie is het uitgangspunt bij het organiseren van veiligheid in een organisatie!
 • Preventie = voorkomen
 • Maatregelen = gepaste acties inzetten ter voorkoming van onveilige situaties

Slide 15 - Slide

Welke woorden komen naar voren als je denkt aan preventie? (opdr. 3)

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Video

Welke preventiemaatregelen heb je gezien in de film? (opdr. 4)

Slide 18 - Open question

Opdracht 5
Bedenk in twee-drietallen welke preventiemaatregelen er binnen de school zijn genomen om je een veilig gevoel te geven.  (15 minuten)

Slide 19 - Slide

Stuur de uitwerking in.

Slide 20 - Open question

Beroepshouding en preventie
 • Voorbeeldfunctie hebben
 • Waakzaamheid / Alertheid
 • Opmerkzaamheid - Checken/pro-actief controle
 • Aanspreekcultuur - assertief
 • Vooruitdenken - in beeld kunnen denken
 • Reageren = respons/ actie

Slide 21 - Slide

Preventie = ?
A
vooraf handelen op situaties
B
oplettend zijn
C
reageren na ongelukken
D
veiligheidsregels volgen

Slide 22 - Quiz

preventie op veiligheid is altijd te organiseren in een bedrijf
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quiz

Rapportage en logboek
 • Onveilige situaties tijdens een ronde vastleggen / rapporteren
 • Controle rondes/ veiligheidschecks altijd vastleggen (wie, wat, wanneer)
 • Bij storingen of onveilige situaties vastleggen in een logboek (van een apparaat of installatie). Ook worden deze vastgelegd in het Facilitair Informatie Systeem (FMIS) = relatie met verwerken van informatie (W2)
 • 1 keer per jaar wordt een RI & E uitgevoerd als periodieke check in de organisatie om onveilige situaties in kaart te brengen (wettelijk verplicht!) 

Slide 24 - Slide

Leerdoelen bereikt?

Slide 25 - Slide

Einde les
Afspraken 
Doorlezen 5.7
Doorlezen 6.6.1
Maken op dracht lesson up!

Slide 26 - Slide