palliatieve zorg

Palliatieve zorg
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Palliatieve zorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Het volgende  lied is door Kinga Ban gezongen terwijl ze terminaal ziek was. Ze heeft bortkankergehad, was echtgenote, moeder van 3 kinderen en  zangeres bij de  groep Sela.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

doel van deze les:
aan het einde van deze les:
- Weten jullie het verschil tussen terminale zorg en palliatieve      zorg.
-  Weten jullie wat palliatieve sedatie inhoud.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op?
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
voorbereiden op een operatie

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

wat weet je al over palliatieve zorg

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

definitie palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

Op de site van Pallialine van IKNL zijn richtlijnen te vinden en 
gratis app PalliArts 
welke kwaliteiten ben je nodig als verpleegkundige in de palliatieve zorg?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

terminale zorg is gericht op
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
stervensbegeleiding

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

waar staat palliatieve sedatie voor?
A
verhogen van bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt
B
om kwaliteit van sterven te verbeteren
C
om kwaliteit van leven te verbeteren
D
verlagen van het bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt

Slide 13 - Quiz

in de volgende dia krijg je uitleg van een arts over palliatieve sedatie

Slide 14 - Video

This item has no instructions

extra informatie voor verdieping:
https://www.youtube.com/watch?v=3rYyxsZyrEI besluitvorming in de palliatieve zorg 
 
zorgpad: https://www.youtube.com/watch?v=19QxNHHN6YE van ZONMw

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

via teams jullie ervaringen delen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions