EVE Artikel uitleg en zelf schrijven

Het schrijven van een artikel
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1-4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het schrijven van een artikel

Slide 1 - Slide

Lesopbouw
 • Wat ga je deze les leren?
 • Wat weet je al?
 • Korte instructie
 • Inoefenen
 • Aan de slag!
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat de opbouw van een artikel is.


 • Aan het einde van de les heb je geoefend met het schrijven van een artikel.

Slide 3 - Slide

Voorkennis: placemat
 1. Individueel:
  Noteer in 2 minuten tijd zoveel mogelijk dingen die je weet over een artikel (TIMER).

 2. Groepje:
  - Bespreek met je groepje wat er opgeschreven is.
  - De dubbele antwoorden streep je door.

 3. Klassikaal:

       Groepje voor groepje 1 ding opnoemen wat jullie hebben opgeschreven.

timer
2:00

Slide 4 - Slide

Instructie: opbouw van het artikel

KOP: geeft kort en krachtig weer wat er aan de hand is - lidwoorden en persoonsvormen worden weggelaten. Een goede kop maakt nieuwsgierig naar de inhoud.
BRON: Waar komt het artikel vandaan? Plaats en datum?
LEADER / INLEIDING: Vetgedrukte beginalinea die het onderwerp kort beschrijft, maar zo dat je graag door wilt lezen.
TUSSENKOPJES: In één of twee woorden het belangrijkste begrip waar de alinea over gaat. Door alleen de kop en de tussenkopjes te lezen, krijg je de belangrijkste inhoud mee: 'koppensnellen' noem je die manier van lezen.
ALINEA'S: Elke alinea vertelt één stukje van het verhaal.
SLOT: In de laatste alinea staat de conclusie en wordt het verhaal afgesloten.

Slide 5 - Slide

Inoefenen
 • Zoek in het artikel dat jij hebt meegenomen de onderdelen die we net hebben besproken: kop, bron, leader, tussenkopje, alinea's en afsluiting.


 • Schrijf op/markeer deze onderdelen.


 • Je hebt hier 2 minuten de tijd voor.


 • Daarna bespreken we het klassikaal.timer
2:00

Slide 6 - Slide

Wat is de bron van jouw artikel?

Slide 7 - Mind map

Uit hoeveel alinea's bestaat jouw artikel?

Slide 8 - Mind map

Wat is de mening van de schrijver?

Slide 9 - Mind map

Stap 1 en 2

Slide 10 - Slide

Stap 3 vragen stellen
Open vragen
Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe
Achtergronden
Verschillende meningen

Slide 11 - Slide

Stap 4 indeling maken
Inleiding = Noem je onderwerp, schets de situatie en geef je mening. Maak de lezer nieuwsgierig naar de rest!
Kern = Uitwerking in logische volgorde, geef argumenten. Gebruik tussenkopjes!
Slot = Trek een conclusie en/of geef advies. Sluit af met een knaller

Slide 12 - Slide

Stap 5 onderzoek doen

Minstens 3 verschillende bronnen
Op internet, in boeken, interviews, enz. 
Let op de betrouwbaarheid (bijvoorbeeld Facebook is geen bron)

Slide 13 - Slide

Stap 6 artikel schrijven

Slide 14 - Slide

Stap 7 controleren
Staan alle punten in het artikel?
Is het foutloos?
Is de volgorde logisch?

Slide 15 - Slide

Opdracht
Je gaat een artikel schrijven over telefoons op school. Er is veel overlast tijdens de lessen van leerlingen die bezig zijn met hun telefoon. 

De school wil de volgende regel invoeren: tijdens de lessen is de telefoon in het kluisje. 


Slide 16 - Slide

Je besluit hierover een artikel te schrijven voor de schoolkrant. 

Je geeft in jouw artikel aan wat jouw mening is en waarom jij vindt dat telefoon wel/niet in het kluisje moeten tijdens de les.


Onderbouw jouw verhaal met argumenten die je in minstens 3 verschillende betrouwbare bronnen hebt gevonden. 

Slide 17 - Slide

Volg de stappen 1 tot en met 7 (volgende slides).

Maak jouw artikel in Google Documenten. Minimaal 100 woorden. Voeg eventueel een ondersteunende afbeelding toe. 

Geef tenslotte jouw artikel een pakkende titel en zet jouw naam en klas onder het artikel. En lever het via Classroom in. 

Slide 18 - Slide

Planning schrijven artikel

Stap 1: onderwerp kiezen 

Stap 2: voorkennis onderwerp in beeld brengen 

Stap 3: vragen stellen waar je in je artikel antwoord op gaat geven (5x W + H-vragen, jouw mening, achtergrondinfo, ...) 

Stap 4: indeling maken (inleiding, kern, slot)

Stap 5: onderzoek doen (zoek naar verschillende bronnen op internet, in boeken, ... )

Stap 6: schrijven van het artikel 

Stap 7: controleren

Slide 19 - Slide

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 20 - Open question

Noem 1 ding dat goed gaat

Slide 21 - Open question

Noem 1 ding waar je nog moeite mee hebt

Slide 22 - Open question