Groepsdynamica/groepsklimaat les 4

1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Doelen
Je weet welke fasen er binnen een groepsproces zijn
Je weet wat jouw begeleidende rol als (G)PM’er binnen het groepsproces is

Slide 2 - Slide

Programma
Groepsproces
Groepsfasen
Boom  
BP 2

Slide 3 - Slide

Groepsproces
Groepsproces = ontwikkelingen binnen een groep
- Onderlinge relaties tussen groepsleden
- De samenwerking
- Regels binnen een groep

Regelmatig contact is van belang


Slide 4 - Slide

Groepsfasen
1. Testfase (vormfase)
2. Stormfase
3. Normfase
4. Uitvoeringsfase (prestatiefase)
5. Oplosfase (afscheidsfase)

Slide 5 - Slide

1. Testfase (vormfase)
Wat?
- Kinderen maken kennis met elkaar
Taken PM’er:
- Onzekerheden wegnemen -> veilig en vertrouwd laten voelen
- Kinderen met elkaar kennis laten maken
- Structuur: gebouw, regels, dagindeling
- Laten weten waar kinderen terecht kunnen met vragen en problemen

Slide 6 - Slide

2. Stormfase 
Wat?
- Ieder kind vindt zijn plek in de groep, eerste vriendschappen ontstaan
- Rollen en posities binnen de groep eigenlijk al verdeeld
- Conflicten ontstaan doordat frustraties en verwachtingen geuit worden (bijv. over samenwerken)
Taken PM’er:
- Verantwoordelijkheid nemen voor communicatie en gedragsregels
- Leren om compromissen te sluiten
- Iedereen mag het woord nemen en heeft invloed

Slide 7 - Slide

3. Normfase 
Wat?
- De groep wordt stabiel
- Groepsleden vullen elkaar aan en meer sprake van samenwerking
- Vertrouwen groeit, ontstaan openheid en acceptatie
- Relatie groepsleden en PM’er wordt hechter
Taken PM/OA:
- Voorbeeldgedrag
- Afspraken maken
- Samenwerking en communicatie stimuleren

Slide 8 - Slide

4. Uitvoeringsfase (prestatiefase)
Wat?
- Onderlinge verhoudingen vastgesteld en verwachtingen duidelijk
- Kinderen redden het samen in de groep; vormen een team met positieve werksfeer
- (Niet iedere groep bereikt deze fase)
- Veranderingen kunnen de groep terug brengen naar een eerdere fase
Taken PM/OA:
- Groepsklimaat in de gaten houden (evt. bemiddelaar)
- Opletten of er effectief samengewerkt wordt

Slide 9 - Slide

5. Afscheidsfase (oplosfase)
Wat?
- De groep houdt op met bestaan
Taken PM/OA:
- Terugblikken en evalueren
- Naar de toekomst kijken
- Afscheid volgen en begeleiden

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Maken op boom
Opdracht 27: Groepsproces beïnvloeden
- Individueel maken
- Docent kijkt na
Opdracht 29: Groepsontwikkeling casus
- Individueel maken
- Zelf nakijken

Slide 12 - Slide

BP 2: Mijn verschillende groepen & rollen
1. Binnen iedere groep neem je weer een andere rol aan.
- Noteer minimaal vier groepen waaraan je regelmatig deelneemt
- Geef bij iedere groep aan:
* Waarom neem je deel aan deze groep?
* Wat is voor jou belangrijk aan deze groep?
* Wat betekent de groep voor jou?
- Noteer bij iedere groep welke plek en rol(len) je binnen de groep aanneemt Denk hierbij aan de rollen actief, sociaal en neutraal & aan de teamrollen van Belbin
- Benoem hierbij voorbeelden hoe deze rol(len) zich bij jou in de praktijk uit(ten)
2. Vaak heb je op de opleiding en stage verschillende rollen en uit zich dit in ander gedrag bij de student. Geef een beschrijving hoe dit er bij jou uitziet. In hoeverre zijn er bij jou overeenkomsten en in hoeverre verschillen? Benoem voorbeelden
3. Zou je graag iets willen veranderen aan één van jouw rollen binnen één van de groepen?
 - Zo ja, wat en waarom?
 - Zo nee, waarom?

Slide 13 - Slide