Les 1 Introductie GHZ

LWP: GHZ
LWP13852
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

LWP: GHZ
LWP13852

Slide 1 - Slide

Welkom
Voorstelrondje
Wie ben je?
Waar loop je stage?

Slide 2 - Slide

Doel
- De student kan na deze les aangeven wat de verwachtingen zijn van deze LWP.
- De student kan na deze les de basisbegrippen van de gehandicaptenzorg benoemen.

Slide 3 - Slide

Inhoud les
LWP doornemen
Opdrachten bespreken en wijze van afronden.
 Studiewijzer opstellen
Waar denk je aan bij gehandicapten zorg
Ervaringen uit de praktijk.
Opdracht
Leerdoel in ETO

Slide 4 - Slide

LWP doornemen

Slide 5 - Slide

Wat willen jullie bespreken in deze lwp

Slide 6 - Open question

Studiewijzer opstellen

Slide 7 - Slide

Waar denk je
aan bij gehandicapten zorg?

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Welke ervaring heb je met mensen met een verstandelijke beperking

Slide 10 - Open question

Basisbegrippen GHZ
- stoornis
- handicap
- beperking

Slide 11 - Slide

Opdracht
Maak een groepje van drie en zoek uit wat deze begrippen betekenen en zoek er een voorbeeld bij.

Slide 12 - Slide

Stoornis
een defect of het ontbeken van een orgaan of orgaanfunctie, rekening houdend met de leeftijd van de zorgvrager.

Slide 13 - Slide

Handicap
Bij een handicap gaat het om iemand met een beperking in de maatschapij (participatieprobleem). Door een stoornis of beperking kan iemand niet goed deelnemen aan de maatschappij.

Slide 14 - Slide

Beperking
De moeilijkheden die iemand heeft ten aanzien van gedrag of het uitvoeren van activiteiten.
- Kan een gevolg zijn van een stoornis

Slide 15 - Slide

Verstandelijke beperking
Beperking in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Lichamelijke beperking
De zorgvrager wordt gehinderd in zijn handelingen en/of bewegingen door een motorische beperking

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Meervoudige beperking
Zowel een verstandelijke als een lichamelijke beperking

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Opdracht (groep van 4)
- Welke ervaringen heb je met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking? vertel hierover
- Zou je wel of niet willen werken met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking? waarom wel of niet.
- Heeft daarbij een bepaalde setting, zorgorganisatie en /of cliënt groep je voorkeur? Leg dit uit en waarom dit precies bij jou past.

Slide 22 - Slide

Leerdoel eto

Slide 23 - Slide

Afsluiten
- doel?
- vragen
-volgende les

Slide 24 - Slide

bronnen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
www.handicap.nl


Slide 25 - Slide