Hoofdstuk 1 paragraaf 2

Paragraaf 2: Stoffen
HUISWERKCONTROLE
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 2: Stoffen
HUISWERKCONTROLE

Slide 1 - Slide

Stoffen

Slide 2 - Mind map

Leerdoelen:
  • Je kunt voorbeelden noemen van stofeigenschappen
  • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen mengsels en zuivere stoffen
  • Je kunt het verschil uitleggen tussen heterogene en homogene mengsels
  • Je kunt aan de hand van een diagram uitleggen wat het verschil is tussen: Kookpunt, kooktraject, smeltpunt en smelttraject.

  • Huiswerk

Slide 3 - Slide

Stofeigenschappen
  • Kookpunt
  • Smeltpunt
  • Dichtheid
  • Oplosbaarheid
  • Magnetisme

Slide 4 - Slide

Een suspensie is een mengsel waarbij er stofdeeltjes in een vloeistof zweven. Door welke stofeigenschap blijven die deeltjes vast?

Slide 5 - Open question

Mengsels en zuivere stoffen
De meeste stoffen zijn mengsels, sommige stoffen zijn zuivere stoffen. Dit is te vinden op de etiket van een product.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Homo- en heterogene mengsels
Homogeen: Een mengsel waarbij je niet ziet dat het 2 of meerdere stoffen zijn. 
Heterogeen: Een mengsel waarbij je de verschillende stoffen wel kan onderscheiden.

Slide 12 - Slide

Hoe noem je een homogeen mengsel waarbij 2 vloeibare stoffen worden gebruikt?

Slide 13 - Open question

Noem 3 verschillende benamingen voor een heterogeen mengsel.

Slide 14 - Open question

Kookpunt/kooktraject en smeltpunt/smelttraject

Slide 15 - Slide

Noem een voorbeeld van mengsel met een kooktraject en een zuivere stof met een kookpunt.

Slide 16 - Slide

Huiswerk
Mk. 10 t/m 19

Slide 17 - Slide