Математик

Математик
9-р анги
1 / 10
next
Slide 1: Slide
DaariimaaBasisschoolGroep 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Математик
9-р анги

Slide 1 - Slide

Тойргийн урт
Видео хичээлийг үзэж дараах асуултанд хариулж, даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Пи тооны утга ойролцоогоор хэдтэй тэнцүү вэ?
A
3.4
B
3.14
C
3.41
D
4.14

Slide 4 - Quiz

Тойргийн диаметр 12см бол уртыг олно уу?
A
25
B
18.84
C
78.5
D
37.68

Slide 5 - Quiz

Тойргийн элемент,
түүний тодорхойлолт,
томьёо

Slide 6 - Mind map

Гэрийн даалгаврын зургаа
оруулна уу?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Drag question

Хичээлийг хэр ойлгосон бэ?
маш сайн
дунд зэрэг
хангалттай
ойлгосонгүй

Slide 9 - Poll

Амжилт хүсье!

Slide 10 - Slide