Euthanasie

Euthanasie
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Euthanasie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud van de les
Wat is euthanasie?
Wetgeving omtrent euthanasie
Wetten en richtlijnen rondom sterven en dood


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
1. Je kunt beschrijven wat Euthanasie betekent
    
2. Je kunt de wetgeving rondom Euthanasie benoemen

3. Je weet de procedure Euthanasie te benoemen

4. Je kunt vertellen wat er na de Euthanasie moet gebeuren

5. Je kunt het verschil benoemen tussen palliatieve sedatie en
     euthanasie
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wetten en richtlijnen rondom sterven en dood

 • Wet toetsing levenseinde op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • Melding en toetsing bij euthanasie
 • Wet op de lijkbezorging
 • Wet op orgaandonatie
 • Richtlijn palliatieve fase
Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het
woord euthanasie?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Uit welk land komt het woord Euthanatos?
A
Colombia
B
Portugal
C
Griekenland
D
Duitsland

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Grieks voor:
eu = goede   
thanatos = dood  
 
Samen:  
 goede dood 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Sinds wanneer uitvoering van euthanasie mogelijk in Nederland?
A
1991
B
1998
C
2002
D
2012

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Euthanasiewet
 • Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding trad in werking op 1 april 2002.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar tenzij
 • Aan 6 zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan
 • Uitgevoerd door arts
 • Gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

In welke situatie kan Euthanasie aangevraagd worden?

Slide 10 - Open question


6 zorgvuldigheidseisen:
1. vrijwillig en goed over nagedacht 
2. uitzichtloos en ondraaglijk lijden
3. informeren over de situatie en vooruitzichten
4. geen redelijke andere oplossing 
5. Raadplegen onafhankelijke arts
6. Medisch zorgvuldige uitvoering
6 zorgvuldigheidseisen bij euthanasie
 1. Vrijwillig en weloverwogen verzoek patiënt
 2. Uitzichtloos en ondragelijk lijden
 3. Patiënt voorgelicht over situatie en vooruitzichten
 4. Geen ander redelijke oplossing
 5. Consultatie en onafhankelijke (SCEN) arts (1e 4 eisen)
 6. Medisch zorgvuldig uitgevoerd  

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Rol verzorgende...
De arts voert euthanasie uit.
De uitvoering van de euthanasie ligt altijd bij een arts. Hij of zij is degene die de dodelijke injectie op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt toedient.


Het gebeurt echter vaak dat een arts vaak beroep zal willen doen op de ondersteuning van een Verzorgende/ verpleegkundige. En dan is de vraag: waar stopt de bevoegdheid van een Verzorgende/verpleegkundige ?


Een vuistregel is om je rol te beperken tot de voorbereidingshandelingen. Verricht alleen de handelingen die vooraf gaan aan de handelingen van de arts om het leven van de zorgvrager te beëindigen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding
-Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.

-Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zelfbeschikkingsrecht

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen in bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen straffeloos uitvoeren. 

Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Euthanasie


!! Wilsverklaring inzake euthanasie!! is niet het zelfde als
ACTUEEL VERZOEK TOT EUTHANASIE


Slide 16 - Slide

This item has no instructions


Wilsverklaring inzake euthanasie: 
 • Verklaring waarin je aangeeft dat je euthanasie wenst.
 • Enkel in geval van onomkeerbare comateuze toestand bent (je kan nooit meer uit de coma ontwaken) .
Actueel verzoek tot euthanasie:
 • De effectieve vraag om euthanasie
 • Duidelijk aangeven om binnenkort te willen sterven.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wilsbekwaam bij aanvraag.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
               terminaal
               niet-terminaal
Wilsbekwaam bij aanvraag.
Aanvraag is zelfgeschreven.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
       Terminaal

      
       Niet-terminaal
Voorwaarden Euthanasie
door 1e arts + 2de controle arts bevestigd en mag nadien uitgevoerd worden
Naast 1e en 2de arts ook nog 3de arts (specialist) nodig. Mag pas na 1 maand wachttijd worden uitgevoerd.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Palliatieve sedatie


Palliatief :                                    Sedatie: 

 Ongeneeslijk  
Terminale fase (2w)
Pijnen en ongemakken niet onder controle.
Verdoven 
Via medicatie het be-wustzijn verlagen
Laten slapen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve sedatie

Levensverwachting van 2-tal weken
Veel pijn en/of ongemakkken
Medicatie om bewustzijn te verlagen, te laten slapen
Sterven in slaaptoestand 
Niet- levensverkortend
Kan nog worden omgekeerd 
zeer zelden
er wordt gestorven, niet gedood

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan euthanasie
1. De patiënt dient daadwerkelijk verzoek voor euthanasie bij arts in (1 dag)
2.Arts overweegt het verzoek: verzamelt informatie/ bespreekt traject met patiënt en familie. Raadpleegt Scen-arts ( 1- 3 dagen)
3. Arts is in principe akkoord, dit mededelen aan patiënt / familie/  Scen-arts (2 tot 3 dagen)
4. Scen arts gaat akkoord (3-4 dagen)
5. Dag voorbereiding. Infuusnaald inbrengen/set medicatie, injecties nachecken/ reserveset/lijkschouwer op de hoogte gebracht tijdstip van toediening euthanasie
(dag van de  uitvoering en overlijden)
6. Toetsingscommissie die naderhand nog uitzoekt of alles volgens procedures is verlopen duur (2 weken)
Slide 23 - Slide

This item has no instructionsLevenseinde kliniekNPO documentaire 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Link

This item has no instructions

Wat zijn jouw ervaringen ten aanzien van euthanasie?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op....
A
enkel fysieke pijn
B
de totale mens
C
de omgeving van de ZV
D
genezing

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve sedatie...
A
als men nog maar enkele weken (2tal) meer te leven heeft.
B
is verkort het leven
C
dan ben je je bewust dat je sterft
D
kan altijd

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Als een patiënt niet meer kan praten kunnen we ook niet zien of hij/zij pijn heeft
A
juist
B
fout

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Wat hoort er niet bij een euthanasie-aanvraag?
A
verward zijn op het moment van de aanvraag
B
ondraaglijk fysisch lijden
C
de aanvraag zelf geschreven
D
ondraaglijk psychisch lijden

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Einde van de les

Slide 32 - Slide

This item has no instructions