H4

Programma
*toetsprogramma
*enkele checkvragen
*poll
*4.5: toepassen / rendement berekenen
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Scheikunde

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Programma
*toetsprogramma
*enkele checkvragen
*poll
*4.5: toepassen / rendement berekenen

Slide 1 - Slide

Waterstof heeft een OEG van 4,0% en een BEG van 60%. Bereken of een mengsel van 1,5dm3 waterstof en 37,0dm3 lucht explosief is.
A
Ja, want het mengsel bevat 4,1% waterstof
B
Ja, want het mengsel bevat 3,9% waterstof
C
Nee, want het mengsel bevat 4,1% waterstof
D
Nee, want het mengsel bevat 3,9% waterstof

Slide 2 - Quiz

Een airbus A321neo verbruikt 280 L kerosine per 100 km. Bij de verbranding van 1 L kerosine wordt 2850 g CO2 uitgestoten. Bereken hoeveel gram CO2 wordt uitgestoten per km. Noteer als antwoord het getal met de eenheid.

Slide 3 - Open question

Carbid heeft de formule CaC2. Carbid kan reageren met water, hierbij ontstaan het brandbare ethyngas (C2H2) en calciumhydroxide (CaO2H2). Het ontstane ethyngas reageert vervolgens met explosief met zuurstof. Het ethyn wordt dan volledig verbrand. Maak de twee reactievergelijkingen en beantwoord: 'Hoeveel moleculen CO2 ontstaan er per molecuul ethyn?'
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 4 - Quiz

Poll
Nu enkele enquêtevragen 

Slide 5 - Slide

Welk cijfer denk je ongeveer te halen voor het SO van vrijdag?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10?

Slide 6 - Open question

Wat zou jij in de scheikundelessen anders willen?
A
geen uitleg, volledig zelfstandig werken aan huiswerk
B
klein beetje uitleg, vooral zelfstandig werken
C
groepsopdrachten in aparte ruimten
D
Bespreken van gemaakte opgaven

Slide 7 - Quiz

Waar zou jij bij AT uren scheikunde hulp bij willen?
A
rekenopgaven
B
reactievergelijkingen
C
hulp bij vragen uit het boek
D
Hulp bij begrijpen teksten van boek

Slide 8 - Quiz

Wat zou jij anders willen bij de scheikundelessen?

Slide 9 - Open question

Wat vind jij het moeilijkste bij scheikunde?

Slide 10 - Open question