Global Goals intro les

1 / 44
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo, havoLeerjaar 1,2

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 • Globaland terug halen
 • Wat bedoelen we met Global Goals?
 • Verdiepen in verschillende *SDG's 
 • Programma van de komende week
*sustainable development goals / duurzame ontwikkelingsdoelen
Wat gaan we vandaag doen?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Maak in groepjes van 3 of 4 leerlingen een 
mindmap over Globaland!

Welke onderwerpen zijn daar aan bod gekomen?
Deze mindmaps gaan we bespreken.Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Veel van deze thema's komen terug in de GLOBAL GOALS.

Oftewel de SDG's *.

* Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen)Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Projecten deze week!
gebaseerd op de Global Goals (SDG's)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Over duurzame ontwikkelingsdoelen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat bedoelen we met Global goals?
Het zijn 17 doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. 

De doelen zijn afgesproken door landen die lid zijn van de Verenigde Naties. 
Grote organisaties maar ook individuen konden ideeën inbrengen. Iedereen mocht er over meepraten.

De doelen betrekken alle landen ter wereld


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De SDG’s (sustainable development goals/ duurzame ontwikkelingsdoelen) hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. 
Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.


Hebben de doelen betrekking op mij?

Slide 10 - Slide

This item has no instructionsBovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Denk ook aan de uitlaatgassen die onze auto's produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. 
Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.
Hebben de doelen betrekking op mij?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Iedereen moet weten hoe je gezond kan leven en welvarend kunnen zijn

Iedereen moet toegang krijgen tot goed onderwijs en moet levenslang kunnen leren

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De wegen enz. moeten langer meegaan, Industrie moet duurzamer en stimuleer innovatie

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

Partnerschap voor duurzame ontwikkeling verbeteren

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Hoeveel Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn er?
A
15
B
16
C
17
D
18

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Global Goals

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Global Goals

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Link

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

We kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in zes hoofdthema’s verdelen:

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Koppel het logo aan de juiste omschrijving.
Maak een einde aan alle vormen van extreme armoede.
Geef toegang tot duurzame en betaalbare energie voor iedereen.
Bouw een solide infrastructuur. Bevorder duurzame industrialisatie.
Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Zorg voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

                        Sleep het logo naar het juiste ontwikkelingsdoel.
Vrede, veiligheid en 
rechtvaardig-
heid.
Veilige en duurzame steden.
Klimaat
verandering aanpakkken.
Bescherming van 
zeeën en oceanen.
Herstel ecosystemen  en behoud biodiversiteit.
Goed onderwijs.

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Welk logo hoort bij:
een duurzame consumptie en productie?
A
B
C
D

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Bij welke Global Goal hoort dit filmpje?
A
ongelijkheid verminderen
B
industrie, innovatie en infrastructuur
C
kwaliteitsonderwijs
D
betaalbare en duurzame energie

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

Bij welke Global Goal hoort dit filmpje?
A
goede gezondheid en welzijn
B
industrie, innovatie en infrastructuur
C
leven in het water
D
klimaatactie

Slide 30 - Quiz

ook hier meerdere antwoorden mogelijk: beste is leven in het water,

Slide 31 - Video

This item has no instructions

Bij welke Global Goal hoort dit filmpje?
A
goede gezondheid en welzijn
B
geen honger
C
leven in het water
D
geen armoede

Slide 32 - Quiz

geen honger en geen armoede

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Je hebt voor de vakantie al een aantal workshops gekozen voor morgen.
De rest van de week kies je voor een project volgend op een workshop die jij interessant vond.
Deze week

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Dinsdag 10 mei van 9.00 - 15.00 uur

 • Volgen van 5 workshops
 • Kiezen van project waar je je de rest van de week mee gaat bezig houden

Planning

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Woensdag 11 mei van 9.00 - 15.00 uur
van 9.00 - 15.00 uur

 • Werken aan je gekozen project

Planning

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Donderdag 12 mei van 9.00 - 15.00 uur
van 9.00 - 15.00 uur

 • Ochtend: Werken aan je gekozen project en voorbereiden presentatie
 • Middag: Presentatie van je eindproduct

Planning

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Vrijdag 13 mei van 9.00 - 12.00 uur
Hoe is deze week bevallen? (evaluatie)
 • Wat ging er goed, minder goed?
 • Wat heb je geleerd?
 • Wat zou je liever anders zien?

Planning

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT

Slide 39 - Slide

This item has no instructions


Wat hoort allemaal bij deze Goal? 
Teken/schrijf dit rond de Goal.
Aan het einde van de les presenteren jullie dit.


Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Stel jij bent de baas van de wereld... Wat zou je dan willen veranderen in de wereld? Maak een TOP 3.

Slide 41 - Open question

This item has no instructions

Bekijk de 17 doelen hier onder op het plaatje. Staat jouw TOP 3 erbij?

Slide 42 - Open question

This item has no instructions

OPDRACHT

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Tekst
Maak een poster voor de deuren van de klaslokalen voor deze week!
WBK1A: 
W2: Leerlingenraad


WKT1A: 
W5: Verpaxen
W7: Zaadbommen

WTH1A: 
W8: Voeding
W12: Je Kamer

WHV1A: 
W3: Ongelijkheid
W4: Landleven

WTH1B: 
W13: Stripfiguur
W16: Klerenzooi

Meerdere posters per deur!

Slide 44 - Slide

This item has no instructions