Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ontwikkelingssamenwerking 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag
 • Welkom! 
 • Herhalingsfilmpje 'bnp, zuigelingensterfte, levensverwachting'
 • Ontwikkelingssamenwerking: wat weet je al? 
 • Ontwikkelingssamenwerking: welke soorten zijn er? 
 • Ontwikkelingssamenwerking: beleid NL
 • Tijd over: Zoom in! opdracht maken
 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

Vraag aan leerlingen:
Herken je van welke hulporganisatie dit logo is? 
0

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Woordweb:
Ontwikkelingssamenwerking

Slide 4 - Mind map

- Kun je bedenken welke verschillende vormen er zijn van ontwikkelingssamenwerking?

 
- Welke partijen zijn betrokken bij ontwikkelingssamenwerking? Ken je hier voorbeelden van?

- Is er een verschil tussen ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp?
Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is de samenwerking tussen de rijke westerse landen en de ontwikkelingslanden. Het doel van de samenwerking is de leefsituatie van de bevolking in ontwikkelingslanden verbeteren.
 

Je kunt ontwikkelingssamenwerking op verschillende manieren indelen:
- in noodhulp en structurele samenwerking.
- in gebonden samenwerking en ongebonden samenwerking.
- in bilaterale samenwerking en multilaterale samenwerking.

Je kunt ook kijken naar organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingssamenwerking.
Die organisatie kun je dan indelen in:
- overheidsorganisaties
- niet-overheidsorganisaties


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Structureel en incidenteel
Structurele ontwikkelingssamenwerking
Structurele ontwikkelingssamenwerking is samenwerking die tot doel heeft het ontwikkelingsland economisch zelfstandig te maken.
Voorbeelden:
- het geven van geld voor het bouwen van scholen.
- het verstrekken van microkredieten.
- het ondersteunen met materialen en kennis.

Incidentele ontwikkelingssamenwerking of noodhulp
Incidentele ontwikkelingssamenwerking of noodhulp is samenwerking die het helpen overleven van een noodsituatie ten doel heeft.
Voorbeelden:
- het geven van voedsel, kleding en medicijnen.
- het uitzenden van artsen.
Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Gebonden of niet-gebonden en bilateraal of multilateraal
Gebonden hulp
Bij gebonden hulp stelt het land dat geld geeft eisen aan de besteding van het geld.

Ongebonden hulp
Bij ongebonden hulp mag het land het geld vrij besteden.

Bilaterale hulp
Bilaterale hulp is hulp van land tot land.

Multilaterale hulp
Multilaterale hulp is hulp via een internationale ontwikkelingsorganisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wel of geen overheid
Als je kijkt naar de organisaties die de ontwikkelingssamenwerking vorm geven, wordt vaak een indeling gemaakt in:

 • Overheidsorganisaties of gouvernementele organisaties
  Veel ontwikkelingssamenwerking verloopt via de Nederlandse of Europese overheid of via een organisatie waar wereldwijd            landen bij zijn aangesloten, zoals de Verenigde Naties.

 • Niet-overheidsorganisties of non-gouvernementele organisaties (NGO)
Een NGO is een organisatie die zich onafhankelijk van de overheid inzet voor een maatschappelijk belang, zoals ontwikkelingssamenwerking.

Bekende NGO's zijn: Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis, Cordaid, Oxfam Novib, etc.
Sommige NGO's ontvangen wel subsidie van de overheid.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Aan de slag!
Je krijgt 4 voorbeelden van ontwikkelingssamenwerking. 
Geef aan van welke soort van samenwerking hier sprake is: 
 • incidentele ontwikkelingssamenwerking
 • structurele ontwikkelingssamenwerking
 • bilaterale samenwerking
 • multilaterale samenwerking

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Na de tsunami in Zuidoost-Azië is er in Nederland geld opgehaald voor de slachtoffers van de ramp. Met het opgehaalde geld konden mensen die hun huis kwijt waren geraakt, in tenten opgevangen worden.
A
Incidenteel
B
Multilateraal
C
Structureel
D
Bilateraal

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

De UNHCR is de VN-organisatie voor vluchtelingen. Nederland steunt samen met andere landen de UNHCR. In Syrië is oorlog. Steden en dorpen liggen in puin en veel mensen zijn op de vlucht. Deze internationale vluchtelingenorganisatie coördineert noodhulp in de regio.
A
Incidenteel
B
Multilateraal
C
Structureel
D
Bilateraal

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

In de Filippijnen wonen ruim 100 miljoen mensen. Als de bevolking zo blijft groeien als de laatste jaren, wonen er in 2025 meer dan 150 miljoen mensen in de Filippijnen. Nederland heeft in de Filippijnen projecten financieel ondersteund die geboortebeperking tot doel hebben.
A
Incidenteel
B
Multilateraal
C
Structureel
D
Bilateraal

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Nederland helpt landen die hun armoedeproblemen niet zelf kunnen oplossen. Bijvoorbeeld een land waar oorlog is geweest zoals Afghanistan. Met Nederlandse steun zijn in de Afghaanse provincie Uruzgan scholen hersteld en bijgebouwd.
A
Incidenteel
B
Multilateraal
C
Structureel
D
Bilateraal

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Nederlands beleid

Lees onderstaande tekst:

Nederlands ontwikkelingsgeld
In de begroting van de Nederlandse regering is een bedrag opgenomen voor ontwikkelingssamenwerking. Binnen de Europese Unie (EU) is afgesproken dat elke lidstaat 0,7% van het Bruto Nationaal Product (bnp) besteedt aan ontwikkelingshulp. Ongeveer de helft van de ontwikkelingsgelden gaat naar ontwikkelingslanden en organisaties als de Verenigde Naties. De rest gaat als subsidies naar onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld om in ontwikkelingslanden wegen te bouwen en ziektes als aids en malaria te bestrijden.

Met het budget voor ontwikkelingssamenwerking wil Nederland het volgende bereiken:
 • het uitbannen van extreme armoede in één generatie;
 • wereldwijde duurzame groei waarbij ook de armste groepen meedoen en meeprofiteren;
 • succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Vind je het terecht dat Nederland bijdraagt aan de ontwikkeling van arme landen?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Schrijf redenen op waarom Nederland aan ontwikkelingssamenwerking moet doen.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Zijn er ook redenen te bedenken waarom niet?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Zoom in 
Bekijk in je lesboek de paragraaf 'zoom in' op blz. 18 en 19; 
Maak in je werkboek de opdrachten 1 t/m 4 op blz. 19. 


Stoplicht rood? Zelfstandig in stilte werken
Stoplicht oranje? Vragen alleen aan de leraar
Stoplicht groen? Zachtjes overleggen mag

Slide 19 - Slide

This item has no instructions