Les 6 Ergonomisch werken 1-1.2

Ergonomisch werken
1 / 19
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBO

This lesson contains 19 slides, with text slides.

Items in this lesson

Ergonomisch werken

Slide 1 - Slide

Ergonomie​
Wat versta jij onder de term ergonomie?​

Hoe pas jij als verzorgende ergonomie toe binnen jouw beroep?​


Slide 2 - Slide

Definitie ergonomie​
Ergonomie is de wetenschap die de aanpassingen van de werkomstandigheden aan de mens bestudeert​

Simpel gezegd: iemand is ergonomisch verantwoord bezig, als hij op een gezonde manier arbeid verricht​

Slide 3 - Slide

Ergonomisch verantwoord werken​
Manier van werken die ondersteunend is voor jou en de cliënt en zo min mogelijk fysiek belastend is​

voorkomt veel lichamelijke problemen​

Welke lichaamsdelen worden veel belast:​


Slide 4 - Slide

Opdracht​
Geef drie voorbeelden van handelingen die jij de laatste tijd niet ergonomisch verantwoord hebt uitgevoerd op je werk, thuis of op school​

was je je hiervan bewust? ​

hoe had je het beter kunnen doen?​

Slide 5 - Slide

Statische en dynamische belasting​
Statische belasting -> de belasting zonder zichtbare bewegingen, dat wil zeggen: de spieren zijn gespannen maar er worden (bijna) geen bewegingen gemaakt​
​​

Dynamische belasting -> de belasting waarbij sprake is van beweging​


Slide 6 - Slide

Statische of dynamische belasting?​
helpen met scheren?​
medicijnen op het nachtkastje zetten?​
plaatsen van de po?​
bed opmaken?​
voorover staan tijdens het praten met zorgvragers?​
verplaatsen van zorgvragers in bed?​
rijden met bedden?​
rijden met (zware) etenskarren?​

Slide 7 - Slide

Opdracht​
Stel een groepje samen van vier personen.​
Ga naast elkaar aan de lange kant van een tafel staan, de voeten in een smalle spreidstand.​
Geef een voorwerp aan elkaar door.​
Zet het voorwerp allemaal een keer in het midden op tafel.​
Wat belast je bij het doorgeven van het voorwerp en bij het op tafel zetten van het voorwerp?​
Hoe had je deze belasting kunnen voorkomen?​
Ben je je voldoende bewust geworden van het verschil tussen een wachthouding en een werkhouding?

Slide 8 - Slide

Rugklachten ​
Ontstaan als de belasting van de rug hoger is dan de belastbaarheid​

Hoe kunnen jullie in je werk rugklachten zo veel mogelijk voorkomen?​

Slide 9 - Slide

Wat zijn de richtlijnen?​
Zitten en staan​
Gebogen rug​
Duwen en trekken​
Tillen​
Verplaatsen van zorgvragers​

Maak een groepje van 5 personen en zoek uit wat de richtlijnen zijn hieromtrent​

Slide 10 - Slide

  • (af en toe) tillen: niet meer dan 23 kg, anders niet meer dan 12-15 kg​

  • duwen en trekken: niet meer dan 25 kg met twee handen (maximaal 15 kg per hand), zie de ‘karvragen’​

  • hurken en knielen: niet langer dan 30 seconden aaneengesloten, niet langer dan in totaal 15 minuten per dag​

  • statische belasting: niet langer dan 4 seconden met gedraaide en/of voorovergebogen of zijwaarts gebogen romp (één minuut is de officiële norm, maar na vier seconden begint de fysieke overbelasting al een rol te spelen)​

  • armheffing: niet langer dan 1 minuut per keer boven schouderhoogte​

  • reiken: niet meer dan 12 keer per uur, niet meer dan 50 centimeter horizontale afstand tussen hand en schouder​

  • zitten: niet langer dan 2 uur aaneengesloten, maximaal 5 à 6 uur per dag​

  • staan: niet langer dan 1 uur aaneengesloten, maximaal 4 uur per dag.​

  • Bij tillen, duwen en trekken is de uitvoering (werkhouding) belangrijker dan het exacte aantal kilogrammen.​

Slide 11 - Slide

Wat denken jullie van?​
Klimaat, licht en geluid?​

Psychische belasting?​

Agressie en intimidatie?​

Slide 12 - Slide

Arbeidsomstandighedenwet ​
De Arbowet sinds 1 oktober 1990​

Geen gedetailleerde richtlijnen, wel algemene aanwijzingen, om te zorgen dat in een instelling aandacht is voor: ​
- veiligheid, ​
- gezondheid en ​
- welzijn​

Werkgever is verantwoordelijk voor een gezond en veilig werkklimaat​

Werknemer is zelf ook verantwoordelijk en levert een bijdrage aan het omgaan met gezondheidsrisico’s in het werk​

Slide 13 - Slide

Ergonomie en Arbowet​
Werkgever moet het werk zo organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer niet in gevaar komen​

Inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de gebruikte hulpmiddelen moeten zoveel mogelijk op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werknemer zijn aangepast​

Onveilige situaties dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en indien niet anders mogelijk zoveel mogelijk geminimaliseerd worden​

Slide 14 - Slide

Risicofactoren in de zorg​
  • chemische factoren (vloeistoffen, gassen, dampen, stof)​
  • microbiologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels, gisten)​
  • fysieke belasting (werkhouding, tillen, staan, zitten, reiken, duwen, trekken, repeterende bewegingen)​
  • psychische belasting (agressie/intimidatie)​
  • zintuiglijke belasting (kijken, zien, verlichting, daglicht, uitzicht, horen, luisteren, ruiken, voelen)​
  • werktijden en rusttijden die niet in balans zijn​

Slide 15 - Slide

Protocollen en handelingsschema`s​
Wat is een protocol?​

Wat is een handelingsschema?​

Slide 16 - Slide

Protocol -> is een richtlijnen waarin staat hoe een handeling wordt uitgevoerd en waar je op moet letten, zodat iedereen het op dezelfde, efficiënte en correcte wijze doet​

Handelingsschema -> hierin staat omschreven wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en waarom je het doet​

handig bij het aanleren van vaardigheden​

Slide 17 - Slide

Opdracht​
Neem een vaardigheid en schrijf hier een handelingsschema voor gericht op ergonomie, kies uit:​

bed opmaken​
bed opmaken met zorgvrager in bed​
wassen van de zorgvrager op bed​
TEK aan/uittrekken​
transfer bed-stoel​

Slide 18 - Slide

Hulpmiddelen​
Welke hulpmiddelen ken je uit de zorg die jou ondersteunen in het ergonomisch werken?​

Hoe werken deze?​Slide 19 - Slide