Begeleiden bij wonen

Begeleiden bij Wonen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Begeleiden bij Wonen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is voor jou belangrijk om fijn te wonen?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Hoe ondersteun je de cliënt bij het wonen?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Hoe kom je tot een psychologische veiligheid

Slide 10 - Slide

Stel jezelf de vraag; wat zou je binnen de woning/ dagbesteding willen aanpassen zodat er een andere groepsdynamiek ontstaat

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

wat betekent volgens jou groepsdynamiek

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Groepsproces verschillende fasen
Forming: mensen in een groep nemen een afwachtende, verkennende houding aan
Storming: er wordt een positie ingenomen, dit kan discussies opleveren
Norming: expliciete of impliciete regels worden vastgesteld binnen de groep
Performing: er ontstaat een gemeenschappelijk doel
Adjourning; het proces wordt afgesloten, de groep valt weer uiteen

Slide 20 - Slide

Welke fase zie je terug in je team?

Slide 21 - Open question

Hoe zou je dat kunnen beinvloeden?

Slide 22 - Open question

Maak individueel een tekening van je clientengroep
Op de tekening geef je weer;
- wie heeft met welke cliënt contact?
- wie staat er dichtbij welke cliënt?
- wie staat er wat verder van de cliënt?

Slide 23 - Slide

Hoe zou je dat kunnen beïnvloeden?
Wat kan je rol als begeleider hierin zijn?

Slide 24 - Slide

Wat wil je nog meer weten over groepsdynamica?
soorten groepen
niveaus en interactie
groepsvorming en ontwikkeling
communicatie in groepen
Groepsprocessen en groepsfenomenen

Slide 25 - Poll