4.5 De afschaffing van de slavernij4.5 De afschaffing van de slavernij
1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson4.5 De afschaffing van de slavernij

Slide 1 - Slide

In deze paragraaf leer je:
 • Waardoor en hoe de slavernij werd afgeschaft door Groot-Brittannië
 • Hoe de slavernij werd afgeschaft door Frankrijk
 • Hoe de slavernij werd afgeschaft door Nederland
 • Hoe de slavernij werd afgeschaft in de VS

Slide 2 - Slide

Herhaling 4.4
Revolutie in Nederland

Slide 3 - Slide

Leg uit wat er volgens de patriotten mis was met de Republiek.

Slide 4 - Open question

Welke politieke veranderingen vonden er vanaf 1795 in de Republiek plaats?

Slide 5 - Open question

Lodewijk Napoleon was de eerste koning van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Leg met voorbeelden uit waarom de jaren 1795-1813 bekendstaan als de Franse tijd.

Slide 7 - Open question

Wat heeft racisme met slavernij te maken?

Slide 8 - Open question

Uitleg 4.5

Slide 9 - Slide

Afschaffing door Groot-Brittannië
 • Door de Europese expansie kregen Europeanen een superioriteitsgevoel (meerwaardigheidsgevoel)
 • Idee dat het blanke ras beter is dan het andere;  racisme speelde een grote rol bij de slavenhandel en de slavernij in Europese kolonies

Slide 10 - Slide

Afschaffing van de slavernij
 • In de 18e eeuw onstond onder invloed van het christendom en de verlichting het idee dat alle mensen van nature gelijk zijn.
 • Hierdoor onstond in Groot-Brittannië een beweging voor afschaffing van de slavernij

Slide 11 - Slide

Afschaffing door Groot-Brittannië
Voorstanders van dit abolitionisme richtten in 1787 de Society for the Abolition of the Slave Trade op
De abolitionisten schreven over de onmenselijke behandeling van slaven en organiseerden protestoptochten
Door de acties kreeg het abolitionisme steeds meer aanhang
In 1807 nam het Britse parlement een wet aan die de slavenhandel in het Britse rijk verbood
In 1833 werd de slavernij in het Britse rijk volledig afgeschaft
Tekst: Am I not a man and a brother? 
Deze afbeelding werd door een Britse aardewerkfabrikant op medaillons gezet. De medaillons werden verspreid om aandacht te krijgen voor de slechte behandeling van slaven.

Slide 12 - Slide

Leg uit wat abolitionisme betekent

Slide 13 - Open question

Afschaffing door Frankrijk
Om ook vrijheid, gelijkheid en broederschap te krijgen, kwamen slaven op het Franse eiland Haïti in 1791 in opstand
De Franse revolutionaire regering schafte de slavernij in 1794 in alle Franse kolonies af; maar acht jaar later voerde Napoleon de slavernij weer in
Toen er opnieuw slavenopstanden uitbraken konden de Fransen deze niet onderdrukken
De opstandelingen riepen in 1804 de onafhankelijke republiek Haïti uit
In 1815 schafte Frankrijk de slavenhandel af
In 1848 werd de slavernij in Frankrijk volledig afgeschaft
De slavenopstand op Haïti. Duizenden blanken op het eiland werden gedood.

Slide 14 - Slide

Afschaffing door Nederland
Onder druk van G-B verbood Nederland in 1814 de slavenhandel
Pas na 1853 kreeg het abolitionisme ook in Nederland veel invloed
De Nederlandse regering begreep dat de slavernij afgeschaft moest worden, maar ze was bang dat de afschaffing van de slavernij slecht zou zijn voor de Nederlandse economie
Daardoor schafte Nederland de slavernij pas in 1860 in Indonesie af en in 1863 in Suriname en de Antillen
De bevrijde slaven moesten nog wel tien jaar lang verplicht voor een loon op de plantages blijven werken

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Afschaffing in de Verenigde-Staten
In de VS schaften de noordelijke staten de slavernij al voor 1800 af
Ze vonden dat de zuidelijke staten dat ook moesten doen, want volgens de grondwet waren alle mensen gelijk

De strijdende partijen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
Links: noordelijke staten
Rechts: zuidelijke staten

Slide 17 - Slide

Afschaffing in de Verenigde-Staten
 • Zuidelijke staten waren economisch  afhankelijk van slavernij en zij wilden de slavernij niet afschaffen
 • Het conflict over slavernij --> oorzaak van de Amerikaanse burgeroorlog  1861-1865 tussen het noorden en het zuiden
 • Het noorden won in na een bloedige strijd de burgeroorlog
 • Daarna  slavernij in de hele VS verboden

Slide 18 - Slide

Wat was voor zowel Nederland als de zuidelijke staten in Amerika een reden om slavernij niet af te schaffen?

Slide 19 - Open question