les 4 Bedrijfskunde klas 2 periode 1 welstandscommissie bestemmingsplan

Bestemmingsplan en welstand
Wat is het lesdoel?
Na deze les weten we:
  •  wat een bestemmingsplan is 
  • wat de welstandscommissie doet
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Bestemmingsplan en welstand
Wat is het lesdoel?
Na deze les weten we:
  •  wat een bestemmingsplan is 
  • wat de welstandscommissie doet

Slide 1 - Slide

Wat houd een bestemmingsplan in

Slide 2 - Open question

Wat is een bestemmingsplan?
Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie, zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. 
  • Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. 
  • Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Slide 3 - Slide

Waaruit bestaat het bestemmingsplan?
  • Een toelichting
  • Een verbeeldings- of plankaart
  • Regels en voorschriften  

Slide 4 - Slide

Door wie wordt het vastgelegd
Een bestemmingsplan stelt de gemeenteraad vast en is een juridisch bindend document. Iedereen moet zich hier aan houden, niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf.
Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar geactualiseerd. Ook kunnen er tussendoor nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt om een ontwikkeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen. 

Slide 5 - Slide

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Slide 6 - Slide

Wat doet een welstandscommissie?

Slide 7 - Open question

Wat is een welstandscommissie?
De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met (redelijke) eisen van welstand. Meestal bestaat deze commissie uit architecten, stedenbouwkundigen of monumenten-deskundigen. Om de architectonische kwaliteit van bouwplannen te beoordelen. De commissie brengt vervolgens een advies uit aan de burgemeester en wethouders. (B&W) De aanvraag van een omgevingsvergunning kan afgewezen worden als een welstandscommissie negatief oordeelt.

Slide 8 - Slide

Hoe gaat dit in zijn werk?
Een gemeente bepaalt voor welke gebieden er een welstandsbeleid geldt. Het welstandsbeleid staat in een welstandsnota. Hierin staan beleidsregels met de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de beoordeling van bouw- of verbouwplannen. Een voorbeeld: een gemeente kan besluiten dat er alleen rode bakstenen worden gebruikt in een bepaalde wijk. Als je de regels van jouw gemeente wilt inzien, is het slim om in Google te zoeken op ‘welstandsnota [plaatsnaam]’. Hieronder vind je directe links naar de welstandnota’s van de grootste gemeenten in Nederland:

Slide 9 - Slide

Welstandsvrijgebied
Er zijn ook situaties wanneer de welstandscommissie niet betrokken wordt. Dat is wanneer je een huis gaat bouwen in een welstandsvrij gebied. In deze gebieden mag je bouwen wat je wilt. Als je je maar aan de richtlijnen houdt van het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Vaak gaat het om industrieterreinen, woonwagencentra, recreatieparken of gebieden waarvan de gemeenteraad het aanzien niet zo belangrijk vindt.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Waaruit bestaat de welstandsnota?
Deel 1: De (stad) aanpak, (zie het voorbeeld hiernaast).
Deel 2: Gebiedsbeschrijvingen en kaarten
Deel 3: Welstandscriteria en richtlijnen. Een aantal veelvoorkomende kleinere bouwwerken wordt getoetst aan de welstandscriteria en richtlijnen.
In het document leest u om welke bouwwerken dit gaat. Vraagt u een vergunning aan voor zo’n bouwwerk? Houd dan rekening met de criteria. U vergroot zo de kans dat u uw vergunning snel hebt.

Slide 12 - Slide

Wat als iedereen de uitstraling van zijn eigen woning  bepaald?

Slide 13 - Slide

Opdracht:  
Zoek in de welstandscriteria en richtlijnen van jouw plaats, Indien je in een heel klein dorpje woont pak je de dichtstbijzijnde stad
Wat kun je vinden over materiaal en kleurgebruik in de voorgevels?
Wat kun je vinden over dakkapellen?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat is een welstandscommissie
A
De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met (redelijke) eisen van welstand.
B
De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de bouwwerken voldoen aan het bouwbesluit.
C
De welstandcommissie is een afhankelijke commissie die beoordeelt of de hoogte van een gebouw in strijd is met (redelijke) eisen van welstand.
D
De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de bouwwerken voldoen aan de veiligheidseisen.

Slide 16 - Quiz

Waarom is een welstandscommissie van belang?
A
Om de bouwkundige kwaliteit van de bouwplannen te beoordelen
B
Om de energiezuinigheid van de bouwplannen te beoordelen
C
Om de veiligheid van de bouwplannen te beoordelen
D
Om de architectonische kwaliteit van de bouwplannen te beoordelen

Slide 17 - Quiz

Wat is een welstandsvrij gebied
A
Een gebied waarvoor geen bestemmingsplan geld
B
een gebied waarvoor geen welstandsbeleid geldt
C
een gebied waarvoor geen welstandsnota is geschreven
D
Een gebied zoals industrieterreinen

Slide 18 - Quiz

Wat is een bestemmingsplan?
A
industrieterreinen, woonwagencentra en of recreatieparken
B
Een document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan
C
Hierin staan beleidsregels met de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de beoordeling van bouw- of verbouwplannen.
D
Een bestemmingsplan bevat regels die gelden voor gebouwfuncties, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Slide 19 - Quiz