11.3 en 11.4 : metaal maken en toepassingen 4mavo

Scheikunde 

mavo3 
Hoofdstuk 6.1: 
Metalen
1 / 36
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Scheikunde 

mavo3 
Hoofdstuk 6.1: 
Metalen

Slide 1 - Slide

metaal eigenschappen:
 1. glanzend uiterlijk
 2. hoog smeltpunt
 3. geleiden goed warmte
 4. geleiden goed elektriciteit
 5. goed vervormbaar door walsen en smeden
 6. in gesmolten toestand goed te mengen

Slide 2 - Slide

Van grondstof tot product
Hoogovens worden gebruikt om van ijzererts ruwijzer te maken. Het zijn ook letterlijk “hoge ovens”, daar komt de naam vandaan.

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

Hoogovenproces
1e reactie: cokes met zuurstof.
cokes + zuurstof -> koolstofmono-oxide

2e reactie: ijzeroxide met koolstofmono-oxide.
ijzeroxide + koolstofmono-oxide -> (ruw)ijzer + koolstofdioxide

Slide 5 - Slide

IJzer wordt gemaakt uit ijzererts (voornamelijk ijzeroxide Fe2O3)
Ruwijzer maken:  
ijzeroxide   + cokes (koolstof) + zuurstof ------> ruwijzer + koolstofdioxide 
2 Fe2O3(s) + 6 C(s) +  3 O2(g)   ------->   4 Fe(l)    +  6 CO2(g) 
2 Fe2O3(s) + 6 C(s) +  3 O2(g) -------> 4 Fe(l)    +  6 CO2(g)  
Het koolstofgehalte van ruwijzer is 4%, dit moet worden verlaagd (ruwijzer is 
heel bros/breekbaar) dit doet men door zuurstof te blazen door het vloeibare 
ruwijzer. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Blikstaal
Blikstaal mag maar weinig koolstof bevatten. Het staal moet gemakkelijk vervormbaar zijn, anders kun je er geen blikjes van maken. Staal met veel koolstof is sterk, maar bros.

Slide 8 - Slide

 Bauxiet= aluminiumerts
Je haalt aluminiumoxide uit het erts (bauxiet bestaat uit
+/- 50 % aluminiumoxide,Al2O3 ) .

Al2O3 laat je eerst smelten, daarna via elektrolyse (ontleden) kun je het vloeibare aluminum aftappen.

Aluminium heeft een kleine dichtheid en is toch redelijk sterk hierdoor is het een veel gebruikt metaal. 

Slide 9 - Slide

Aluminium  

Bauxiet bestaat voor een groot deel uit aluminiumoxide Al2O3

Door elektrolyse van Al2O3 ontstaan aluminium en zuurstof. 
 
Aluminiumoxide ---->  aluminium + zuurstof 
  2 Al2O3 (s)  -------> 4 Al(l) + 3 O2 (g) 
De elektrolyse van aluminiumoxide kost zeer veel energie, deze energie ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrale hierbij komt veel CO2(g) vrij. (Verhoogt het versterkte broeikaseffect.) 
 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Corrosie:
aantasting van metalen door stoffen uit de lucht.

Slide 12 - Slide

Onedele metalen
Edelmetalen

Slide 13 - Slide

Edelmetalen 
 • Edelmetalen reageren niet of
    nauwelijks met andere stoffen.

 • Ze  worden dan ook vaak gevonden als zuivere stof.

 • Goud (Au),
    Zilver (Ag), 
    Platina (Pt)

Slide 14 - Slide

Edelmetalen 
 • Edelmetalen reageren niet of nauwelijks met andere stoffen.

 • Ze worden dan ook  vaak gevonden als zuivere stof, in een ader.

Slide 15 - Slide

Onedele metalen
 • Onedele metalen reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 

 • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal
 • hoe onedeler het metaal hoe reactiever  het is.


Slide 16 - Slide

zeer onedele metalen
 • Ze reageren snel met andere stoffen.

 • Ze reageren heftig met zuurstof en water.

 • Ze worden onder een beschermend laagje olie bewaard worden.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Welk materiaal zal het minst worden aangetast bij blootstelling aan de buitenlucht?
A
Gouden ring
B
Koperen pijp
C
IJzeren spijker
D
Aluminium speelgoedauto

Slide 20 - Quiz

Geef het symbool van ijzer
A
IJ
B
F
C
Hg
D
Fe

Slide 21 - Quiz

Welk metaal is geen edelmetaal?
A
Goud.
B
Zilver.
C
IJzer.
D
Platina.

Slide 22 - Quiz

Het roesten van ijzer is
A
een chemische reactie.
B
geen chemische reactie.

Slide 23 - Quiz


A
ijzer + lucht -> roest
B
ijzer + water -> roest
C
ijzer + water + lucht -> roest

Slide 24 - Quiz

Hoe wordt het vloeibare, gezuiverde ijzer dat direct uit de hoogoven komt ook wel genoemd?
A
Zuiver staal.
B
Zuiver ijzer.
C
Ruw ijzer.
D
Ruw staal.

Slide 25 - Quiz

Wat is staal?
A
Een andere vorm van ijzer
B
Het metaal ijzer met daarin C-atomen
C
Het metaal ijzer met daarin Zn-atomen
D
Het metaal ijzer met daarin Sn-atomen

Slide 26 - Quiz

Het molecuul Fe O is opgebouwd uit
 2
3
A
5 moleculen.
B
3 ijzer en 2 zuurstof atomen.
C
2 ijzer en 3 zuurstof atomen.
D
2 staal en 3 zuurstof atomen.

Slide 27 - Quiz

Roestende fiets
(ijzer reageert met zuurstof) is een
A
langzame verbranding.
B
snelle verbranding.

Slide 28 - Quiz

Hoe heet de aantasting van ijzer?
A
Verwering
B
Corrosie
C
Roest
D
Vervalling

Slide 29 - Quiz

Welke stof zorgt in roestvrijstaal ervoor dat het niet roest?
A
ijzer
B
Chroom
C
Nikkel

Slide 30 - Quiz

Een stuk ijzer weegt 34 gram, is dit een stofeigenschap?
A
ja
B
nee

Slide 31 - Quiz

Van deze soorten reacties moet je zelf de kloppende vergelijking kunnen opstellen!!!
 1. het roesten van ijzer: 
 2. 4 Fe(s) + 3O2 (g)--> 2Fe2O3(s) als er ijzer(III) oxide ontstaat 
   
  of 2 Fe(s) + O2 (g)-->2 FeO(s) als er ijzer(II) oxide ontstaat 
 3. het ontleden van alumininiumoxide:
 4. 2 Al2O3(l)--->4 Al(l)+ 3 O2(g)    (elektrolyse van gesmolten bauxiet, je tapt dus vloeibaar Al af)
 5. het bereiden van ijzer uit  ijzer(III) oxide  mbv koolstof of met behulp van koolstofmonoxide
 6.  2Fe2O3(s) + 3C--> 4 Fe(l) + 3CO2 (g)                                    of   Fe2O3(s) + 3CO--> 2 Fe(l) + 3CO2 (g)

Slide 32 - Slide

huiswerk maken:

opdrachten
Hoofdstuk 6
1 t/m 7 + 9 t/m 11

Slide 33 - Slide

11.4 toepassingen 
Etsen is een reactie van een zuur met een onedel metaal. Hierbij ontstaat altijd waterstofgas. 
De metaalatomen veranderen in ionen 

Slide 34 - Slide

pigment 
Pigment is kleurstof in verf , make -up of voedsel 
alle officieel goedgekeurde hulpstoffen in voedsel hebben een E-nummer.
Mineralen uit de aardkorst worden door verwering opgenomen door plantenen komen zo in ons voedsel. Mineralen zijn onmisbaar voor een goede gezondheid. 

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide