2mh H6 imparfait

DE IMPARFAIT 
(ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD)

ik liep - ik deed - ik lachte - ik rende 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

DE IMPARFAIT 
(ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD)

ik liep - ik deed - ik lachte - ik rende 

Slide 1 - Slide

        imparfait  

Slide 2 - Slide

Wat is géén verleden tijd? 
ik liep, ik at, ik rende, ik huppelde, ik speelde, ik werkte, ik schreef, ik ging, ik hoopte, ik droomde, ik wilde, ik kleedde, ik vertelde, ik denk, ik bleef, ik gokte, ik reisde, ik sliep, ik dronk, ik bakte, ik typte, ik appte, ik gaf, ik belde, ik dacht, ik tekende...

Slide 3 - Slide

tegenwoordige tijd (présent)
verleden tijd (imparfait)
ik ga 
ik weet
ik at
ik slaap
ik sliep
ik ging 
ik wist
ik eet

Slide 4 - Drag question

De verleden tijd is in het Frans
DE IMPARFAIT 

IMPARWAT??? IMPARFAIT! Deze tijd is goed te maken als je 3 stappen eerst uit je hoofd leert en dan doet! 

Slide 5 - Slide

Altijd 3 stappen: 
1. Neem nous-vorm (wij-vorm) van de présent / tegenwoord. tijd
2. Haal de letters ONS eraf
3. Voeg de vetgedrukte uitgangen toe 

Slide 6 - Slide

 Uitgangen imparfait
JE                         stam + AIS
TU                        stam + AIS
IL, ELLE, ON     stam + AIT
NOUS                 stam + IONS
VOUS                  stam + IEZ
ILS, ELLES         stam + AIENT

Slide 7 - Slide

Herhaling: 3 stappen...
1. Neem nous-vorm  (wij-vorm) van de présent / tegenw. tijd
2. Haal letters ONS eraf (nu heb je de stam voor de imparfait)
3. Voeg de vetgedrukte uitgangen toe  
     AIS   /   AIS   /   AIT   /   IONS   /   IEZ   /   AIENT
                                              marcher                                   travailler
Voorbeeld: ik loop    je marche          ik werk       je travaille
                        ik liep     je march ais      ik werkte   je travaillaisSlide 8 - Slide

 Uitgangen imparfait 
JE                         stam + AIS      jouer         je jou AIS         ik speelde
TU                        stam AIS      jouer         tu jou AIS         jij speelde 
IL, ELLE, ON     stam + AIT      regarder  il regard AIT    hij keek
NOUS                 stam + IONS   avoir         nous av IONS  wij hadden
VOUS                  stam + IEZ      aller           vous all IEZ      u / jullie ging
ILS, ELLES         stam + AIENT  faire         ils fais AIENT  zij deden

Slide 9 - Slide

Uitzondering 
bij het werkwoord être is de stam ét

want het gaat bij dit werkwoord bij stap 1 al mis... 
1. Neem de nous-vorm van de présent / tegenwoordige tijd
   
     wij zijn = nous sommes > hier kunnen letters ONS niet vanaf
     dus bij het werkwoord être:     ét + uitgang > j'ét ais = ik was

Slide 10 - Slide

Combineer de personen met de juiste uitgangen (imparfait+condiotionnel)
-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 11 - Drag question

Welk werkwoord staat in de imparfait?
A
je regarde
B
tu as regardé
C
il regardait
D
ils regarderont

Slide 12 - Quiz

Welk werkwoord staat in de imparfait?
A
Ils finiront
B
nous allions
C
elle va
D
tu iras

Slide 13 - Quiz

J' (habiter) (imparfait)
A
habite
B
habitais
C
habitait
D
habiterais

Slide 14 - Quiz

CHERCHER - IMPARFAIT
Nous ...
A
cherche
B
cherchons
C
cherchait
D
cherchions

Slide 15 - Quiz

imparfait faire
nous
A
faisiez
B
faisions
C
faisons
D
faisaient

Slide 16 - Quiz

imparfait finir
vous
A
finisiez
B
finiez
C
finissiez
D
finiriez

Slide 17 - Quiz

Elles (aller, imparfait) toujours ensemble.
A
vont
B
allont
C
allaient
D
allez

Slide 18 - Quiz

Il ......... (finir, imparfait)
A
finissait
B
finisait
C
finissais
D
finissions

Slide 19 - Quiz

Vul de juiste imparfait in: Nous _________ (chanter) une chanson.
A
chanterons
B
chanterait
C
chantons
D
chantions

Slide 20 - Quiz

Zet in de imparfait
elle (grandir)
A
elle grandit
B
elle grandissait
C
elle grandissais
D
elle grandirait

Slide 21 - Quiz

Zet in de imparfait
tu (gagner)
A
tu gagnait
B
tu gagne
C
tu gagniez
D
tu gagnais

Slide 22 - Quiz

Zet in de imparfait
ils (faire)
A
ils faisait
B
ils faisais
C
ils faisaient
D
ils fairaient

Slide 23 - Quiz

Pendant les vacances, nous _____ du foot. (vul de imparfait in)
A
faisions
B
faisons
C
fairons
D
faisaient

Slide 24 - Quiz

Zet in de imparfait
tu (gagner)
A
tu gagnait
B
tu gagne
C
tu gagniez
D
tu gagnais

Slide 25 - Quiz

vul de imparfait in: Il ______ (travailler)
A
travaillais
B
travaillait
C
travaillerais
D
travaillerait

Slide 26 - Quiz

Imparfait?

Onvoltooid verleden tijd 
om het minder ingewikkeld te maken: 

imparf AIT
=
het rijtje met AIT erin  !

Slide 27 - Slide