1. De verkeersregels

De verkeersborden
De verkeersregels
1 / 44
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De verkeersborden
De verkeersregels

Slide 1 - Slide

Hiërarchie in het verkeer
In het verkeersreglement treffen we verschillende verkeersvoorschriften aan. Zo zijn er verkeerslichten, verkeersborden, bevelen van bevoegde personen, wegmarkeringen, de verkeersregels, …


Nu is het mogelijk dat er situaties ontstaan waarin de weggebruiker zou kunnen twijfelen over wat hij moet doen.
Om deze twijfel te voorkomen, en ervoor te zorgen dat iedereen weet welk verkeersvoorschrift hij moet volgen, bestaat er een rangorde.


Slide 2 - Slide

Hiërarchie in het verkeer
Plaats de verkeersvoorschriften in de correcte hiërarchische volgorde. 
1
2
3
4

Slide 3 - Drag question

1. De bevelen van bevoegde personen
Wat betekenen ze?


Slide 4 - Slide


A
Iedereen moet stoppen
B
Iedereen moet doorrijden
C
Links afdraaien
D
Rechts afdraaien

Slide 5 - Quiz


A
Weggebruikers langs voor- en achter mogen doorrijden
B
Weggebruikers langs links en rechts mogen doorrijden
C
Weggebruikers langs links mogen doorrijden
D
Weggebruikers langs rechts mogen doorrijden

Slide 6 - Quiz


A
Weggebruikers langs voor- en achter mogen doorrijden
B
Weggebruikers langs links en rechts mogen doorrijden
C
Weggebruikers langs links mogen doorrijden
D
Weggebruikers langs rechts mogen doorrijden

Slide 7 - Quiz

Wat is een voorbeeld van een prioritair voertuig?
A
Een ambulance
B
Een brandweerwagen
C
Een paard
D
De auto van de koning

Slide 8 - Quiz

Als een agent aan alle bestuurders een bevel geeft om te stoppen, mag een prioritair voertuig verder rijden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz


A
De rode wagen moet stoppen
B
De blauwe wagen moet stoppen

Slide 10 - Quiz

2. De verkeerslichten
Wat betekenen ze?


Slide 11 - Slide


A
De rode wagen heeft een rood licht genegeerd
B
De rode wagen mag doorrijden

Slide 12 - Quiz


A
Volgens dit licht mag ik doorrijden, maar moet ik voorrang verlenen voor rechts
B
Volgens dit licht mag ik doorrijden

Slide 13 - Quiz


A
Iedereen moet stoppen.
B
Je mag alleen links afslaan
C
Je mag alleen rechts afslaan
D
Je mag alleen rechtdoor

Slide 14 - Quiz


A
Geeft aan dat je veilig kan rijden zonder tegenliggers
B
Geeft aan dat je naar links moet rijden
C
Geeft aan dat iedereen mag doorrijden
D
Geeft aan dat iedereen moet stoppen

Slide 15 - Quiz

3. De verkeersborden
Om voor het voorlopig rijbewijs te kunnen slagen, is het ook belangrijk om een goede kennis te hebben van alle verkeersborden...

Slide 16 - Slide

Verschillende soorten
Is er jou iets opgevallen in verband met de vorm en de kleur van de verkeersborden? De vorm en de kleur van het verkeersbord maken duidelijk welke boodschap er gebracht wordt. 

We maken een onderscheid tussen:
  • Gevaarsborden
  • Verbodsborden
  • Gebodsborden
  • Aanwijzingsborden
  • Voorrangsborden
  • Parkeerborden

Slide 17 - Slide

Gevaarsborden

Slide 18 - Slide

Gevaarsborden
Gevaarsborden zijn verkeersborden die, zoals de naam al aangeeft, wijzen op een mogelijks gevaarlijke situatie. Deze verkeerborden, voornamelijk driehoekige borden met een rood-witte kleur, waarschuwen de bestuurder van de naderende situatie zodat deze tijdig zijn rijgedrag of handeling kan aanpassen.
Er is iets gevaarlijk!

Slide 19 - Slide

Verbodsborden

Slide 20 - Slide

Verbodsborden
Verbodsborden zijn verkeersborden die, zoals de naam al aangeeft, aangeven dat een bepaalde actie of toegang verboden is. Deze verkeerborden, voornamelijk ronde borden met een rood-witte kleur, geven bepaalde acties aan die weggebruikers niet mogen uitvoeren..
Er is iets verboden!

Slide 21 - Slide

Gebodsborden

Slide 22 - Slide

Gebodsborden
Gebodsborden leggen de weggebruiker een verplichting op. Deze verkeerborden, voornamelijk ronde borden met een blauw-witte kleur, geven bijvoorbeeld aan waar je verplicht moet afslaan.
Er is iets verplicht!

Slide 23 - Slide

Aanwijzingsborden
Deze borden delen belangrijke informatie voor de weggebruikers. Zoals het begin van een autostrade of een bepaalde zone. Ook wegwijzers naar een bepaalde locatie behoren tot de aanwijzingsborden. Ze hebben meestal een rechthoekige vorm en een blauw/witte of zwart/witte kleur. 
Er wordt iets aangeduid!

Slide 24 - Slide

Voorrangsborden
Voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven. Ze hebben geen vaste kleur of vorm, je leert ze dus best van buiten.
Er is een voorrangsregel!

Slide 25 - Slide

Parkeerborden
Parkeerborden leggen beperkingen op, of geven juist aan, voor wie een bepaalde parking voorzien is.  Ze hebben een ronde vorm en een blauw- rode keur.
Er is een parkeerregel!

Slide 26 - Slide


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 27 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 28 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 29 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 30 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 31 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Parkeerbord

Slide 32 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Voorrangsbord

Slide 33 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Voorrangsbord

Slide 34 - Quiz


A
Gebodsbord
B
Verbodsbord
C
Gevaarsbord
D
Aanwijzingsbord

Slide 35 - Quiz

Verschillende verkeersborden
Als je de vorm en kleur van het verkeersbord correct interpreteert, ben je in staat om zo goed als alle verkeersborden te begrijpen. We maken de kahoot-quiz van in de inleiding opnieuw en vergelijken beide rapporten. 

Slide 36 - Slide

4. De verkeersregels
Voorrang van rechts
Als men zich met een voertuig (auto, bromfiets of fiets) op de weg bevindt, is rijden op een lange rechte weg gemakkelijk. Maar, als er op een kruispunt verschillende voertuigen tegelijkertijd aankomen en alle voertuigen rijden meteen door, dan is een aanrijding onvermijdelijk. Om zulke situaties te vermijden, bestaan er voorrangsregels.

Basisregel = voorrang van rechts! D.w.z.: op een kruispunt waar geen verkeersborden, verkeerslichten of een agent staan, moet je degene die van rechts komt laten voorgaan.

Slide 37 - Slide


A
De rode auto heeft voorrang
B
De blauwe auto heeft voorrang

Slide 38 - Quiz


A
De rode auto heeft voorrang
B
De brommer heeft voorrang

Slide 39 - Quiz


A
De rode auto heeft voorrang
B
De blauwe auto heeft voorrang

Slide 40 - Quiz


A
De auto heeft voorrang
B
De brommer heeft voorrang

Slide 41 - Quiz


A
De rode auto heeft voorrang
B
De blauwe auto heeft voorrang

Slide 42 - Quiz


A
De rode auto heeft voorrang
B
De blauwe auto heeft voorrang
C
De zwarte auto heeft voorrang

Slide 43 - Quiz


A
De rode auto heeft voorrang
B
De blauwe auto heeft voorrang
C
De fietser heeft voorrang

Slide 44 - Quiz