Memo H4.4 Nederland in 1848

hoofdstuk 4 Paragraaf 4
1848
1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecondary Education

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

hoofdstuk 4 Paragraaf 4
1848

Slide 1 - Slide

Huiswerktoetsje blz. 83
1. Waarom werd Nederland een koninkrijk in 1815? 
2. Leg uit waarom veel burgers het niet eens waren met de manier waarop koning Willem I het land bestuurde. 

Slide 2 - Slide

Koninkrijk Nederland
 • Nederland wordt in 1815 een koninkrijk
 • Koninkrijk bestaat uit Nederland, Belgie en Luxemburg 
 • Koning Willem I de nieuwe koning
 • Belgie wordt in 1830 onafhankelijk

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Armoede in Nederland
 • economie van Nederland niet goed
 • veel armoede bij de laagste klassen
 • veel liefdadigheid nodig  (hulp voor eten, huis, kleding)
 • geen hulp van de overheid

Slide 5 - Slide

Koning Willem I
 • gaat de economie verbeteren
 • laat kanalen en wegen aanleggen
 • laat spoorwegen aanleggen

Slide 6 - Slide

Politiek in Nederland
 • Nederland was geen demcoratie
 • koning had veel  macht
 • het parlement werd niet door het volk gekozen maar door de koning

Slide 7 - Slide

liberalisme
 • liber = vrijheid (liberty)
 • liberalen willen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en meer inspraak in de politiek
 • ook wilden zij vrijheid van ondernemen (dus in de economie) 

Slide 8 - Slide

Revolutiejaar 1848
 • door heel Europa revoluties. Burgers willen meer vrijheid
 •  koning Willem II was bang om macht te verliezen
 • leider van de liberalen, Thorbecke, maakt een nieuwe grondwet

Slide 9 - Slide

 • regering bestaat uit ministers en het parlement (= Eerste en Tweede kamer) en de koning
 • wetten en grote uitgaven goed laten keuren door het parlement
 • controle op de regering door Eerste en Tweede Kamer
 • iedere 4 jaar verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer 
 • alleen groep rijke mannen kregen kiesrecht

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video