mask crimi bb h3

MASK BB h3 criminaliteit
- Welke soorten criminaliteit zijn er?
- Waardoor worden mensen crimineel?
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

MASK BB h3 criminaliteit
- Welke soorten criminaliteit zijn er?
- Waardoor worden mensen crimineel?

Slide 1 - Slide

Twee soorten criminaliteit:

  • Zware criminaliteit: ernstige delicten die zwaar worden bestraft.
moord, verkrachting, overvallen
Georganiseerde misdaad: criminele bendes die delicten plegen (mensenhandel, drugshandel, oplichting).

  • Veelvoorkomende criminaliteit: Lichte strafbare feiten die vaak gepleegd worden:
diefstal, inbraak, mishandeling, vernielingen, zwartrijden 
Mensen hebben hier veel last van.

Slide 2 - Slide

Wie zijn er crimineel?
Lichte strafbare feiten worden vooral gepleegd door jeugddelinquenten tussen de 16 en 23 jaar. 
Dit komt door:
- Aangeboren verschillen (sterker, meer agressie) 
- Verschillen in opvoeding (stoer zijn)
- Ongelijke macht (mannen zijn vaker de baas)

Ze stoppen meestal met crimineel gedrag als ze een baan en/of relatie krijgen.

Een klein groepje gaat door. Dit noemen we recidivisten: criminelen die steeds opnieuw strafbare feiten plegen.

Slide 3 - Slide

Welke groep pleegt het meest veelvoorkomende criminaliteit?

Slide 4 - Open question

waardoor worden mensen crimineel?

Slide 5 - Slide

spanning en avontuur
Veel jongeren overtreden de wet omdat ze het spannend vinden om iets te doen wat niet mag.

Slide 6 - Slide

slechte opvoeding.
Als je opgroeit met drugsgebruik, mishandeling en verwaarlozing dan krijg je niet het goede voorbeeld.
Je komt hierdoor sneller in de criminaliteit terecht.

Slide 7 - Slide

Alcohol en drugsgebruik
40% geweldsmisdrijven wordt gepleegd onder invloed van alcohol.

Drugsverslaafden: geld stelen om drugs te kopen

Slide 8 - Slide

Groepsdruk
De ''druk'' om met je vrienden iets strafbaars te doen.

Je wordt overgehaald en schakelt tijdelijk je schuldgevoel uit.

Hogere positie in de groep.


Slide 9 - Slide

weinig controle:
Als de pakkans klein is, neemt de criminaliteit toe.
Weinig tot geen beveiliging, politie heeft andere prioriteiten.
Mensen maken van de gelegenheid gebruik om een delict te plegen: gelegenheidsmotief

Slide 10 - Slide

normvervaging:
Als veel mensen een bepaalde regel overtreden ga je dat zelf ook sneller doen.

Slide 11 - Slide

Spanning, geringe pakkans en groepsgedrag zijn oorzaken van een bepaalde vorm van criminaliteit.

Welke vorm van criminaliteit is dat?
A
internationale vrouwenhandel
B
ontvoeringen
C
veelvoorkomende criminaliteit
D
zware georganiseerde misdaad

Slide 12 - Quiz

Wat is het gelegenheidsmotief?

A
iemand besluit een delict te plegen omdat het eenvoudig gaat en de pakkans laag is
B
mensen letten op wat anderen doen.
C
de waardering die je krijgt van anderen.
D
criminaliteit gepleegd door mensen met een hoge maatschappelijke positie.

Slide 13 - Quiz

Maak H3
Maak opdracht 11 in je boek en plaats de foto van je werk in de volgende slide

Slide 14 - Slide

opdracht 11

Slide 15 - Open question