Welzijn kind en jongere hoofdstuk 1

Welzijn kind en jongere
Oriëntatie binnen het werkveld.
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Welzijn kind en jongere
Oriëntatie binnen het werkveld.

Slide 1 - Slide

Doelen:
De leerling kan online inloggen in de methode.
De leerling op welke manier er wordt gewerkt in de lessen.
De leerling weet de verschillende soorten werkvelden m.b.t. kinderen/jongeren.
De leerling kan een PowerPoint maken over een werkveld.

Slide 2 - Slide

Online inloggen:
Ga naar: Uitgeversgroep
Inloggen met je schoolemail en wachtwoord.
Licentiecode boek invoeren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Opvang kinderen:
Wat betekent de naam kinderopvang.
Vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso, gastouderopvang.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Opvang voor jongeren:
Buurthuis of wijkcentrum: jong/oud, activiteiten.
Jongerencentrum: jong, informatie, hulp.
Jeugdhulp: hulp tot 18 jaar.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Opdracht:
Maak opdracht 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 en 1.08 (blz. 143 t/m 151).

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Opdracht:
Maak een PowerPoint over een werkveld van hoofdstuk 1.
Leg uit: doelgroep, welke opvang, doel van de opvang, dagindeling, activiteiten die aangeboden worden, opleidingseisen.

Slide 11 - Slide

PowerPoint:
PowerPoint afronden en inleveren via teams.
Groepspresentatie over het gekozen onderwerp.

Slide 12 - Slide

Afsluiting:
Lesevaluatie.
Vooruitblik volgende les.
Huiswerk.

Slide 13 - Slide