17 maart - PED/B 5.4 Onderwijs

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vorige les
5.4 
reguliere kinderopvang
medisch kinderdagverblijf
kinderdagcentrum
orthopedagogisch centrum

Slide 2 - Slide

Doel van deze les
Aan het eind van deze les weet je welke verschillende scholen er zijn in Nederland voor kinderen van 4 - 12 jaar.

Slide 3 - Slide

Onderwijs 
Blz 165 DCO
Nederland - Basisonderwijs 4 - 12 jaar.
Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van het kind.
1. Welke ondersteuning kan de lkr bieden in de klas?
2. Welke ondersteuning kan het kind krijgen buiten de klas?
3. Welke ondersteuning is er in het samenwerkingsverband?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Zou jij leerkracht bao willen worden?
Waarom wel/niet?

Slide 6 - Mind map

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
- voor kinderen die moeite hebben met leren.
-voor kinderen met gedragsproblemen.
-kleinere klassen.
-aangepaste lesstof.
-meer mensen op één groep.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Zou jij in
het speciaal basisonderwijs
willen werken?
Waarom wel/niet?

Slide 9 - Mind map

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
-VSO
-scholen met een specifiek aanbod, opgedeeld in 4 clusters.
Cluster 1 - blinde en slechtziende kinderen
Cluster 2 - dove en slechthorende kinderen
Cluster 3 - gehandicapte en langdurig zieke kinderen
Cluster 4 - kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wat valt je op in het filmpje?

Slide 12 - Mind map

Wet passend onderwijs (2014)
zorgt ervoor dat
- alle kinderen in Nederland een passende onderwijsplek krijgen.
-hiervoor werken basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4 ) samen.Slide 13 - Slide

Zorgplicht scholen
Alle scholen hebben een zorgplicht.
Dat betekent dat ze een passende plek moeten zoeken als  een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Slide 14 - Slide

Maak in je werkboek 
blz 89 vraag 4
blz 90 vraag 5,6,7
timer
5:00

Slide 15 - Slide

Volgende keer:

Hfst 5.5 - Een passende aanpak voor ieder kind.

Leren voor de toets - 14 april
- hfst 7 Profielboek Gespecialiseerd pedagogisch Medewerker Pedagogiek. Blz 256- 313
-hfst 5 Basisboek Didactiek, Communicatie en Organisatie.  
Blz 138-181

Slide 16 - Slide