V.A.I en preventie

GVO
1 / 24
next
Slide 1: Slide
verpleegkunde ghzMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

GVO

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
De student kan ik eigen woorden vertellen;
  • Wat GVO betekent
  • Wat GVO inhoud.
  • Kan met een voorbeeld vertellen wat voorlichting is
  • kan met een voorbeeld vertellen wat advies is
  • Kan met een voorbeeld vertellen wat instructie is

Slide 2 - Slide


Kan iemand mij vertellen wat GVO betekend?

Slide 3 - Slide

GVO
GVO: gezondheidsvoorlichting en opvoeding

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide


Wie van jullie heeft er wel eens voorlichting, advies of instructie gegeven? Kan je er meer over vertellen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Preventie gericht op het voorkómen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties én het bevorderen van gezonde situaties....
A
secundaire preventie
B
tertiaire preventie
C
primaire preventie

Slide 16 - Quiz

Preventie gericht op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis....
A
Primaire Preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 17 - Quiz

…??...preventie heeft tot doel om verergering van een bestaand gezondheidsprobleem te voorkomen.
A
Secundaire Preventie
B
Primaire Preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 18 - Quiz

Voorbeeld van Tertiaire preventie...
A
Gebruik van een condoom
B
Stervensbegeleiding
C
Uitstrijkje
D
Vaccinatie

Slide 19 - Quiz

Voorlichting, advies en instructie in de GHZ
Als verpleegkundige draag je niet alleen een steentje bij door het verplegen en helpen van mensen in letterlijke zin. Je moet ook een bijdrage leveren als het gaat om het geven van voorlichting, het geven van verantwoorde adviezen en instructies. Op die manier draag je ook bij aan het welzijn van mensen en soms nog voordat zij zorgvragers worden. Belangrijk hierbij is de communicatie en manier van voorlichten en of adviseren en instructie geven. Doorgaans draag je dan bij aan de autonomie (zelfstandigheid) van zorgvragers. Hoe eerder een zorgvrager, binnen de redelijke grenzen van wat mogelijk is, weer de regie over eigen leven kan pakken, hoe beter dit is.  
Daarom is het van belang dat jij weet, waar je het over hebt, hoe je het best kunt aansluiten bij de behoefte van de zorgvrager op het en “zijn” moment en hoe je dit kunt bewaken, monitoren.  
In dit hoofdstuk gaan jullie ervaren of leren hoe je het best aan kunt sluiten op het niveau waar de zorgvrager in  zit, wanneer er voorlichting, advies en instructie nodig is. Daarbij moet je ook realiseren, dat het soms noodzakelijk is hoe je collega begeleiders en familie hier in kunt betrekken.  
Zorgvragers zullen jou niet altijd begrijpen en dan is het noodzakelijk aanpassingen te maken in deze voorlichting. Waar moet je rekening mee houden en hoe doe je dat dan. 

Slide 20 - Slide

Waarom is gezondheidspreventie zo belangrijk??

Slide 21 - Open question

Het proces van voorlichting geven verloopt volgens de volgende in de voorlichtingspijl weergegeven fasen....
A
Openstaan, kunnen, begrijpen, willen, doen, blijven doen
B
Kunnen, begrijpen, openstaan, willen, doen, blijven doen
C
Begrijpen, doen, kunnen, willen, openstaan, blijven doen
D
Openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Video

Nog vragen?

Slide 24 - Slide