A/23-24

1 / 28
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Future Simple

Slide 2 - Mind map

Mennyiségjelzők:
Some, Any, No (és minden, ami így kezdődik) 


There are some flowers in the garden.
Are there any flowers in the garden?
There aren't any flowers in the garden. / There are no flowers in the garden.
Some kérdésben?
Some akkor mehet kérdésbe, ha igenlő választ várunk rá, és ezt presszinoljuk. Tipikus pl kínáláskor:
Would you like some beer?
Tagadó verzióból azéret van kettő, mert a dupla negáció az angolban nem megengedett! Vagy van egy negatív értelmű szó a mondatban (no), vagy a segédige tagadásával (not) csináljuk a tagadást!

Slide 3 - Slide

Mennyiségjelzők:
Many / Much = sok (megsz.ható/m.hatatlan)
                         How much is this bag, please?
                         How many apples are there?
A lot of / Lots of = rengeteg, egy csomó (csereszabatosak)
Plenty of = bőven, bőségesen
Enough = elég
Few / Little = kis, kevés, kicsi (m.ható/m.hatatlan)
A few / A little = egy kis, egy kevés, egy kicsi
More = több                                    Most = legtöbb
Less/Fewer = Kevesebb              All = Mind, az összes
None = semennyi, egyátalán     Every = Mindegyik 
too, very, so
Például:
too much = túl sok
very much = nagyon sok
so much = olyan sok
De működik ezekkel is: many, few, little
few/a few?
Figyeljünk, hogy NAGYON nem mindegy, van-e "a" a mondatunkban:
I have a little time. = Van egy kis időm.
I have little time. = Kevés időm van.

She had a little trouble. = Volt egy kis gondja.
She had little trouble. = Kevés gondja volt.

Slide 4 - Slide

Sort the following sentences to the matching box!

Slide 5 - Slide

FEW
A FEW
LITTLE
A LITTLE
Van egy kis időm.
Kevés időm van.
Kevés bolt van itt.
Van itt egy kevés ember.
Van egy kis gond.
Kevés borunk van.

Slide 6 - Drag question

Choose the correct answer!

Slide 7 - Slide

There are _____ cars in front of the school.
A
a little
B
much
C
some
D
any

Slide 8 - Quiz

Eating out is expensive here. There are _____ cheap restaurants.
A
some
B
no
C
many
D
a few

Slide 9 - Quiz

Yesterday I met _____ guy, he was really kind.
A
much
B
many
C
some
D
a lot of

Slide 10 - Quiz

I like this project, really. But I have _____ concerns.
A
any
B
a little
C
few
D
a few

Slide 11 - Quiz

Are you in a hurry? No, I have _____ time.
A
little
B
less
C
many
D
plenty of

Slide 12 - Quiz

You can find _____ milk in the fridge.
A
some
B
few
C
lot of
D
any

Slide 13 - Quiz

Is there _____ ice-cream left?
A
any
B
no
C
many
D
a lot of

Slide 14 - Quiz

The dog barks _____ night in the neighbour's garden...
A
a lot of
B
some
C
every
D
a few

Slide 15 - Quiz

There aren't _________ car parks in the centre of Gyömrő.
A
some
B
much
C
few
D
many

Slide 16 - Quiz

Hurry up! We only have _________ time before the coach leaves.
A
few
B
a lot of
C
a little
D
little

Slide 17 - Quiz

There are _________ expensive new flats next to the river.
A
no
B
much
C
little
D
less

Slide 18 - Quiz

Fun:

Slide 19 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 20 - Slide

A legtöbb ember szereti a csokit.

Slide 21 - Open question

Bőven van szép virág ebben a boltban.

Slide 22 - Open question

Van elég időd befejezni ezt?

Slide 23 - Open question

Sok házi feladatot ad a tanárom.

Slide 24 - Open question

Gizinek rengeteg barátja van.

Slide 25 - Open question

Szükségünk van egy házra kevesebb szobával.

Slide 26 - Open question

Slide 27 - Link

Goodbye!

Slide 28 - Slide