2022_01_06 2.4 deel 2 (3v)

Programma
Mobieltjes in de mobieltas
Huiswerk bespreken 8 en 9 pagina 58
Oefen SO
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Programma
Mobieltjes in de mobieltas
Huiswerk bespreken 8 en 9 pagina 58
Oefen SO

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Oefen SO
timer
12:00

Slide 3 - Slide

Voorbereiden SO 

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
Leerdoelen:
- Je kunt de vier marktvormen noemen
- Je kunt benoemen welke invloed de marktvorm heeft op het gedrag van bedrijven en op de marktprijs

Slide 5 - Slide

Marktvormen 

Slide 6 - Slide

Marktvormen
Soorten marktvormen:
1. Volkomen concurrentie 
2. Monopolistische concurrentie 
3. Oligopolie 
4. Monopolie 

Slide 7 - Slide

Monopolie
  • Eén aanbieder
  • Veel vragers
  • Homogeen product
  • Mogelijkheid tot kartels

Voorbeeld:
NS, Pro Rail, beheer spoorwegennet

Slide 8 - Slide

Oligopolie


  • Enkele aanbieders
  • Veel vragers
  • Homogeen of heterogeen product

Voorbeelden; 
Supermarkten, mobiele telefoonaanbieders, cola aanbieders

Slide 9 - Slide

Volkomen concurrentie:
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Homogeen product (bloemkool): klant maakt geen onderscheid

Monopolistische concurrentie
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Heterogeen product (brood): klant maakt wel onderscheid


Slide 10 - Slide

De 4 marktvormen

1. Monopolie - 1 aanbieder - veel macht - niet transparant
2. Oligopolie - klein aantal aanbieders  - beetje macht - niet transparant
3. Monopolistische concurrentie - best wat aanbieders - niet zo veel macht - beetje transparant
4. Volkomen concurrentie - veel aanbieders - geen macht - heel transparant

Slide 11 - Slide

Filmpje met opdracht
Wat is een monopolie?
Wat is een homogeen product?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Filmpje met opdracht
Wat is een monopolie?
Wat is een homogeen product?

Slide 14 - Slide

Filmpje met opdracht
Wat is monopolistische concurrentie?
Wat is een heterogeen product?
Wat is oligopolie?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Filmpje met opdracht
Wat is monopolistische concurrentie?
Wat is een heterogeen product?
Wat is oligopolie?

Slide 17 - Slide

Kartel 
Kartel =  Afspraken tussen bedrijven om concurrentie te verminderen 
Kartelvorming =  Samenwerking van landen
Nadeel = Vermindert de concurrentiepostie  waardoor prijzen hoger worden

Slide 18 - Slide

Zelfstandig werken
Maak opgave 1 t/m 9 vanaf pagina 57


timer
8:00

Slide 19 - Slide

Huiswerk
Volgende les SO Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 4

Slide 20 - Slide

Welke uitspraken passen bij een oligopolistische marktvorm?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Alleen de overheid verkoopt paspoorten
B
Coca cola en Pepsi zijn de grootste aanbieders van cola
C
Duizenden boeren rijden met hun prei naar de veiling
D
Een paar landen produceren een groot deel van de wereldwijde olieproductie

Slide 21 - Quiz

Om welke marktvorm
gaat het hier?
A
Monopolie
B
Volkomen mededinging
C
Oligopolie
D
Monopolistische concurrentie

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Bij welke marktvorm horen de aanbieders van mobiele telefonie?

Slide 24 - Open question

De boeren zijn op weg met hun prei naar de veiling.
Welke marktvorm hoort hierbij?
A
Volkomen mededinging
B
Monopolistische concurrentie
C
Oligopolie
D
Monopolie

Slide 25 - Quiz