Binnen kijken bij de kinderopvang

Kinderdagopvang
1 / 32
next
Slide 1: Mind map
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Kinderdagopvang

Slide 1 - Mind map

Slide 2 - Video

Groepsverdeling:
  • Horizontale groep: 0-2 jaar
  • Horizontale groep: 3-4 jaar
  • Verticale groep: 0-4 jaar

Slide 3 - Slide

Wat zijn de voordelen van een horizontale groep?

Slide 4 - Open question

Wat zijn de nadelen van een horizontale groep?

Slide 5 - Open question

Wat zijn de voordelen van een verticale groep?

Slide 6 - Open question

Wat zijn de nadelen van
een verticale groep?

Slide 7 - Open question

Hoe ziet een dag eruit?
7.00-9.00: Kinderen worden gebracht
Werkzaamheden:
Ontvangst en overdracht kinderen
Kinderen en ouders op hun gemak stellen
Kinderen zelf laten spelen
Voorbereidingen fruithap

Slide 8 - Slide

Hoe ziet een dag eruit?
9:00 - 11.15: Kinderen gezamenlijk aan tafel voor fruithap
Werkzaamheden:
Aan tafel liedjes zingen, boekje lezen
Fruit eten
Tafel opruimen en poetsen (1 pm-er)
Kinderen verschonen (1 pm-er)
Kinderen naar bed en andere kinderen activiteit: buiten

Slide 9 - Slide

Noem binnen activiteiten die je met kinderen in de dagopvang kunt doen

Slide 10 - Open question

Hoe ziet een dag eruit?
11.15 - 12.30: Lunch
Werkzaamheden:
Tafel dekken en gezonde lunch voorbereiden
Aan tafel liedjes zingen, flessen geven
Verschonen en opruimen
Kinderen naar bed en activiteit

Slide 11 - Slide

Hoe ziet een dag eruit?
12.30 - 15.00: Pauze leidsters
Werkzaamheden:
Kinderen in en uit bed
Kinderen ophalen of wegbrengen
Kinderen vrij spel of activiteit

Slide 12 - Slide

Noem buiten activiteiten die je met kinderen in de dagopvang kunt doen

Slide 13 - Open question

Hoe ziet een dag eruit?
15.00 - 17.00: Fruit en schoonmaken
Werkzaamheden: Opruimen met kinderen
Fruitmoment aan tafel
Schoonmaken: verschoningsruimte, keuken, vuilniszakken, was
Check: hebben alle kinderen alle voedingen gehad
Schriften: overdracht aan ouders geschreven?
Vrij spel tot einde middag

Slide 14 - Slide

Overige werkzaamheden
Observeren
Registreren
Medicatie
Contact met evt. consultatiebureau, kinderbescherming
Activiteiten of thema's voorbereiden
Oudergesprek
Teamoverleg

Slide 15 - Slide

Buitenschoolse Opvang

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Video

Welke soorten opvang heb je voor kinderen op de basisschool?

Slide 18 - Open question

Hoe ziet een dag eruit?
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur
Kinderen ontvangen
Soms ontbijten
Kinderen mogen zelf spelen
Kinderen naar school brengen

Slide 19 - Slide

Hoe ziet een dag eruit?
Tussenschoolse opvang
12.00 - 13.30
Kinderen eten eigen eten en drinken in de tso-ruimte
12.30 Vrij spel 
13.30 Aanvang school

Slide 20 - Slide

Hoe ziet een dag eruit?
Naschoolse opvang
Einde schooltijd tot 16.30 of 18.30
Kinderen worden opgehaald van school of komen zelfstandig
15.00 gezamenlijk fruit en drinken
15.15 organisatie van een activiteit of vrij spel
16.30 drinken met crackers, daarna vrij spel
Opgehaald door ouders of zelfstandig naar huis

Slide 21 - Slide

BSO-activiteiten

Slide 22 - Mind map

Naast activiteiten ook nog:
Vrij spel
Huiswerk
Kletsen
Aandacht en er zijn
Want activiteiten zijn niet verplicht -> BSO is een verlengde van thuis

Slide 23 - Slide

Overige werkzaamheden
Observatie
Registratie
Medicatie
Activiteiten voorbereiding
Teamoverleg
Schoonmaken

Slide 24 - Slide

Welke functies zijn er in de kinderopvang?

Slide 25 - Open question

Functies in de kinderopvang
- Pedagogisch medewerker
- Leidinggevende
- Directeur
- Schoonmaak

Slide 26 - Slide

Functies in de kinderopvang
- Facilitair medewerker
- Communicatie medewerker
- Medewerker kwaliteit
- Pedagogisch coach
- Klantenservice
- Financieel medewerker
- Medewerker personeel

Slide 27 - Slide

Functies kinderopvang
- Gastouder
- Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

Slide 28 - Slide

Kinderopvang is voor iedereen
Melk, luiers, voeding krijgt ieder kind van de kinderopvang
Teruggave belasting
Voor iedereen toegankelijk

Slide 29 - Slide

Welke 3 dingen hebben jullie
vandaag geleerd?

Slide 30 - Open question

Hebben jullie nog vragen?

Slide 31 - Open question

Tip & Tops

Slide 32 - Mind map