Gebruik microscoop: Scherpstellen


leer de hele les

Gebruik microscoop 
Scherpstellen
wld sept 2019
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-3

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


leer de hele les

Gebruik microscoop 
Scherpstellen
wld sept 2019

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Neem eerst de hele les door
Ja, eerst alles lezen en bekijken! 
Je weet WAT en HOE je het moet doen.

Het kost je 10 minuten maar daarna werk je goed en snel.
Niet alles gelezen, fouten gemaakt, niet alles gedaan.
Geen paraaf van de docent!

Pfff, weer opnieuw beginnen of corrigeren.
Opdracht helemaal en goed doorgelezen. Alles gedaan en op de juiste manier! Goede beoordeling van de docent: Compliment!
Iedereen moet de opdracht met een voldoende afsluiten.
Misschien krijg je een cijfer?
Wie ben jij? 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is de functie van een microscoop?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Lesdoelen
Je weet waar je het preparaat maakt
Je weet hoe je het preparaat op de kruistafel plaatst
Je weet hoe je scherp stelt bij 40 - 100 - 400 x vergroten
Je weet hoe alles opgeruimd moet worden
Je weet hoe je de microscoop weer in de begin-stand zet
Je weet hoe je de microscoop verplaatst en opruimt

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Start situatie microscoop 
(Zo haal je deze uit de kast)
Microscoop ophalen (na overleg met de docent): 
Draag de microscoop midden voor je lichaam.
Vasthouden aan de voet en het statief

 1. Dopje zit ervoor (draai aan de revolver)
 2. Tafel is naar  beneden 
 3. Er ligt geen preparaat op 
 4. De tafel van de microscoop bevindt zich 'in het midden'

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Leg het preparaat tussen de preparaatklemmen op de kruistafel 
van de microscoop. Schuif het preparaat naar achter.
Je legt het preparaat NIET onder de klemmen!
 Als het preparaat klaar is, leg je het op de kruistafel tussen de klemmen van de microscoop.

Je maakt eerst je preparaat. 
Je doet dat op de tafel waarachter je zit. 

Je maakt je preparaat dus NIET op de kruistafel van de microscoop!

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Zorg dat je preparaat recht boven 
de opening in de tafel komt te liggen, verplaats de kruistafel
Het licht schijnt door je preparaat.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hier zie je de 'aanwijsnaald'. De naald is een hulpmiddel.
Verplaats de kruistafel van je microscoop:
Wat je wilt bekijken, is heel dichtbij de punt van de aanwijs-naald. Stel scherp bij 40 x! Gebruik de grote stelschroef.
Daarna kun ga je verder vergroten.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het preparaat ligt precies boven de opening
recht onder het dopje

 1. Lampje aan (evt. sterker laten branden, draai knopje)
 2. Diafragma open
 3. Het dopje zit er nog voor dus je ziet niets!
 4. Het licht gaat door het preparaat.  
 5. Draai de revolver zodat het objectief dat 4 x ver groot boven het preparaat komt (Je vergroot nu 40 x)


(verplaats de kruistafel als dat niet zo is.)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Scherpstellen bij 40 x 

 1. Het preparaat ligt op de juiste plaats
 2. Draai de revolver naar 4 x vergroting (Je vergroot nu 40 x).
 3. Kijk door het oculair - Draai aan de grote stelschroef 
   4. Verschuif de kruistafel: 
        Breng het deel van het preparaat dat jij wilt zien dichtbij de punt van 
        de aanwijs-naald. 
   5. Stel scherp met de grote stelschroef 

Slide 10 - Slide

..
de microscoop heel precies op een laag  (niveau/hoogte) kan scherpstellen.
Daardoor kun je de bovenste scherpstellen (dan zie je de onderste wazig) of andersom.
Scherpstellen bij 100 x 

Je hebt een scherp beeld bij een vergroting van 40 x

Het scherpe beeld ligt bij de punt van de aanwijs-naald.

Draai de revolver naar 10 x (Je vergroot nu 100 x)

Kijk weer door het oculair - Draai aan de grote stelschroef.  Stel scherp.


(verplaats de kruistafel als dat niet zo is.)

Slide 11 - Slide

..
de microscoop heel precies op een laag  (niveau/hoogte) kan scherpstellen.
Daardoor kun je de bovenste scherpstellen (dan zie je de onderste wazig) of andersom.
400 x :           KLEINE stelschroef
1. Je hebt een scherp beeld bij een vergroting van 100 x.

2. Het scherpe beeld ligt dichtbij de punt van de aanwijs-naald.

3. Draai de revolver naar 40 x (Je vergroot nu 400 x)

4. Stel scherp: Draai aan de KLEINE STELSCHROEF 

met de
scherpstellen

Slide 12 - Slide

..
de microscoop heel precies op een laag  (niveau/hoogte) kan scherpstellen.
Daardoor kun je de bovenste scherpstellen (dan zie je de onderste wazig) of andersom.
Scherpstellen: Ga voor GoudOpdracht: Stel bij 400 x vergroting scherp. 
Wat scherp moet zijn ligt bij de punt van de aanwijs-naald. Hoe snel ben jij? 
              Klaar voor de start?

 1. Lampje is aan
 2. Diafragma is open genoeg
 3. Dopje zit ervoor,
 4. Preparaat ligt tussen de klemmen
 5. Kruistafel is laag
Brons
2 min
Zilver
1,5 min
Goud
1 min
RUSTIG! Werk geconcentreerd en nauwkeurig
Platina: binnen 30 sec.
Je doet dit samen met iemand. Die persoon controleert de start, neemt de tijd op en controleert of jou beeld scherp is!

Slide 13 - Slide

..
de microscoop heel precies op een laag  (niveau/hoogte) kan scherpstellen.
Daardoor kun je de bovenste scherpstellen (dan zie je de onderste wazig) of andersom.
bij de punt van de aanwijs-naald
bij de punt van de aanwijs-naald
KLEINE 
stelschroef
Dit is de manier van werken. 

Elke keer doe
 je dit op deze manier.


Als je door hebt
hoe het moet en je kunt het ..... 
 dan is scherpstellen voor jou een makkie!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Goud? Ga iets anders bekijken
Er zijn preparaten..... die mag je bekijken!
Leuk om te raden wat je ziet.

Heb je een dood insect? Het lijken wel monsters!
Leg het insect in het schaaltje.
Vergroot tot 40 of 100 x.
Pas op: Het objectief mag niet tegen het schaaltje komen!

Slide 15 - Slide

..
de microscoop heel precies op een laag  (niveau/hoogte) kan scherpstellen.
Daardoor kun je de bovenste scherpstellen (dan zie je de onderste wazig) of andersom.
Opruimen - inleveren - opdrachten maken
 1. Dopje ervoor (draai aan de revolver)
 2. Tafel naar beneden (draai aan de grote stelschroef)
 3. Preparaat verwijderen 
 4. Kruistafel van de microscoop 'in het midden'
 5. Lampje uit
 6. Dekglaasje weggooien
 7. Objectglas en andere materialen inleveren
 8. Microscoop opruimen 
       Draag de microscoop midden voor je lichaam, vasthouden aan de voet en het statief 

  9. Werkplek is schoon
10.  Gemaakte werk inleveren bij de docent of in je schrift plakken

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

1. De revolver wordt gedraaid naar een vergroting.
   Je gebruikt daarbij eerst altijd het kleinste objectief!
   Heb objectief dat 4x vergroot (Je vergroot dan 40x).
   Let op: ==> Hier doen ze dat NIET, dat is fout!
2. Nadat je het preparaat op de tafel van de microscoop
    hebt geplaatst, verplaats je de kruistafel. Het preparaat 
    komt midden onder het kleinste objectief. 
    ==> Daarna gebruik je de grote stelschroef. 
Er gaat hier iets fout
Ken jij de onderdelen en de functies?
 Jij snapt nu wat hier bedoeld wordt!

Slide 17 - Slide

This item has no instructions