Semaine 10 La négation

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

1 / 38
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

Slide 1 - Slide

Le but du cours: 
Objectif du cours:
Pouvoir faire des phrases avec la négation : 
                                  ne ... pas

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Wat betekent "aller"?
A
zijn
B
hebben
C
gaan
D
praten

Slide 5 - Quiz

Marie gaat
A
Marie vas
B
Marie va

Slide 6 - Quiz

Jullie gaan
A
Nous allons
B
Vous allez

Slide 7 - Quiz

La négation (de ontkenning)
In het Frans bestaat een ontkenning uit meerdere woorden:
  • ne ... pas = niet / geen

De ontkenning staat om de persoonsvorm. Dit is het eerste werkwoord in de zin. Ne staat ervoor en pas komt erachter.

Elle ne regarde pas la télé = Zij kijkt geen tv.


Slide 8 - Slide

La négation (de ontkenning)
Als de persoonsvorm begint met een klinker (a, o, e, u, i, y) of een stomme h, verandert ne in n'.

Il est sympa = Hij is aardig.
Il n'est pas sympa = Hij is niet aardig.

Slide 9 - Slide

La négation (de ontkenning)
Let op bij deze ontkenningen!
Leer ze uit je hoofd.
  • J'ai > je n'ai pas
  • J'habite > je n'habite pas
  • C'est > ce n'est pas
  • Il y a > Il n'y a pas

Slide 10 - Slide

5

Slide 11 - Video

Je ne pas suis français.
A
B

Slide 12 - Quiz

Sami ne regarde pas la télé.
A
B

Slide 13 - Quiz

Nous ne avons pas un grand jardin.
A
B

Slide 14 - Quiz

Il n'y a pas de piscine.
A
B

Slide 15 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Je fais mes devoirs.

Slide 16 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Ma chambre est au grenier.

Slide 17 - Open question

Maak de zin ontkennend:
J'ai un vélo rouge.

Slide 18 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Nous sommes dans la cuisine.

Slide 19 - Open question

Vertaal:
Tu habites dans une petite maison?

Slide 20 - Open question

Vertaal:
Ma couleur préférée n'est pas jaune.

Slide 21 - Open question

Vertaal:
Heb jij een tv in je slaapkamer?

Slide 22 - Open question

Vertaal:
Hij heeft geen tuin met een zwembad.

Slide 23 - Open question

Snap je de ontkenning?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Le but du cours: 
Objectif du cours:
Pouvoir faire des phrases avec la négation : 
                                  ne ... pas

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Maintenant on va parler de la négation = de ontkenning

Ne ... pas = niet
Ne ... plus = niet meer
Ne ... jamais = nooit
Ne ...rien = niets

Slide 27 - Slide

00:11
Uit welke 3 delen bestaat de ontkenning?

Slide 28 - Open question

00:32
Maak de zin ontkennend:
Je parle beaucoup

Slide 29 - Open question

00:48
Maak de zin ontkennend:
C'est difficile

Slide 30 - Open question

01:04
Waar kan je de ontkenning in het Frans mee vergelijken?

Slide 31 - Open question

01:28
Maak de zin ontkennend:
Il joue dans le jardin

Slide 32 - Open question

ne + persoonsvorm + pas

Let op klinkerbotsing!!
j'ai seize ans
je n'ai pas seize ans

Slide 33 - Slide

Wat is de ontkennende zin van
je regarde la télé?
A
Je regarde ne la télé pas
B
Je ne regarde pas la télé
C
Ne je pas regarde la télé
D
je ne regarde la télé pas

Slide 34 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Vous êtes en France
A
Vous ne êtes pas en France
B
Vous êtes en ne France pas
C
Vous n'êtes pas en France
D
Vous n'êtes en France pas

Slide 35 - Quiz

Tu aimes le foot?
A
Non, j'aime pas le foot
B
Non, je n'aime pas de foot
C
Non, je ne aime pas le foot
D
Non, je n'aime pas le foot

Slide 36 - Quiz

Jij hebt nooit honger.
A
Tu n'as plus faim
B
Tu n'as pas faim
C
Tu n'as rien faim
D
Tu n'as jamais faim.

Slide 37 - Quiz

Heb ik alles begrepen?
A
Ja, ik vond het gemakkelijk
B
Als ik de grammatica nog een keer lees, kan ik dit wel.
C
Ik heb nog wel een vraag.
D
Help! Ik begrijp er niets van!

Slide 38 - Quiz