B1-K1-W1- Lesweek 9- F20 - lessen op afstand (week van 06 april)

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 9-  06 april-      10 april                                            
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 9-  06 april-      10 april                                            

Slide 1 - Slide

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Programma vandaag: 
 • Welkom, Aangepaste lesplanner doornemen
 • Terugblik op vorige les- oefenvragen
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1: 
 • Theorie doelgroepen MZ 
 • Begeleidingsmethodieken
  Deel 2
 • Begrip sociale integratie/ eenzaamheid 

 • Check lesdoelen 
 • Volgende les (week 13 april) oefentoets + bespreken 
 • Afsluiting (wat moet af voor deze week?)

Slide 2 - Slide

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Aangepaste lesplanner 
Neem de gehele  lesplanner goed door die staat bij het kanaal:
''B1-K1-W1 beginsituatie'' -> bestanden-> Lesplanner W1 update  


Belangrijke data komende weken: 
Lesweek 10 (week van 13 april)- Formatieve toets 1 
Lesweek 15 (week van 1 juni) - Formatieve toets 2 
Lesweek 17 (week van 15 juni)- voorwaardelijke toets W1

Slide 3 - Slide

De letterlijke vertaling van ADHD is:
A
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
B
Attentie defect hyper disorder
C
Attention Defect hyperactief disorder
D
Attention defect hyperactivity Defect

Slide 4 - Quiz

Welke belemmeringen kan iemand ervaren met ADHD?
A
Hyperactief, NIET-empatisch, doof
B
hyperactief, concentratieproblemen,impulsief gedrag
C
hyperactief, minder empatisch, concentratieproblemen
D
hyperactief, concentratieproblemen, moeite met plannen

Slide 5 - Quiz

Waarom wordt ADD vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd?
A
Hyperactiviteit zit voornamelijk van binnen. Valt niet duidelijk op van buiten.
B
Omdat het niet bestaat
C
Omdat de artsen onvoldoende kennis hebben
D
De belemmeringen zitten van buiten. Dus niemand ziet het.

Slide 6 - Quiz

Er zijn twee globale kenmerken die horen bij ASS (alle vormen).
Kies één van deze twee hieronder uit:
A
Beperkingen in intellectueel vermogen (IQ)
B
Beperkingen in zintuiglijke ontwikkeling
C
Beperkingen in de sociale communicatie en interactie.
D
Beperkingen in breinactiviteit

Slide 7 - Quiz

Benoem welke kwaliteiten er juist extra bij ADHD/ADD of ASS terugkomen:

Slide 8 - Open question

Sleep de vraag naar het juiste antwoord
Dit is waar 
Dit is niet waar 
ADHD heeft een biologische oorzaak, namelijk de stoffen opamine en noradrenaline komen in verminderde hoeveelheid voor in het voorste gedeelte van de hersenen bij ADHD- patiënten.

Slide 9 - Drag question

Sleep de vraag naar het juiste antwoord
Dit is waar 
Dit is niet waar 
Autisme spectrum stoornis is aangeboren. 

Slide 10 - Drag question

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les kun je... 
 • Benoemen welke vormen van hulpverlening er zijn binnen de maatschappelijke zorg.
 • Welke kennis belangrijk is om als medewerker maatschappelijke zorg aan de slag te gaan. 
 • Benoemen welke begeleidingsmethodieken er zoal zijn.
 • Het begrip eenzaamheid kunnen uitleggen
 • Het begrip sociale integratie kunnen uitleggen. 

 • Het geleerde van vandaag omzetten in een actie..... zie huiswerkopdracht 

Slide 11 - Slide

Het werk 
 • In de maatschappelijke zorg ondersteun je cliënten bij zelfredzaamheid en het sociaal functioneren. Je werkt in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg of met specifieke doelgroepen (zoals mensen die asiel zoeken, in een gedwongen situatie zitten, dakloos zijn of een verslaving hebben).
 • Het weer meedoen in de maatschappij! 

 • Begeleider, groepsleider, groepswerker, woonbegeleider of activiteitenbegeleider
 • Sociaal netwerk 
 • Doelgroepen divers 

Methodiek- Thema 1.2 Werken in de maatschappelijke zorg

Slide 12 - Slide

Jij als begeleider 
Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beroepskracht
maatschappelijke zorg als persoon een essentiële rol. Haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het
aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde
beroepsuitoefening moet de beroepskracht maatschappelijke zorg:
• betrokken;
• empathisch;
• assertief;
• representatief;
• integer zijn.

Methodiek- Thema 1.1 Sociaal-agogisch werk 

Slide 13 - Slide

Vormen van hulpverlening 
Extramurale zorg: alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt thuis woont en daar ondersteuning krijgt. Ook wel: thuisopvang of ambulante hulpverlening.

Intramurale zorg: alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt in een instelling woont. Ook wel: residentiële hulpverlening of 24 uursopvang.

Semimurale zorg: alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt naar een instelling gaat voor dagbehandeling, maar thuis woont. Ook wel: semiresidentiële hulpverlening.


Methodiek- Thema 1.2 Werken in de maatschappelijke zorg

Slide 14 - Slide

Opdracht voor tijdens deze les: 
Schrijf alle rode begrippen over zie hieronder. En zoek de betekenis op in je boek. Schrijf dit voor jezelf op in je schriftje. Je kunt de betekenis terugvinden in Methodiek- Thema 1.2 -'Werken in de maatschappelijke zorg'
LET OP! Deze begrippen zijn belangrijk voor je toets!! (mocht je vragen hebben check dan even in as vrijdag om 11.00u via teams) 
- dagopvang                                                                                                     -asielzoekerscentrum 
- revalidatiecentrum                                                                                    -GGZ 
- dag activiteitencentrum                                                                         -pscyhiatrische kliniek 
- sociale werkvoorziening                                                                         -zorghotel/ herstellingsoord 
- Logeerhuis                                                                                                    - penitiarie inrichting 
- Woonvoorziening                                                                                       - welzijnsinstelling 
- Fokuswoning 
- Zorgcentrum
- Aanleunwoning
- Verpleeghuis 

Slide 15 - Slide

Refresh your brainSta even op van je stoel- rek je uit - haal een glas fris of koffie en ga over 5 min verder met de volgende dia

Slide 16 - Slide

Begeleidingsmethodieken 
Methodisch werken betekent ook dat je gebruikmaakt van methodieken waarvan bekend is dat ze effectief zijn bij bepaalde cliëntgroepen. 

- 8 fasen-model -
volgens stappen werken, leefgebieden, eigen kracht 
- Systemisch werken - groter geheel, relatie tot familie/vrienden/omgeving 
- Motiverende gespreksvoering- gesprekstechnieken waarbij het doel = gedragsverandering door motivatie aan te spreken 
- Oplossingsgericht werken- client weet zelf best de oplossing, sterke kanten en hulpbronnen aanspreken 
- Belevingsgerichte zorg - doel = aansluiten op belevingswereld, Warme zorg, RO(B), Levensboek 
- Muzisch agogisch werken - creatieve activiteiten stimuleren tot veranderingsproces, focus ligt op proces 
- Creatieve activiteiten 
- Bewegingsactiviteiten 
- Muziektherapie / dansen/ mindfulness - muziek/dans/ontspanningsoefeningen  wordt ingezet om verandering/verbetering of ontwikkeling tot stand te brengen. 

Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Thema 2.5 'Begeleidingsmethodiek'

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Refresh your brainSta even op van je stoel- rek je uit - haal een glas fris of koffie en ga over 5 min verder met de volgende dia

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

- CBS- Bijna 1 op de 10 jongeren voelde zich sterk eenzaam in 2019 
- Eenzaam heeft effect op je psychische gezondheid 

Slide 22 - Slide

Sociale integratie en eenzaamheidsproblematiek 
Sociale integratie: 
 ''draait om het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, verbonden door een gezamenlijke identiteit en gedeelde waarden. Armoede is één van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen zich uitgesloten kunnen voelen. Geen toegang hebben tot gezondheidszorg, sociale dienstverlening of werk kan ook bijdragen aan sociale uitsluiting.''

Eenzaamheid:
'Situatie waarin iemand zich alleen en verlaten voelt en dit als onplezierig ervaart.'
- Emotionele eenzaamheid
- Sociale eenzaamheid 

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.

Slide 23 - Slide

ZIE VOLGENDE DIA

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Huiswerk voor je aanwezigheid
1. Kaartje sturen- zie filmpje vorige dia - naar eigen keuze of... 
Humanitas Akropolis
T.a.v Marjon de Vos/ bewoner 
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam 

2. Thieme Meullenhoff opdrachten 1-7 (alleen de verwerkingsopdrachten niveau 3/4) 
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken

Vergeet niet de nieuwe code in te vullen: 
F20A - YFTIYT4T                                                           F20B: 88RJ5WKK

De Thieme Meulenhoff opdrachten heb je af voor donderdag 09 april 23.59u! Ik check dit vrijdagochtend om 08.00u via de teams site. 

Slide 26 - Slide

Afsluiting
Check voor jezelf de volgende lesdoelen. Kun je hier antwoord op geven? 

 • Benoemen welke vormen van hulpverlening er zijn binnen de maatschappelijke zorg.
 • Welke kennis belangrijk is om als medewerker maatschappelijke zorg aan de slag te gaan. 
 • Benoemen welke begeleidingsmethodieken er zoal zijn.
 • Het begrip eenzaamheid kunnen uitleggen
 • Het begrip sociale integratie kunnen uitleggen

 • Het geleerde van vandaag omzetten in een actie..... zie huiswerkopdracht 


Slide 27 - Slide