Workshop NAO

1 / 29
next
Slide 1: Video
Consumptieve techniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Workshop
NAO
persoonlijksheidsstoornis

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
 • Kunnen jullie uitleggen wat persoonlijkheidsstoornis NAO is
 • Kunnen jullie de drie clusters benoemen binnen de persoonlijkheidsstoornis

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
 • Kunnen jullie minimaal 3 persoonlijkheidsstoornissen benoemen waaruit NAO kan bestaan
 • Vormen jullie een eigen mening over het onderwerp en verdedigen dit

Slide 4 - Slide

Differentiatie

Slide 5 - Slide

Persoonlijkheidsstoornis

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Video

Kunnen jullie in eigen woorden uitleggen wat een persoonlijkheidsstoornis is?

Slide 8 - Open question

Definitie volgens experts
Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zijn dat er constant wrijvingen en conflicten in relaties met anderen voorkomen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Symptomen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn: 
Het gevoel dat u waardeloos bent 
Wantrouwen richting andere mensen 
Moeizame relaties 
Moeite hebben met het uiten van gevoelens of gevoelens juist te snel uiten 
Impulsief reageren 
Heel perfectionistisch zijn 
Teruggetrokken en angstig zijn 
Moeite hebben om zelfstandig te functioneren 
Stemmingswisselingen 

Slide 11 - Slide

Cluster A, B en C 
Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-5 tien soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn onderverdeeld in 3 clusters.
DSM
Het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychiatrische aandoeningen

Slide 12 - Slide

Cluster A - vreemd of exentriek gedrag
  
 •    Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis 
 •  Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Slide 13 - Slide

Cluster B - theatraal, emotioneel of grillig gedrag
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis 
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis 
 • Theatrale (histrionische) persoonlijkheidsstoornis 
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Slide 14 - Slide

Cluster C - gespannen of angstig gedrag

 •  Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Slide 15 - Slide

Posters van de experts
 • (h)erken de stoornis
 • houd vol en bewaar geduld
 • houd op een of andere manier contact 
 • maak goede afspraken
 • overleg met collega's 

Slide 16 - Slide

Wat is NAO?
A
Nederlandse Aardappel Organisatie
B
Niet Anders Omschreven
C
Een Britse artiest
D
Een onderwijsrobot

Slide 17 - Quiz

Wat is NAO?
(Niet Anders Omschreven)

Slide 18 - Open question

Volgens de experts is 
NAO (niet anders omschreven):
Iemand met NAO heeft de kenmerken van verschillende persoonlijksheidsstoornissen door elkaar. Of heeft algemene kenmerken van een persoonlijksheidsstoornis.

Slide 19 - Slide

Oorzaken
Er is over de precieze oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen nog weinig bekend. Het is waarschijnlijk een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak in hun jonge jaren al veel problemen in het leven. Biologische factoren die een rol spelen zijn erfelijke aanleg voor psychiatrische stoornissen en het temperament wat iemand bij de geboorte meekrijgt. De ene persoon is eerder geneigd angstig te worden, de ander somber. Psychologische factoren zijn een grote emotionaliteit en instabiliteit. Sociale factoren die mee kunnen spelen zijn gezinsomstandigheden, trauma’s opgelopen in de jeugd (verwaarlozing, misbruik), de levensstandaard en sociaal-culturele omstandigheden.

Slide 20 - Slide

Behandelingen
Vormen van behandeling zijn psychotherapie, schemagerichte therapie en diverse trainingen met als doel het accepteren en leren omgaan met de stoornis.

Slide 21 - Slide

Tips voor docenten
 • (h)erken de stoornis
 • houd vol en bewaar geduld
 • houd op een of andere manier contact 
 • maak goede afspraken
 • overleg met collega's 

Slide 22 - Slide

Wat weten jullie al?
Socrative.com
log in als student
room: jeroen9751

Slide 23 - Slide

DSM-5
Verhaaltje Maud......
Film over het diagnostiseren
https://youtu.be/zQegsqYhuZE

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Lagerhuis

Slide 27 - Slide

Regels
De debatleider introduceert de stelling.

Wie wil reageren gaat staan.

Je mag elkaar niet in de rede vallen.

De debatleider geeft aan wie er mag spreken.


Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video