Vragend voornaamwoord WIE-WAT | Pronom interrogatif

Le pronom interrogatif

qui? - que?- 

Vragend voornaamwoorden wie? - wat?

1 / 21
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Le pronom interrogatif

qui? - que?- 

Vragend voornaamwoorden wie? - wat?

Slide 1 - Slide

WIE?

Slide 2 - Slide

WAT?

Slide 3 - Slide

BIj de volgende oefeningen moet je telkens kiezen uit het juiste vragend voornaamwoord, qui of que

  • Let goed op de volgorde van de zin.
  • Let goed op op je wie of wat nodig hebt.
  • Let bij wat goed op of het om een onderwerp of een lijdend voorwerp gaat.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

... as-tu fait?
A
Qui
B
Que
C
Qu'
D
Qu'est-ce que

Slide 6 - Quiz

... tu as fait?
A
Qui
B
Qu'est-ce que
C
Qu'est-ce qui
D
Que

Slide 7 - Quiz

... a oublié ses livres?
A
Qui
B
Qui est-ce qui
C
Qu'est-ce que
D
Qu'

Slide 8 - Quiz

... s'est passé?
A
Qui
B
Que
C
Qu'est-ce que
D
Qu'est-ce qui

Slide 9 - Quiz

... vas-tu faire dans le weekend?
A
Que
B
Qui
C
Qu'est-ce que
D
Quel

Slide 10 - Quiz

... il y a ?
A
Qui est-ce qu'
B
Qu'
C
Qu'est-ce qu'
D
Qu'est-ce qui

Slide 11 - Quiz

... y a-t-il?
A
Qu'
B
Qu'est-ce qu'
C
Qu'est-ce que
D
Qui

Slide 12 - Quiz

... est tombé?
A
Qui
B
Qui est-ce que
C
Quel
D
Qu'

Slide 13 - Quiz

... est tombé?
A
Qu'est-ce qui
B
Quel
C
Qu'
D
Que

Slide 14 - Quiz

... passe à la télé ce soir?
A
Que
B
Qui
C
Qu'est-ce qui
D
Qu'est-ce que

Slide 15 - Quiz

... lui est arrivé?
A
Qui
B
Quel
C
Qu'est-ce que
D
Qu'est-ce qui

Slide 16 - Quiz

Bij de volgende oefeningen moet je de juiste vorm van quel(le)(s) invullen. Quel past zich aan aan het zelfstandignaawoord wooar het bij hoort.

Slide 17 - Slide

Tu es dans ......... classe?
A
quel
B
quels
C
quelles
D
quelle

Slide 18 - Quiz

........ sport fais-tu?
A
quels
B
quelle
C
quel
D
quelles

Slide 19 - Quiz


............... est ton jean préféré?

A
quels
B
quelles
C
quel
D
quelle

Slide 20 - Quiz

........... matières tu préfères?
A
quel
B
quelles
C
quels
D
quelle

Slide 21 - Quiz