6.3 migratie naar Nederland

Pluriforme samenleving
3. Migratie naar Nederland
1 / 33
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Pluriforme samenleving
3. Migratie naar Nederland

Slide 1 - Slide

Planning 
Uitleg over H 6.3

Lezen: 

H3. Migratie naar Nederland (blz.  92/33 tekstboek)
Maken:
H 6.3 maak opdracht 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Leren: Begrippen van paragraaf 6.2/6.3

Slide 2 - Slide

Een vooroordeel is gebaseerd op feiten
A
Niet waar
B
Waar

Slide 3 - Quiz

Een stereotype is altijd een negatief beeld over een groep mensen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Je accepteert dat mensen een anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij
A
Vooroordeel
B
Waarden
C
Tolerantie
D
Respect

Slide 5 - Quiz

1. Respect heeft met normen en waarden te maken
2. Respect is aangeleerd gedrag
A
1 & 2 zijn juist
B
1 is juist en 2 is onjuist
C
1 onjuist en 2 is juist
D
1&2 zijn onjuist

Slide 6 - Quiz

Welk begrip past
bij de afbeelding?
A
Tolerantie
B
Discriminatie
C
Vooroordeel
D
Stereotype

Slide 7 - Quiz

Emma is 19 jaar oud en wordt niet aangenomen bij de Jumbo omdat ze te oud is.
A
Tolerantie
B
Discriminatie
C
Vooroordeel
D
Stereotype

Slide 8 - Quiz

Waarom denk je dat mensen verhuizen naar een ander land?

Slide 9 - Mind map

3. Migratie naar Nederland
Immigratie = Mensen uit andere landen komen in Nederland wonen.

 • Nederland kent een eeuwenlange geschiedenis van immigratie. In de 20e eeuw kwamen veel immigranten uit landen als China, Marokko, Turkije, Suriname en Indonesië naar Nederland.

Uit welke landen komen nu de meeste immigranten naar Nederland? Noem drie landen. 

Slide 10 - Slide

Waar komen de meeste immigranten vandaan?

Slide 11 - Open question

Emigratie
Emigratie = verhuizen naar een ander land

De keuze om te emigreren is niet altijd makkelijk. Toch kunnen mensen daar belangrijke redenen voor hebben, zoals:
 • een zoektocht naar veiligheid.
 • werk.
 • de onafhankelijkheid van koloniën.
 • trouwen of je gezin laten overkomen.

Slide 12 - Slide

Asielzoekers 
Asielzoekers => Mensen die in een ander land toegelaten willen worden als vluchteling.Vluchtelingen zijn mensen die in hun eigen land ernstig gevaar lopen. Bijvoorbeeld door een oorlog. De laatste jaren komen veel vluchtelingen uit Syrië, Irak en Eritrea

Slide 13 - Slide

Welke type asielzoekers ken je allemaal?

Slide 14 - Open question

Werk 
Mensen komen vaak als arbeidsmigrant naar Nederland, omdat ze in hun eigen land moeilijk aan werk kunnen komen.
In de jaren zestig kwamen ze veelal uit Spanje, Italië, Turkije en Marokko. 

Tegenwoordig komen de meeste arbeidsmigranten uit de Europese Unie.

Slide 15 - Slide

Gastarbeiders 
We kijken weer een videofragment: 
Geef twee verklaringen waarom er in de jaren 60 veel gastarbeiders naar Nederland kwamen. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Schrijf twee verklaringen op waarom er in de jaren 60 veel gastarbeiders naar Nederland kwamen

Slide 18 - Open question

Dekolonisatie
Sommige immigranten komen uit één van de voormalige koloniën van Nederland:
 • Suriname (onafhankelijkheid in 1975).
 • Indonesië (onafhankelijkheid in 1949): Nederlands-Indiërs en Molukkers.
 • De Nederlandse Antillen.

Slide 19 - Slide

Geef een reden waarom burgers in Nederland niet blij zijn met asielzoekers

Slide 20 - Open question

Geef een reden waarom burgers in Nederland blij zijn dat er asielzoekers komen naar Nederland

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Link

'Stel' jij bent vluchteling en zoekt asiel in Europa, is Nederland dan een optie voor jou als de PVV in de regering zit?

Slide 23 - Open question

Yusra Mardini
* Syrische vluchteling
* gevlucht naar Duitsland
* Op de Olympische
 Spelen van 2016  

Slide 24 - Slide

Vluchtroute 

Slide 25 - Slide

Toelatingsbeleid
In Nederland gelden steeds strengere regels om als immigrant te worden toegelaten:
 • Werkzoekenden moeten uit de EU komen of een beroep hebben waar een grote vraag naar is.
 • Gezinsvorming en gezinshereniging: minimaal 21 jaar oud zijn en voldoende inkomen hebben.
 • Asielzoekers worden alleen toegelaten als ze ernstig gevaar in eigen land lopen.
 • Iedere nieuwkomer moet slagen voor het inburgeringsexamen.

Slide 26 - Slide

Gezin
Gezinshereniging =>  Je laat je gezin uit een ander land overkomen om weer samen te kunnen wonen.

Gezinsvorming =>Je laat je partner uit een ander land overkomen om hier te trouwen.


-Voorwaarden

Slide 27 - Slide

Allochtoon of autochtoon?
Allochtoon => jij of een van je ouders is in het buitenland geboren (en opgegroeid)
Autochtoon => jij én je beide ouders zijn in Nederland geboren.


We kijken een videofragment:
Noem twee redenen waarom de term allochtoon 
niet meer gebruikt zou moeten worden.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Schrijf twee redenen op waarom het woord allochtoon niet meer gebruikt mag worden

Slide 30 - Open question

Illegalen 

Illegalen => zijn mensen die geen toestemming hebben om hier te wonen en te werken. 

Vind jij dat de overheid verantwoordelijk is voor de opvang van illegalen? 

Slide 31 - Slide

Stelling: Nederland is verantwoordelijk voor de opvang van illegalen

Slide 32 - Open question

Over welk paragraaf wil je nog meer uitleg?

Slide 33 - Open question