3.2 Nationalisen en communisten strijden om de macht

3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht.
Deelvraag: Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912 - 1949)?

 • 34. De opkomst van emancipatiebewegingen
 • 36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
 • 37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
 • 38. Het in de praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsociallsme
 • 44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
 • 45. de verdeling van de wereld in the ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 16 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht.
Deelvraag: Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912 - 1949)?

 • 34. De opkomst van emancipatiebewegingen
 • 36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
 • 37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
 • 38. Het in de praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsociallsme
 • 44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
 • 45. de verdeling van de wereld in the ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

Slide 1 - Slide

Republiek China
 • Revolutie (1911) leidde tot de val van het keizerrijk >  
 • uitroepen van de Republiek China olv Yuan Shikai 
 • Verkiezingen (1913):  overwinning voor de nationalisten olv Sun Yat Sen > plannen:
 •  1. nationalisme 2. democratie 3. welvaart 
 •  Yuan Shikai (dictator) accepteerde uitslag niet >
 •  Guomindang verboden, Sun (wederom) gevlucht ( nu: Japan)
 •  Na dood Yuan Shikai (1916) > 
 • warlords actief > veel plunderingen, slachtoffers
 • ook: deelname aan WO I (1917, door premier/warlord Duan Qirui) 
 •  Opdracht, zie volgende dia:

Slide 2 - Slide

Zoek uit:
1.  waarom China mee ging doen aan WO I
2. wat de aard van hun werkzaamheden was 
    aan het westfront (zie beeldbronnen)
3. waarom Chinezen in 'Versailles' boos waren:
    - op Wilson (gelet op zijn idealen) en
    - over de vredesbepalingen

Slide 3 - Slide

versterking nationalisme, gericht tegen het Westen
 • Belangrijk: frustratie over houding westerse grootmachten in Versailles, o.a:
 • Duitse rechten over Shandong aan Japan gegeven. 
 • Hoop steeds meer op Rusland/Sovjet-Unie (1917!!!) :
 •  anti-imperialisme Lenin die
 • in 1920 alle Russische aanspraken in China ('ongelijke verdragen') annuleerde
 • CCP opgericht (1921, Komintern belangrijk), 50 leden o.a. Mao Zedong:
 • zou (Russische) versie van het marxisme wijzigen in Maoïsme:
 • boeren kunnen de dragers van de permanente revolutie zijn 
 • 'Massacampagnes' nodig
1e deel, 11 minuten

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Verenigd Front
 • Organisaties Sun Yat-sen (- 1925): Kwomintang (steun in steden) en 
 • partijleger olv generaal Chiang Kai-shek 
 • steun Sovjet-Unie ('Drie Volksbeginselen') en CCP (nog klein, steun onder boeren) >
 • (eerste) Verenigd Front
 • doelen:  bestrijden van warlords > eenheid en rust in China realiseren:
 • 'Noordelijke Veldtocht' (1926) > succes >
 • einde Verenigd Front >  interne spanningen leidden tot:
 • breuk KMT (gegoede burgerij) en CCP (boeren): 'de Witte Terreur' >>>>>
 • Chiang zelfbenoemde president (1928) > China weer één land >
 • beleid: industrialisatie, dictatuur, Nanjing hoofdstad 
Bloedbad in Shanghai, '27
Chiang

Slide 6 - Slide

Oorlog met Japan, Lange Mars en WO II
 • 1931: Japanse aanval op Mantsjoerije > 'Mantsjoekwo  (keizer Puyi)
 •  Chiang deed niets:
 •  Angst voor Japanse leger en burgeroorlog (nationalisten <> communisten) >
 •  'De Lange Mars' (1934) =
 •  Vlucht communisten vanuit zuiden naar het noorden
 •  In Yan'an verdere guerrillatraining Rode Leger\
 •  Populariteit Mao onder boeren steeg 
 •  1937: Japan valt kust van China aan > Bloedbad van Nanjing (hoofdstad) >
 •  Tweede Verenigd Front (stelde weinig voor)
 •  15 augustus 1945: Capitulatie Japan >
 •  weer oplaaien burgeroorlog ( - 1949)

Slide 7 - Slide

twee documentaires
1. 2e deel documentaire over MAO.
Pas op: heftige beelden
(11 minuten)
2. Hustle tv: Chinese Burgeroorlog
(5 minuten)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Volksrepubliek China
 • Strijd tegen de Japanners vooral door KMT legers (steden)
 • Mao bestreed Japan vanuit Ya'an > vele wapens buitgemaakt
 • Problemen Chiang na WO II:
 • geen oplossing sociaal-economische situatie en corruptie
 • aanhang CCP groeide, prestige Mao steeg, hulp van SU >
 • 1 oktober 1949: Volksrepubliek China uitgeroepen (Mao)
 • Chiang vluchtte naar Taiwan > nationalistisch China
 • Erkenning door Westen (en VN, al in 1945)

Slide 11 - Slide

documentaire:
Overzicht China 1912 -1949

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video