1.3 Metamorfose

Metamorfose
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Metamorfose

Slide 1 - Slide

Uitleg 1.2

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je kunt omschrijven wat metamorfose is
Je kunt de levenscyclus van een koolwitje en van een kikker beschrijven

Slide 3 - Slide

Vorige les
groei
ontwikkeling
een zaad
levenscyclus

Slide 4 - Slide

Wat is metamorfose?
A
als jonge dieren een andere lichaamsbouw en levenswijze hebben dan volwassen dieren
B
als jonge en volwassen dieren steeds groter en zwaarder worden
C
als bestaande organen hun functie steeds beter gaan vervullen

Slide 5 - Quiz

Welk dier heeft GEEN verandering (metamorfose) bij het groter worden?
A
Rups
B
Mier
C
Lieveheersbeestje
D
Kikkervisje

Slide 6 - Quiz

Wat is de volgorde van de ontwikkelingsstadia van een
vlinder?
A
ei-pop-rups-imago
B
imago-pop-rups-ei
C
ei-rups-pop-imago
D
rups-pop-imago-ei

Slide 7 - Quiz

Een ander woord voor metamorfose is:
A
verbouwing
B
gedaantewisseling
C
ontwikkelfase
D
levenscyclus

Slide 8 - Quiz

Dieren zonder metamorfose hebben geen levenscyclus
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quiz

Een babygiraffe ziet er hetzelfde uit als haar moeder, maar dan  kleiner. 

Slide 10 - Slide

Een baby van een vlinder, kikker of vlieg  noemen we een 'larve'. Die ziet er heel anders uit dan een volwassen dier!

Slide 11 - Slide

Levenscyclus
Dieren hebben ook een levenscyclus

Lieveheersbeestje 
ei > larve > volwassen lieveheersbeestje

Slide 12 - Slide

Larve
Een larve komt uit een eitje
Een larve ziet er anders uit dan een volwassen dier

Slide 13 - Slide

Metamorfose 
Gedaantewisseling
De lichaamsbouw en leefwijze veranderen

Slide 14 - Slide

Stadium - stadia
Fasen of stappen in het leven bij de metamorfose

Slide 15 - Slide

Stadia bij insecten
ei
larve
pop
imago

Slide 16 - Slide

Vlinders - koolwitje

ei
larve - rups
pop - cocon
imago - volwassen vlinder

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Levenscyclus van een koolwitje
1
2
3
4
Pop
Ei
Larve
Imago
eet niet
eet weinig
eet veel
eet niet

Slide 19 - Drag question

Kikker - bruine kikker

Slide 20 - Slide

Volwassen kikkers
Volwassen kikkers paren

Slide 21 - Slide

Ei
- Eieren worden door het vrouwtje afgezet in sloten als een kluit kikkerdril.
- In één kluit zitten tot wel 3000 eieren
- Elk eitje is een geleiachtig omhulsel. In het omhulsel ontwikkelt zich een larve

Slide 22 - Slide

Pas uitgekomen kikkervisje
- ongeveer 6 mm lang
- uitwendige kieuwen
- neemt zuurstof op uit het water via de kieuwen en de huid
- eet vooral algen

Slide 23 - Slide

Kikkervisje met inwendige kieuwen
- ongeveer 10-13 mm lang
- inwendige kieuwen
- staart groeit
- achterpootjes ontwikkelen

Slide 24 - Slide

Kikkervisje met voor- en achterpoten
- ongeveer 35 mm lang
- voorpoten ontwikkelen
- staart wordt kleiner

Slide 25 - Slide

Jonge kikker
- ongeveer 15 mm lang
- longen ontwikkelen
- kikker neemt zuurstof op door de huid en de longen
- eet insecten

Slide 26 - Slide

Volwassen kikker
- ongeveer 6 - 9 cm lang
- leeft op het land bij poeltjes en sloten
- neemt zuurstof op met longen en door de huid
- eet vooral insecten, maar ook kleine muisjes en andere kikkers
- kan zich voortplanten

Slide 27 - Slide

inwendige
kieuwen
uitwendige kieuwen
ademen huid en longen
kikkereieren
eet algen
eet insecten

Slide 28 - Drag question

SO paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3
Zorg dat je alle dikgedrukte blauwe begrippen kent.
Je moet de 7 levenskenmerken kennen op bladzijde 14 (dit noem ik een 'rijtje' leren).
Je moet weten welke levenskenmerken horen bij stoffen opnemen en afgeven, bij reageren op de omgeving en welke horen bij voortbestaan (bladzijde 15).

Van paragraaf 1.2 moet je afbeelding 2 op bladzijde 20 kennen. Je moet weten welke onderdelen van de boon waar zitten. 
De levenscyclus van een plant op afbeelding 4 moet je ook kennen.

Van paragraaf 1.3 moet je de vier stadia in het leven bij metamorfose kennen (bladzijde 26) (dit is weer een rijtje). Afbeelding 2 op bladzijde 27 legt het duidelijk uit met een plaatje en extra uitleg in tekst. 
Je moet ook de levenscyclus van een kikker kennen, afbeelding 3 op bladzijde 28.

Slide 29 - Slide

Aan de slag
Opdracht 6-9 op bladzijde 31

Slide 30 - Slide