1.2 Kantelt het economisch wereldbeeld

1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij wereldeconomie?

Slide 2 - Mind map

Je bedenkt zelf een definitie voor het begrip 'wereldeconomie'. Wereldeconomie is...

Slide 3 - Open question

Een korte herhaling. 

Wat weet je nog?

Slide 4 - Slide

Wat zijn centrum landen?
A
De meest onderontwikkelde landen
B
De meest ontwikkelde landen in Afrika
C
De meest ontwikkelde landen in de wereld
D
De meest ontwikkeld landen in de periferie.

Slide 5 - Quiz

Welke sector is het grootst in de
semi-periferie?
A
Diensten
B
Agrarische
C
Industrie

Slide 6 - Quiz

Welk land hoort wereldwijd gezien bij de periferie?
A
Nederland (EU)
B
Angola (AF)
C
Roemenië (EU)
D
Argentinië (Z-A)

Slide 7 - Quiz

De BRIC-landen zijn:
A
Brazilie, Rusland, Ijsland en China
B
Bali, Rusland, India en Colombia
C
Brazilie, Rusland, India en China
D
Brazilie, Roemenië, Indonesie en China

Slide 8 - Quiz

BRICS-landen horen bij
A
Centrum
B
Semi-Periferie
C
Periferie

Slide 9 - Quiz

Global shift gebeurt van..
A
periferie naar centrum
B
(semi)periferie naar centrum
C
Centrum naar (semi)periferie
D
Semi-periferie naar periferie

Slide 10 - Quiz

Filmpje bij het hoofdstuk.

Schrijf in steekwoorden op wat je nog 
kent van eerdere jaren.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Vandaag
- Verschuiving van goederenproductie
- Verschuiving van handelspatronen
- Global shift
- Vragen en afsluiting

Slide 14 - Slide

Voorbeeld uit boek:
1990: 70% industriegoederen gemaakt in westerse landen
2012: 45% industriegoederen gemaakt in westerse landen
BRICS-landen produceren daarentegen meer.

Westerse MNO's jagen deze verschuiving aan omdat:
1. lagelonenlanden
2. groeiende afzetmarkt

Slide 15 - Slide

Wat betekent de 'afzetmarkt'?

Slide 16 - Open question

Waarom noemt het boek de afzetmarkt in
semi-periferie landen interessant?

Slide 17 - Open question

Sleep de juiste omschrijvingen naar de juiste plekken.
'Oude' markten, bepalend voor wereldhandel. (19e en 20e eeuw)
Nieuwe groeimarkten, eind 20e - begin 21e eeuw
Nieuwe groeimarkten doen steeds meer mee. Eind 20e, begin 21e eeuw.

Slide 18 - Drag question

Handelspatronen verschuiven
Vanaf 1975 neemt de werekdhandel toe. Dit komt door:
- Opdeling van de productieketen
- Transport is sneller en goedkoper
- handelsgrenzen verdwijnen

Dit proces heet: Globalisering

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Global Shift: het verschuiven van het economisch zwaartepunt in de wereld.

  • Europa en de VS maakten eerst nog de dienst uit in de WTO (wereldhandelsorganisatie) 
  • Nú beslissen China en andere opkomende landen al volop mee.
  • Het zwaartepunt zal blijven verschuiven .

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video