Lesson 24 sep A1C

1 / 47
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's lesson
  • Checking words lesson 3+4 and Phrases 6+7
  • Checking homework exercises 28+29
  • Aankomende toetsen: Groot- SO unit 1 op 4 okt, Proefwerk unit 1 op 11 okt (Magister)
  • Grammar: Rangtelwoorden + Bezittelijke voornaamwoorden
  • Working on exercises: 30 (at home), 31, 32, 33, 34, 35 

Slide 2 - Slide

Homework: Exercise 28
     Charlie : C – F – G – H
     Tim : A – B – D – I
     Extra statement: E

Slide 3 - Slide

Homework: Exercise 29
1 He helps out when there are problems with the e-zine website.
2 He is a DJ on Thursday and Friday night.
3 Personal answer.

Slide 4 - Slide

Wat zijn rangtelwoorden?
(Ordinals)

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

 Wat zijn rangtelwoorden?

Rangtelwoorden (ordinal numbers) gebruik je om een volgorde aan te geven.


Slide 7 - Slide

Rangtelnummers (ordinal numbers)

Slide 8 - Slide

Een rangtelwoord maak je (bijna !) altijd door er   
-th achter te zetten.
Voorbeeld:

Four  -  Fourth 
Five  -  Fifth 
Six  -   Sixth
 Seven  -  Seventh 

Slide 9 - Slide

Uitzonderingen:
First - Second - Third (en twenty-first, thirty-second, etc.).
five - fifth 
eight - eighth
nine - ninth
twelve - twelfth
twenty - twentieth
(thirty - thirtieth, forty -  fortieth enz..)

Slide 10 - Slide

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
20th, twentieth
B
20th, twenty

Slide 11 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
2th, seconth
B
2nd, second

Slide 12 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
33th, thirty-thirth
B
33rd, thirty-third

Slide 13 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
29th, twenty-ninth
B
29th, twenty-nineth

Slide 14 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
1st, first
B
1th, firsth

Slide 15 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
12th, twelfth
B
12th, twelveth

Slide 16 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
10rd, ten
B
10th, tenth

Slide 17 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
8th, eighth
B
8th, eighty

Slide 18 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
3th, thirth
B
3rd, third

Slide 19 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
17nd, seventeend
B
17th, seventeenth

Slide 20 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
7nd, sevend
B
7th, seventh

Slide 21 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
14nd, fourteend
B
14th, fourteenth

Slide 22 - Quiz

When is it the turn of the man with the hat?
A
first
B
second
C
third
D
fourth

Slide 23 - Quiz

When is it the turn of the lady with the black bag?
A
first
B
second
C
third
D
fourth

Slide 24 - Quiz

When is it the turn of the man with the red book?
A
second
B
third
C
fourth
D
fifth

Slide 25 - Quiz

When is the turn of the girl with the pink shirt?
A
second
B
third
C
seventh
D
fifth

Slide 26 - Quiz

Schrijft het rangtelwoord voluit:
eerste

Slide 27 - Open question

Schrijf het rangtelwoord voluit:
derde

Slide 28 - Open question

Any questions?
Next topic!

Slide 29 - Slide

My / mine / of mine
Kijk naar de persoon die in de zin staat (I, he , they etc.) om het goede voornaamwoord te kiezen!

Slide 30 - Slide

Possessive (bezittelijke) pronouns
'zelfst. nw erna'
1. Mijn  =  My
2. Jouw  =  Your
3. Zijn  =  His
4. Haar  =  Her
5. zijn/haar (ding)  =  Its
6. Ons/onze  =  Our
7. Jullie  =  Your
8. Hun  =  Their
'Zonder zelfst naamwoord'
1. van mij =  mine
2. van jou  =  yours
3. van hem  =  his
4. van haar  =  hers
5. van het  =  its
6. van ons  =  ours
7. van jullie  =  yours
8. van hen  =  theirs

Slide 31 - Slide

I love playing baseball. It's a hobby ___.

Slide 32 - Open question

Lots of celebrities keep ___ kids out of the spotlight.

Slide 33 - Open question

My brother is waiting for ___ friend, he will be here soon.

Slide 34 - Open question

This is (mijn) bike, it is (van mij)
A
mine, my
B
my, my
C
mine, mine
D
my, mine

Slide 35 - Quiz

See that dog? (zijn/haar) tail is long.
A
his
B
her
C
its
D
it's

Slide 36 - Quiz

(Onze) mother gave (haar) friend a car.
A
us, hair
B
our, her
C
ours, hers
D
our, hers

Slide 37 - Quiz

(hun) train is late.
A
they
B
them
C
theirs
D
their

Slide 38 - Quiz

Is that car (van hen)?
A
of them
B
theirs
C
their
D
they

Slide 39 - Quiz

Is that (hun) car? No, it is (de onze)
A
they, our
B
their, our
C
their, ours
D
theirs, us

Slide 40 - Quiz

Is that (zijn) book? No, it's (de hare)
A
him, hers
B
his, her
C
him, her
D
his, hers

Slide 41 - Quiz

She is a very nice girl. (Haar) friends are not so nice.

Slide 42 - Open question

Do you have my bike? No, I have (van hen).

Slide 43 - Open question

Is that my car? No, it's (de jouwe)

Slide 44 - Open question

Whose book is this? It's (de mijne)

Slide 45 - Open question

Is this your bus? No, it is (de onze)

Slide 46 - Open question

What to do now
  • Get started on homework exercises 30 (at home, listening), 31, 32, 33, 34, 35  
  • Start with exercise 33, do this one with a classmate!

Slide 47 - Slide