VMBO 3 par 7.2 sociale zekerheid

Paragraaf 7.2
sociale zekerheid
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 7.2
sociale zekerheid

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • wat is het sociaal minimum en hoe kan je het aanvullen is er sociale zekerheid
 • wat is een verzorgingsstaat en wat is het solidariteitsbeginsel  
 • hoe werkt de sociale zekerheid 

Slide 2 - Slide

Lesdoel
 • wat is het sociaal minimum en hoe kan je het aanvullen is er sociale zekerheid

Slide 3 - Slide

Sociaal minimum
In Nederland krijgt moet iedereen het sociaal minimum krijgen. Dit is het geldbedrag wat je minimaal moet hebben om te leven.
  

Als je onder het sociaal minimum zit, dan komt je in aanmerking voor aanvullende uitkeringen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag.

Slide 4 - Slide

Sociaal minimum en sociale voorzieningen
Sociaal minimum --> minimumbedrag dat je nodig hebt om van te leven.

 


Slide 5 - Slide

Lesdoel
 • wat is een verzorgingsstaat en wat is het solidariteitsbeginsel

Slide 6 - Slide

Verzorgingsstaat
Door de sociale zekerheid en allerlei voorzieningen is Nederland een verzorgingsstaat.

Voor alle inwoners is een inkomen, is gezondheidszorg, is er huisvesting en is er onderwijs 

Slide 7 - Slide

Solidariteitsbeginsel
Solidariteitsbeginsel:
Iedereen met een inkomen moet daarvan een deel afstaan voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen. 

Bij werknemers zijn dit premies die op het loon ingehouden worden.

Slide 8 - Slide

Solidariteitsbeginsel

Slide 9 - Slide

Lesdoel
 • hoe werkt de sociale zekerheid 

Slide 10 - Slide

Sociale zekerheid
De sociale zekerheid bestaat uit verschillende groepen uitkeringen
Sociale Verzekeringen
 • deze worden betaald met sociale premies over je inkomen
Sociale Voorzieningen:
 • Uitkeringen die betaald worden vanuit de belastingen (bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag)

Slide 11 - Slide

Solidariteitsbeginsel
Iedereen staat een deel van zijn inkomsten af voor de mensen die geen of weinig inkomsten hebben
Een bijstandsuitkering kan je alleen krijgen als je niet zelf je levensonderhoud kunt betalen (huur, eten, drinken, kleding, zorgverzekering, gas, water en licht)

Slide 12 - Slide

Sociale verzekeringen
Werknemersverzekeringen: 
Deze zijn alleen voor mensen die in loondienst werken of hebben gewerkt. De belangrijkste: WW (werkloosheidswet) voor werklozen en WIA voor arbeidsongeschikten

Volksverzekeringen:
Hier hebben alle inwoners van Nederland recht op.
De belangrijkste: AOW (Algemene Ouderdoms Wet) voor ouderen en ANW voor de achterblijvende partner na overlijden.

Slide 13 - Slide

Aan de slag
 • Maak de samenvatting op bladzijde 206
 • Maak de herhalingsvragen 8 tot en met 13 op bladzijde  208
 • Maak de Lesson Up vragen

Slide 14 - Slide

Oefenen

Slide 15 - Slide

Tijdens de coronacrisis kunnen heel veel mensen hun baan verliezen. Gelukkig hoef je in ons land niet van de honger om te komen, want je hebt recht op .....
A
de verzorgingsstaat
B
een uitkering
C
solidariteit
D
pensioen

Slide 16 - Quiz

Wat voor een staat wordt Nederland ook wel genoemd?

Slide 17 - Open question

De AOW is een...?
A
Sociale voorziening
B
Sociale verzekering

Slide 18 - Quiz

Sociale voorzieningen worden betaald met...?
A
Premies van het brutoloon
B
Premies van het nettoloon
C
Belastingopbrengsten
D
Handel met het buitenland

Slide 19 - Quiz

Hoe kunnen we de AOW betaalbaar houden?
A
Mensen langer laten werken
B
Werkenden meer premies laten betalen
C
Beroepsbevolking laten groeien door immigratie
D
Hoogte AOW uitkeringen verlagen

Slide 20 - Quiz

Wat betekend het solidariteitsbeginsel?
A
Alle mensen moet een deel van hun geld afstaan voor de mensen zonder een inkomen
B
De mensen met een inkomen moeten een deel van hun geld afstaan voor de mensen zonder een inkomen

Slide 21 - Quiz

Wat zijn werknemers verzekeringen?
A
WW (werkloosheidswet) & WIA (Wet inkomen en inkomen naar arbeidsvermogen)
B
AOW (algemene ouderdomswet) & ANW (algemene nabestaandenwet)
C
Dat consumenten minder gebruik gaan maken van bepaalde producten.
D
Dat de overheid een extra inkomstenbron heeft.

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Sociale premies
 • Worden ingehouden op het brutoloon van werknemers
 • Worden gebruikt voor de sociale zekerheid

Slide 28 - Slide