Water hst 8 China par 8.3

Par 8.3 De Yangtse rivier
Als je goed kijkt zie je op de achtergrond de drieklovendam. De grootste stuwdam ter wereld. 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Par 8.3 De Yangtse rivier
Als je goed kijkt zie je op de achtergrond de drieklovendam. De grootste stuwdam ter wereld. 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hoe lang is de Yangtse rivier? Of de "Chang Jiang' a.k.a blauwe rivier
A
3500 km
B
4100 km
C
5200 km
D
6300 km

Slide 3 - Quiz

*Stroomgebied
Het gebied wat afwatert op een rivier of zijrivieren. 

De rode stippellijn is de * waterscheiding
Aan de andere kant van die lijn is een ander stroomgebied

Slide 4 - Slide

Waar begint de Yangtse te stromen?
A
van west naar oost
B
van oost naar west
C
vanuit het midden beide kanten op
D
vanaf de zee naar links

Slide 5 - Quiz

Welke soorten rivieren bestaan er?

Slide 6 - Open question

Regiem
Rivieren brengen veel water naar NL. De hoeveelheid schommelt van dag tot dag. (zomer, herfst, winter en lente)

 • schommelingen in waterafvoer noemen we het regiem

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Waar staat de juiste letter uit de bron bij de grootste erosie
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 9 - Quiz

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Waar staat de juiste letter uit de bron bij de grootste sedimentatie
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 10 - Quiz

In de middenloop vd yangtse heeft veel ontbossing plaatsgevonden. Wat zijn nadelen?
A
modderstromen
B
Water stroomt direct helling af
C
veel modder komt in de rivier
D
zand komt uiteindelijk in e benedenloop terecht

Slide 11 - Quiz

Door ontbossing komt er meer zand in de Yangtse en andere rivieren terecht. Ook is er meer kans op overstromingen & modderstromen omdat de bomen eerst de grond vasthielen!

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

De drieklovendam

Slide 15 - Slide

Overstromingen in de benedenloop van de Yangste
Door de drieklovendam wil men de overstromingen verminderen

Slide 16 - Slide

De aanleg van de Drie-Klovendam heeft voordelen en nadelen gehad.

Door deze aanleg is het waterpeil … 1 … (stroomafwaarts / stroomopwaarts) van de Drie-Klovendam flink gestegen.
A
stroomafwaarts
B
stroomopwaarts

Slide 17 - Quiz

drieklovendam voordelen
 • Water regelen dmv stuwen
 • energie opwekken / Hydro electriciteit
 • irrigatiewater
 • drinkwater 
 • minder overstromingen

Slide 18 - Slide

drieklovendam 
nadelen

 • door stuwmeer 1.1 miljoen mensen gedwongen verhuizen
 • milieu verandert
 • visvangst
 • water vervuiling

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Nu in de les..
Maak volgende les 8.3 :
 • Sommige opdrachten schakel ik uit

timer
20:00000

Slide 21 - Slide