Les 5 assertiviteit

Les 5 communicatie assertiviteit 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Les 5 communicatie assertiviteit 

Slide 1 - Slide

Lesopzet 
 1. Terugblik vorige les d.m.v. quiz  
 2. Lesdoelen bespreken
 3. Voorkennis activeren 
 4. Uitleg assertief, agressief en sub assertief gedrag
 5. Ruimte voor vragen 
 6. Lesdoelen checken en mededelingen

Slide 2 - Slide

Welke ruimte in het Johari venster willen we graag vergroten?
A
blinde vlek
B
vrije ruimte
C
verborgen gebied
D
onbekend gebied

Slide 3 - Quiz

Noem een waarde die jij belangrijk vindt

Slide 4 - Open question

Op welke manier kun je inzicht krijgen in je blinde vlek?

Slide 5 - Open question

Noteer een tip voor het geven van feedback

Slide 6 - Open question

Lesdoelen
1. De student kan in eigen woorden uitleggen wat het begrip assertiviteit betekent 
2. De student kan een voorbeeld geven van een assertieve reactie 
3. De student kent de verschillen tussen een assertieve, agressieve en een sub- assertieve reactie

Slide 7 - Slide

Assertiviteit

Slide 8 - Mind map

Assertiviteit 
 • Gedrag 
 • Opkomen voor jezelf
 • Rekening houdend met de ander 

dus: je zegt wat je wilt en vindt maar laat de ander daarbij in z'n waarde 

Slide 9 - Slide

Je staat in de rij voor de griepprik. Iemand anders dringt voor. Wat is een assertieve reactie?
A
je baalt, maar zegt niets
B
je wordt heel boos en begint te schreeuwen
C
je zegt op een nette manier dat je eerder in de rij stond
D
je gaat met de mensen achter je praten over dit asociale gedrag

Slide 10 - Quiz

Assertief zijn is.. 
 • Opkomen voor jezelf 
 • Je mening durven geven
 • 'nee' durven zeggen 
 • Je grenzen aangeven 
 • Niet over je heen laten lopen 
 • Rekening houdend met de ander 

Slide 11 - Slide

Wat staat assertief reageren in de weg?
 • Zelfonderschatting
 • Perfectionisme
 • Angst voor afwijzing 
 • Opgelegde normen
 • Rampgedachten 
 • Generaliseren 
 • Invullen van reacties van anderen 

Slide 12 - Slide

Subassertief zijn is.. 
 • Je grenzen niet aangeven 
 •  Over je heen laten lopen
 • Niet zeggen wat je wilt of vindt
 • Doen wat anderen willen 
 • Geremd en stil zijn
 • Bang voor ruzie

Slide 13 - Slide

Agressief zijn is..
 • Voor jezelf opkomen ten koste van de ander  
 • Tot een conflict komen 
 • Eigen belang
 • Niet naar de ander luisteren
 • De ander de schuld geven

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Als je assertief bent...
A
denk je aan jezelf en de ander
B
denk je alleen aan de ander
C
denk je alleen aan jezelf
D
geef je je grenzen niet aan

Slide 17 - Quiz

De huisarts vraagt of je wilt werken vanavond. Je bent moe en ziet het niet zitten. Wat is een sub assertieve reactie?
A
Je zegt dat het je helaas niet gaat lukken vanavond
B
Je zegt 'haha, bekijk het maar'
C
Je zegt ja, maar je meldt je de volgende dag ziek
D
Je gaat toch werken want je bent bang dat hij anders boos wordt

Slide 18 - Quiz

Je loopt 2 maanden stage bij huisartsenpraktijk de Zon. Iedere dag na de lunch moet jij de afwas doen. Hoe reageer je hierop als je assertief bent?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Video

Zijn er nog vragen?

Slide 21 - Slide

Lesdoelen
1. De student kan in eigen woorden uitleggen wat het begrip assertiviteit betekent 
2. De student kan een voorbeeld geven van een assertieve reactie 
3. De student kent de verschillen tussen een assertieve, agressieve en een sub- assertieve reactie

Slide 22 - Slide