republiek als handelsland

Amerika 
DE republiek als handelsland
Oostzee en VOC
Doel van de les:
Aan het einde van deze les weet je het verschil tussen de VOC en de Oostzee handel
paragraaf 2
deel 1
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Amerika 
DE republiek als handelsland
Oostzee en VOC
Doel van de les:
Aan het einde van deze les weet je het verschil tussen de VOC en de Oostzee handel
paragraaf 2
deel 1

Slide 1 - Slide

In deze les:
 • Quiz met herhaling van de vorige les/ hw controle 
 • Aantekeningen  Oostzee handel 
 • Filmpje VOC
 • opdrachtje
 • aantekening VOC 
 • Maken WB parg 2  1, 2, 3, 4, 6 en 7
 • afsluitende vraag. 

Slide 2 - Slide

Hoe heet de bijeenkomst van alle gewesten bij elkaar?
A
Gewestelijke Staten
B
Landvoogdes
C
Stadhouder
D
Staten-Generaal

Slide 3 - Quiz

Wie was de legeraanvoerder van de Republiek?
A
Stadhouder
B
Koning
C
Gewestelijke Staten
D
Staten-Generaal

Slide 4 - Quiz

Wie zaten er tijdens de Republiek in het bestuur van de Nederlanden?
A
Stadhouders
B
Vorsten
C
Regenten
D
2e Kamerleden

Slide 5 - Quiz

De ................ besliste of Nederland oorlog ging voeren of niet
A
gewestelijke staten
B
Staten-Generaal

Slide 6 - Quiz

Tijd van regenten en vorsten
Wereldeconomie: 
 1. Ontwikkeling van het handelskapitalisme. 
 2. Activiteiten Oostzeehandel. Europa
 3. Activiteiten van de VOC. Oost Indie, Indonesie
 4. Activiteiten van de WIC. West Indie, Amerika en Afrika 

Slide 7 - Slide

Oostzeehandel 
Oostzeehandel: Was de handel met de landen rond de Oostzee door kooplieden uit Amsterdam in hout en graan.

Slide 8 - Slide

Even ruiken
 • Herken jij de specerijen die op VOC-schepen mee gingen?

 • Veel van die specerijen worden nu veel gebruikt in de (Nederlandse) keukens.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

De VOC
 • Steeds meer Nederlandse bedrijven (compagnieën) varen naar Indië.

 • Hierdoor ontstaat veel concurrentie.

 • Gevolg: daling prijs specerijen = daling winst

 • Oplossing = de VOC
 • De VOC krijgt het handelsmonopolie 

Slide 12 - Slide

Aandelen
 • Om handelsreizen te kunnen maken had de VOC veel geld nodig!
Daarom gaf de VOC aandelen uit:
- Iedereen kon een aandeel kopen (een "stukje van de VOC").
- Je kreeg een deel van de winst bij terugkomst.
> Op die manier kon VOC handelsreizen organiseren.

Slide 13 - Slide

Je weet hoe de Republiek rijk werd door handel.
- Oostzeehandel
- VOC
- Handelskaiptalisme

begrippen: driehoekshandel, handelskapitalisme, kaapvaart.

Slide 14 - Slide

hw en nu maken
Maken WB parg 2 1, 2, 3, 4, 6 en 7

Slide 15 - Slide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 16 - Open question