Les 4 Hallo docent

 dì  sì kè:       lǎoshī hǎo!
第 四 课:      老  师    好

1 / 39
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

 dì  sì kè:       lǎoshī hǎo!
第 四 课:      老  师    好

Slide 1 - Slide

lǎoshī
 老 师

xuésheng
  学  生  
xuésheng
  学  生  
xuésheng
  学  生  
Steek je vinger op als je weet wat het Chinese woord is voor leraar.

Slide 2 - Slide

lǎoshī
 老 师

xuésheng
  学  生  
xuésheng
  学  生  
xuésheng
  学  生  
Steek je vinger op als je weet wat het Chinese woord is voor leerling.

Slide 3 - Slide

nǐmen hǎo!
    你们   好!

lǎoshī hǎo!
  老师好!  
lǎoshī hǎo!
  老师好! 
lǎoshī hǎo!
  老师好 
Steek je vinger op als je weet hoe de begroeting is tussen een docent en een leerling in het Chinees.

Slide 4 - Slide

nǐmen
你们 

Steek je vinger op als je weet wat het eerste karakter in het woordje 你们  (nǐmen) betekent. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

men
Geeft meervoud van personen aan

Slide 7 - Slide

nǐmen
wǒmen
tāmen

她们
tāmen

它们
tāmen

Slide 8 - Slide

Steek je vinger op als je een eerder geleerd karakter in dit karakter herkent

Slide 9 - Slide

nín

Slide 10 - Slide

老师 lǎoshī
老 lǎo      oud 

师  shī    leermeester

Slide 11 - Slide

学生 xuésheng
学         xué                  leren
生    xuésheng     leerling
校    xuéxiào          school
学   zhōngxué       ??


Steek je vinger op als je weet wat  中学 zhōngxué betekent

Slide 12 - Slide

Woordenlijst les 4, blz. 47 四十七
1. Ik lees het woord voor 
2. Jullie zeggen het woord na
3. Schrijf de uitspraak zoals jij het hoort (fonetisch) bij het woord in de woordenlijst

Slide 13 - Slide

10 minuten zelfstandig werken
De eerste drie minuten is het helemaal stil (rood)
Daarna op zachte toon overleggen

Wat ga je doen? Vertaal de open plekken in dialoog 1 en dialoog 2 op blz. 48 四十八
Hoe lang? Tien minuten. Daarna klassikaal bespreken.
Wat als je klaar bent? Maak opdracht 1 en opdracht 2 op blz. 51
timer
10:00

Slide 14 - Slide

Dialoog 1 en 2 bespreken
Als je de beurt krijgt zeg je de zin in het Chinees op

Als er een Nederlandse vertaling moet worden gegeven, geef je die ook

Slide 15 - Slide

Praktische zinnen op blz. 50 五十
Ik zeg de zinnen op, luister goed naar de uitspraak!

Slide 16 - Slide

10 minuten zelfstandig werken
De eerste drie minuten is het helemaal stil (rood)
Daarna op zachte toon overleggen

Wat ga je doen? Maak opdracht 1 en opdracht 2 op blz. 51
Hoe lang? Tien minuten. Daarna klassikaal bespreken.
Wat als je klaar bent? Leer de praktische zinnen van les 4 uit je hoofd (Nederlands - Pinyin).
timer
10:00

Slide 17 - Slide

SO bespreken

Slide 18 - Slide

Volgende week vrijdag: 
lesboek ter beoordeling inleveren

- Ga in je boek naar blz. 4 四
- Lees het scoreformulier zodat je snapt waar je lesboek op wordt beoordeeld.
- Kijk ook naar de scoretabel helemaal onderaan

Op Magister en in Google Classroom staat wat er allemaal moet zijn ingevuld:

Slide 19 - Slide

Volgende week vrijdag: 
lesboek ter beoordeling inleveren

Les 0: karakters op blz. 10 (alle vakjes vol) en opdracht getallentabel op p. 11 en p. 12
Les 1: karakters op blz. 20, 21, 22, 24 en 25. Opdrachten 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Les 2: karakters op blz. 32, 33, 34. Dialoog 1 en Dialoog 2. Opdrachten 2, 3, 4, 5, 6. 
Les 3: karakters op blz. 43, 44, 45, 46. Dialoog 1 en Dialoog 2. Opdrachten 2, 4, 5, 7

Slide 20 - Slide

Mondeling onderdeel 3
1. 你叫什么?           Nǐ jiào shénme ?
2. 你多大?               Nǐ duō dà?
3. 你喜欢什么?     Nǐ xǐhuan shénme?
4. 你喜欢可乐吗?Nǐ xǐhuan kělè ma? 
5. 你是哪国人?     Nǐ shì nǎguórén?
6. 你是美国人吗?Nǐ shì měiguórén ma?

Slide 21 - Slide

Mondeling onderdeel 3
7. 老师是哪国人?    Lǎoshī shì nǎguórén ?
8. 你是老师吗?        Nǐ shì lǎoshī ma ?
9.你是学生吗?          Nǐ shì xuéshēng ma ?
10.你喜欢中国吗?   Nǐ xǐhuan Zhōngguó ma?
11.荷兰大吗?              Hélán dà ma ?

Slide 22 - Slide

Mondeling wie met wie
Yunus - Berke                                             Mateo  met Will         
Berkin  - Ryan                                             Anouar - Tyrell
Dante - Joep                                                Ines - Shai
Mouad (alleen)                                           Megan - Safae
 Julian - Gijs.                                                Larissa - Kayleigh
Lea  - Zumra                                                Linde (alleen)
Chloe - Ceylin                                             Luc (alleen)
Aleyna - Rania                                           
Asya - Aicha                                                

Slide 23 - Slide

Mondeling oefenen
- oefen je gekozen dialoog
- leer de praktische zinnen uit je hoofd: p. 16, 28, 38, 50
(Nederlandse zin - hoe zeg je dit in het Chinees)
- zorg dat je de 11 vraagzinnen in Chinese karakters herkent én dat je weet hoe je antwoord geeft in het Chinees

Slide 24 - Slide

nǐmen hǎo!
    你们   好!

lǎoshī hǎo!
  老师好!  
Pak je karakterschriftje. Start met uit je hoofd leren schrijven van de karakters van les 4. Over tien minuten dicteetje.

Slide 25 - Slide

Karakters uit je hoofd schrijven les 4
Pak je karakterschriftje. Start met uit je hoofd leren schrijven van de karakters van les 4. Over tien minuten dicteetje.

们,老师,学生, 您
Oefen ook: 好,是,不, 荷兰人 en 中国人
timer
10:00

Slide 26 - Slide

Dictee
- 3 zinnen zeg ik hardop in het Chinees
- jij schrijft de zin in Chinese karakters op in je karakterschriftje

Slide 27 - Slide

Dictee nakijken
老师好!
我们不是学生。
您是荷兰人吗?

Slide 28 - Slide

Grammatica les 4
Open je boek op blz. 49
Lees de tekst over bijvoeglijke naamwoorden

Slide 29 - Slide

Grammatica les 4
Steek je vinger op als je kunt uitleggen waarom je in een Chinese zin nooit het werkwoord zijn 是 gebruikt in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord zoals mooi 美, veel 多, groot 大 enz.

Slide 30 - Slide

Grammatica les 4
Steek je vinger op als je kunt uitleggen wat er bijzonder is aan het bijwoord 很 voor een bijvoeglijk naamwoord (很美,很大)

Slide 31 - Slide

Welke vertaling is juist van de zin
'Zij is mooi'
A
她美
B
她是美
C
她很美

Slide 32 - Quiz

Welke vertaling is juist
Nederland is klein
A
荷兰是很好
B
荷兰很小
C
荷兰小

Slide 33 - Quiz

Is deze zin goed of fout:

我是荷兰人
A
Fout
B
Goed

Slide 34 - Quiz

Klassikaal: opdracht 4, blz. 51
1. 你多大?
2. 您是老师吗?
3. 你是学生吗?
你喜欢中国吗?
1. Open je boek op blz. 51.
2. Ga naar opdracht 4.
3 Als je de beurt krijgt: vertaal de zin en geef antwoord.
4. Schrijf antwoord in karakters op in je boek.

Slide 35 - Slide

Opdracht 5, blz. 52
- Vertaal de zinnen naar karakters
- Tijd: tien minuten
- Daarna: klassikaal behandelen
- Eerder klaar? Maak opdracht 6 en 7
timer
10:00

Slide 36 - Slide

Opdracht 6, blz. 52
- Werk in tweetallen 
- Verzin in karakters met het gegeven karakter
- Tijd: tien minuten
- Daarna: klassikaal behandelen
- Eerder klaar? Maak opdracht 7 en verrijking 
achter in je boek
timer
10:00

Slide 37 - Slide

Nakijken Opdracht 5, blz. 52
1. 他们 是美国人。Of: 她们 是美国人。
2. 您不是老师。
3. 你们喜欢我吗?
 4. 学生多大?
 5. 中国大。
Goed onthouden: woordvolgorde in Chinese zin

Onderwerp  (bijwoord)  gezegde  lijd.vw (ma)
                           很/不            (ww)

Slide 38 - Slide

Nakijken opdracht 6, blz. 52
1. 我是荷兰人。
你是美国人吗?
2. 老师好!老师是中国人。
3. 我很好。我很喜欢中国。 
4. 中国不大。你喜欢中国吗?
5. 您是中国人吗?

Slide 39 - Slide