PDO - Les 4 20-21

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 4
1 / 24
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 4

Slide 1 - Slide

Terugblik
 • Bestelling LEERBOEK O en O

 • Theorie > par. 2.1, 2.2 en 2.3

 • Theorievragen (werkboek)
                     Slide 2 - Slide

Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quiz

Wat is het verschil tussen psychologie en ontwikkelingspsychologie?
Geef het verschil met een paar woorden aan.

Slide 4 - Open question

De belangrijkste kenmerken van een gezonde ontwikkeling zijn:
A
verandering en vertraging
B
verandering en vooruitgang
C
vooruitgang en ontwikkelen

Slide 5 - Quiz

Sensomotoriek is de motorische reactie op zintuiglijke informatie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

Leerdoelen > Hoofdstuk 2
Les 3:
 • Je hebt basiskennis van ontwikkelingsgebieden en de normale  ontwikkeling.     
 • Je kent de afgesproken leeftijdsfasen van waaruit we kinderen beschrijven.  
 • Je weet wat motoriek en zintuigen betekenen in ontwikkeling. 

Les 4:
 • Je hebt kennis over leren door imitatie en over morele ontwikkeling  bij kinderen. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Gewenst gedrag ...
Welke 'afspraak' hanteert de leerkracht in jouw bpv-klas om de groep stil/rustig te krijgen?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Verwerking 
Afronding hoofdstuk 2:

 • GOED doorlezen hoofdstuk 2 in je LEERBOEK (blz. 30 t/m 47)

 • Maak in het WERKBOEK de theorievragen van paragraaf 2.4 en  2.5.


Slide 23 - Slide

Opdracht
Maak nu de opdracht  'Een kind als centrum van de wereld'.

De opdracht kun je vinden in studieroute 1 bij het vak PDO.

 • De uitwerking van de opdrachten A en B  hoort bij hoofdstuk 2.
 • Het vervolg  is de theorie van hoofdstuk 6. 


Slide 24 - Slide