Wereld wijsheid - Dialoog

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Wereld WijsheidBasisschoolGroep 7

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
- We gaan kijken naar wat de 17 SDG’s zijn en wat het doel hiervan is. 
- We gaan met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen binnen de SDG’s. 
- We oefenen met het geven van onze eigen mening en het luisteren naar de mening van een ander.

Slide 2 - Slide

Wat zijn de 17 SDG's?
De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Slide 3 - Slide

Waar denk jij aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

Slide 4 - Mind map

Drie SDG's
- Betaalbare en duurzame energie

- Klimaatactie 

- Leven op het land

Slide 5 - Slide

Betaalbare en duurzame energie
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is jouw mening over het gebruik van duurzame energie?

Slide 8 - Open question

Klimaatactie
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Wat jouw mening over acties om het klimaat te verbeteren?

Slide 11 - Open question

Leven op het land
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Wat is jouw mening over het herstellen en in stand houden van al het leven op het land?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Over welke van de 3 SDG's zouden jullie een vervolgles willen krijgen?
Betaalbare en duurzame energie
Klimaatactie
Leven op het land

Slide 16 - Poll

Slide 17 - Slide