I&S Unit 2 - Week 4: Centrum-periferie (Deel 2)

Startklaar
       
       Pak je laptop voor je
       Start je laptop op
       Log in op www.lessonup.app 
      Open je schrift
       Stop je telefoon in je tas of in je jas
      
timer
5:00
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Startklaar
       
       Pak je laptop voor je
       Start je laptop op
       Log in op www.lessonup.app 
      Open je schrift
       Stop je telefoon in je tas of in je jas
      
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Opstelling klas:
- tweetallen 
- 1 drietal 
Titel Unit
Welkom bij 
Individuals & Societies

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Reminder: hoe gedraag je je tijdens de les?
Steek je hand omhoog als je wilt praten!
Werk in tweetal (je mag zachtjes overleggen)
Individuele opdracht (je werkt in stilte)
Schrijf dit op in je schrift / notities

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Programma
  1. Terugblik vorige lessen 
  2. Opdrachten nabespreken

  3. Samen afsluiten 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de 5 dimensies van AK?
(tip: kijk in je schrift!)

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort GODSDIENST?
A
Sociaal-cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie horen BERGEN?
A
Sociaal-cultureel
B
Fysisch
C
Economisch
D
Demografisch

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort SALARIS?
A
Sociaal-cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort STERFTECIJFER?
A
Sociaal-cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen centrumlanden, semi-perifere landen en perifere landen?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Lesdoelen van vandaag
Aan het einde van deze les:
  • kan je het verschil uitleggen tussen centrum, semi-periferie en periferie
  • kan je een indeling van de wereld maken in centrum, semi-p en periferie aan de hand van statistiek 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Terugblik: Het wereldsysteem
Wereldsysteem = systeem van verdeling van landen in drie groepen op basis van economische en politieke macht. 


Centrumland
De rijke landen in de wereld.  Het centrum beheerst de wereldhandel.
Semi-perifeer land
Niet arm, maar ook niet rijk. Ze zijn sterk gegroeid door de opkomst van de industrie. Fabrieken uit de centrumlanden willen zich er graag vestigen, omdat de lonen er laag zijn. 
Perifeer land
landen met een laag inkomen. Ze zijn afhankelijk van andere landen, hebben geen goede technologie en produceren niet veel. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem laat het wereldwijde systeem van economische verbondenheid en afhankelijkheid zien!
wie is de baas? / wie heeft meer macht?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem is ontstaan in de koloniale tijd, 
maar het staat niet vast! 
De indeling verandert met de tijd. Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Een voorbeeld: De afwas
Burkina Faso
Inkomen is 24 euro per maand
Vietnam
Inkomen 230 Euro per maand
Oostenrijk
1
2
3

Slide 15 - Slide

Welk land hoort bij centrum?
Welk land periferie?
welk land semi-periferie?
Gebruik indicatoren om landen in te delen in de groepen: 
Centrumland
De rijke landen in de wereld.  Het centrum beheerst de wereldhandel.
Semi-perifeer land
Niet arm, maar ook niet rijk. Ze zijn sterk gegroeid door de opkomst van de industrie. Fabrieken uit de centrumlanden willen zich er graag vestigen, omdat de lonen er laag zijn. 
Perifeer land
landen met een laag inkomen. Ze zijn afhankelijk van andere landen, hebben geen goede technologie en produceren niet veel. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Landen indicatoren per dimensie
sociaal-cultureel
demografisch
politiek
economisch
fysisch
?
?
?
?
?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Landen indicatoren per dimensie
sociaal-cultureel
demografisch
politiek
economisch
fysisch
Taal

Godsdienst

Analfabetisme
Geboortecijfer

Sterftecijfer

Levensver-wachting
Democratisch gehalte 

Corruptie
Inkomen 
(BNP)

Reliëf 

Klimaat

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

BNP


Levensverwachting
Corruptie
Nederland
55.979
81.7
8
Turkije
31.003
76
86
Kenia
4.474
61.4
124
ranking:  nummer 1 = minste corruptie
Hoe oud worden mensen gemiddeld?
Gemiddelde inkomen pp in dollars

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Opdracht vorige les: 
  • welke landen denk jij dat  centrum/ semi-p/ periferie zijn?
  • indeling aan de hand van statistiek

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Hoe heb je landen in het wereldsysteem geplaatst? 
Hoe heb je een keuze gemaakt? 
Waar heb je naar gekeken?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen van vandaag checken
Aan het einde van deze les:
  • kan je het verschil uitleggen tussen centrum, semi-periferie en periferie
  • kan je een indeling van de wereld maken in centrum, semi-p en periferie aan de hand van statistiek 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Heeft iemand nog een vraag?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions