Trainingsdagdeel 4 nieuw logo

Basis training scheiding

dagdeel 4
trainers:  
1 / 29
next
Slide 1: Slide
trainingBeroepsopleiding

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

Basis training scheiding

dagdeel 4
trainers:  

Slide 1 - Slide

0

Slide 2 - Video

Agenda
Terugblik
Juridische kaders
Gerichtheid
Oefening

Slide 3 - Slide

Welke informatie is je bijgebleven en wat heb je kunnen gebruiken?

Slide 4 - Open question

Ik heb de site www.kinderrechten.nl bestudeerd.
A
ja
B
nee

Slide 5 - Quiz

ik heb de websit www.kinderrechten.nl bestudeerd


ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 6 - Poll

Wat vind je het belangrijkste recht van een kind?

Slide 7 - Open question

wat was nieuw of viel je op?

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Juridische kaders

Slide 10 - Slide

Agenda
Terugblik
Juridische kaders
Gerichtheid
Oefening

Slide 11 - Slide

Wanneer ouderschapsplan verplicht?
Verplicht bij elke scheiding waarbij kindern zijn betrokken (gezamenlijk gezag), ongeacht de vorm.
 • rechtelijke tussenkomst verplicht bij huwelijk en bij gps met kinderen als bijlage bij het scheidingsverzoek aan de rechter.
 • bij scheiding van ongehuwd samenwonenden geen formeel haakje. Wel als bijlage bij verzoek om vaststelling van een regeling inzake de uitoefening van het gezag.


Slide 12 - Slide

Ouderschap verplicht d.w.z.?
 • Uiteindelijk: ouder niet ontvankelijk in zijn verzoek:
  - als geen ouderschapsplan zonder goede reden
  - als afspraken te vaag en daardoor niet controleerbaar
  - afspraken in strijd met de wet
 • Advocaten/ouders moeten aan de rechter meer dan voorheen uitleggen "wat, wanneer en waarom".
 • "Uiteindelijk": rechter geeft herkansing


Slide 13 - Slide

Verplichte inhoud ouderschapsplan
a. verdeling van de zorg- en opvoedtaken
b. wijze van informatieverschaffing
c. kinderalimentatie
d. welke wijze de kinderen bij het opstellen van het plan betrokken zijn

Of: over welke gevraagde voorziening verschil van mening bestaat en de reden daarvoor.

Slide 14 - Slide

Gelijkwaardig ouderschap bij gezamenlijk gezag
 • Beide ouders hebben plicht en recht om op te voeden
 • Kind heeft recht op een gelijkwaardige verzorging, door beide ouders, ook na een scheiding.
 • Na een scheiding zorgregeling i.p.v. omgangsregeling (d.i. √©√©n ouder gezag)
 • Eenhoofdig gezag slechts in zeer bijzondere gevallen (klem en verloren criterium/anderszins noodzakelijk in het belang van het kind)
 • Ouder met gezag altijd verplicht om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
 • Contact of omgang kan slecht is zeer bijzonderen omstandheden worden opgeschort of ontzegd.
 • Recht en verplichting tot omgang voor niet met gezag belaste ouder.

Slide 15 - Slide

Wanneer geen contact/omgang
Slechts indien:
 • dat ernstig nadeel zou opleveren voor het kind
 • de ouder kennelijk ongeschikt en kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang
 • kind van 12 e.o. heeft ernstige bezwaren
 • anderszins in strijd met zwaarwegende belangen van het kind
 • na onderzoek door de RvdK

Slide 16 - Slide

Informatie over het kind
Gezagsouder die beschikt over informatie
 • Ouder met gezag is verplicht de ouder zonder gezag op de hoogte te stellen omtrent belangrijke aangelegenheden rond en over het kind.

Derden die beroepshalve beschikken over informatie
 • Derde moet deze informatie ook verschaffen aan de ouder zonder gezag
  - tenzij deze informatie ook niet zou zijn gegeven aan de gezagsouder
  - tenzij het belang van het kind zich tegen het geven van de informatie verzet.

 • Eventueel gang naar de rechter bij een geschil.

Slide 17 - Slide

stappenplan

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Informatie over het kind
Gezagsouder die beschikt over informatie
 • Ouder met gezag is verplicht de ouder zonder gezag op de hoogte te stellen omtrent belangrijke aangelegenheden rond en over het kind.

Derden die beroepshalve beschikken over informatie
 • Derde moet deze informatie ook verschaffen aan de ouder zonder gezag
  - tenzij deze informatie ook niet zou zijn gegeven aan de gezagsouder
  - tenzij het belang van het kind zich tegen het geven van de informatie verzet.

 • Eventueel gang naar de rechter bij een geschil.

Slide 20 - Slide

afkijk oefening
gezamenlijke gerichtheid

Slide 21 - Slide

welke aspecten zien

Slide 22 - Mind map

Oefening
 • Aandacht voor neutraal aansluiten
 • onderzoeken mate van strijd (escalatieladder)
 • gebruik van ouder taal
 • wat kan vader zelf doen om toch in communicatie met moeder te blijven
 • positieve feedback aan vader
Oefeningsitems

Slide 23 - Slide

wat neem je mee?

Slide 24 - Mind map

0

Slide 25 - Video

Slide 26 - Link

certificaat uitreiking

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

feedback op deze dag

Slide 29 - Mind map