Ouderen en volwassenen MZ1A

1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wie van jullie heeft er nog een opa of oma?
ja
nee

Slide 2 - Poll

Fases volwassen
Jongvolwassenheid 25-40 jaar
Middenvolwassenheid 40 -55 jaar
Oudere volwassenheid 55-67 jaar

jongere ouderen 67 - 85 jaar (actieve ouderdom)
oudere ouderen > 80/85 jaar (intensieve ouderdom)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Om welke sociale zaken draait het om een oudere?

Slide 6 - Mind map

Sociale & persoonlijkheidsontwikkeling
volwassenen
ouderen
kinderen krijgen
werken
relatie partner
ouders verliezen
relatie partner
pensioen
kleinkinderen
verlies naasten

Slide 7 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Zingeving
Levenswijsheid
innerlijke stem ouders

Slide 8 - Slide

Wat is zingeving voor jou?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Lichamelijke ontwikkeling
Meno-pauze/ midlife crisis
achteruitgang van de zintuigen

Stervensproces
1. Preterminale fase
2. Terminale fase
3. Stervensfase

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Psychogeratiatrische aandoeningEen ziekte waarbij sprake is van beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd, bijvoorbeeld dementie

blz. 77

Slide 13 - Slide

Wat is euthanasie?

Slide 14 - Open question

Wat is euthansie?
Wat is euthanasie?
Euthanasie is de levensbeëindiging door een arts op verzoek van een patiënt. Daaronder valt ook de hulp van een arts bij zelfdoding, waarbij de patiënt zelf het dodelijke middel toedient. Euthanasie mag dus alleen worden toegepast wanneer de patiënt hier zélf om vraagt; familieleden mogen geen verzoek indienen. Daarbij gaat het altijd om een verzoek van een patiënt om een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Huiswerk Opdracht
Schrijf naar aanleiding van de twee docs een kort betoog waarin je naar voren laat komen of je tegen/voor euthanasie bent. Gebruik de theorie van de les hiervan en de informatie uit de twee documentaires.

*De volgende les behandelen we ook jullie betogen. Iedereen leest zijn/haar betoog voor in de volgende les. 

Slide 19 - Slide

Ben je voor/tegen euthanasie?
Bekijk de documentaire ''de strijd om het einde''
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2016/februari/strijd-om-het-einde.html

En bekijk de documentaire ''tijd om te sterven''
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/oktober/Tijd-om-te-sterven.html 

Slide 20 - Slide

Richtlijnen betoog
Schrijf duidelijk of je voor/tegen euthanasie bent
Bekijk de 2 docs uit lesson up & theorie 
minimaal half A4 en maximaal een A4
Ligt dit betoog toe in je eindpresentatie van 11 maart 2021

Slide 21 - Slide