21e -eeuwse vaardigheden

Basisdidactiek
21e-eeuwse vaardigheden
1 / 21
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Basisdidactiek
21e-eeuwse vaardigheden

Slide 1 - Slide

21e -eeuwse vaardigheden

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

KAN JIJ......... ??

Slide 4 - Slide

Goed informatie zoeken, vinden en selecteren met ICT-hulpmiddelen?
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
weet ik niet

Slide 5 - Quiz

Doelgericht gedrag laten zien passend bij de situatie?
A
ja
B
nee
C
soms
D
weet ik niet

Slide 6 - Quiz

Samenleven en samenwerken met mensen met verschillende achtergronden?
A
ja
B
nee
C
soms
D
weet ik niet

Slide 7 - Quiz

Een eigen onderbouwde mening of visie geven?
A
ja
B
nee
C
soms
D
weet ik niet

Slide 8 - Quiz

Leerlingen moeten:

- kunnen communiceren
- kunnen samenwerken en netwerken
- nieuwschierig en creatief zijn
- een onderzoekende houding hebben
- wereldwijs zijn
- flexibel en ondernemend zijn
- om kunnen gaan met ICT

Slide 9 - Slide

Hoe kun jij kinderen communicatief vaardig(er) maken?

Slide 10 - Open question

Communiceren
Luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden en duidelijk zijn. 

communicatie is steeds vaker digitaal.

Slide 11 - Slide

jonge kinderen
denkvragen:
- wat kun je allemaal bedenken om...?
- wat zijn de voordelen/of de nadelen van...?
- wat zou er gebeuren als..?

Slide 12 - Slide

oudere leerlingen
debatteren of reageren op weblogs om mening te vormen, te uiten en de mening van anderen te leren respecteren. 

Slide 13 - Slide

Aandachtspunten bij communicatieve vaardigheden

- Bied een taalrijke omgeving aan.
- stel vragen die leerlingen stimuleren om verder te denken en met elkaar te praten
- richt de aandacht op verschillende communicatiemiddelen
- speel met taal door taal spelletjes, rijmpjes, liedjes etc.
- oefen gespreksvaardigheden in kleine groepjes

Slide 14 - Slide

Hoe kan je het vermogen tot samenwerken bij kinderen stimuleren?

Slide 15 - Open question

Vermogen tot samenwerken
Het gaat om gezamenlijk een doel halen en elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. 
competenties als: Luisteren, samenwerken, onderhandelen, afspraken maken, aan regels houden, elkaar helpen, elkaar waarderen, ruzies oplossen en het maken van weloverwogen keuzes. 

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten bij samenwerken:

- Samenwerken leren leerlingen door te doen!
- laat leerlingen van te voren afspreken wie wat gaat doen
- laat leerlingen tijdens en achteraf reflecteren op elkaars bijdragen.

Slide 17 - Slide

Wat word er bedoeld met zelfregulatie, denk je?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Video

Van peuter tot puber
Een kind leert zich steeds beter te beheersen en zijn emotionele reacties in goede banen te leiden. 

klusjeskaart groep 1,2
taakkaart in de bovenbouw
het verwerken van een portfolio

Slide 20 - Slide

Onderzoek!

Slide 21 - Slide